Wisselkiosken brengen reuring in de wijk!

De Haagse Stadspartij heeft een notitie ingediend waarin de Wissel Kiosk (WiKi) wordt geïntroduceerd, een kiosk van en voor de wijk! De wijkbewoners bepalen zelf waar hun WiKi komt te staan. Misschien kan dat groene plein nog activiteit gebruiken, of kan een WiKi reuring brengen op de hoek van die nog wat saaie straat. De verplaatsbare WiKi is gemaakt van Haags hout en wekt haar eigen energie op. En kan steeds op een andere plek in de wijk worden ingezet. En wijkbewoners mogen in samenspraak met wijkorganisatie en stadsdeel bepalen wat welke invulling van de WiKi krijgt. Zo kan bijvoorbeeld de oogst uit buurttuinen in een WiKi verkocht worden. Maar een WiKi kan ook ruimte bieden aan allerlei creatieve lokale initiatieven uit de wijk. Uitgangspunt van de wisselkiosk is dat deze ruimte biedt aan initiatieven uit de wijk, zonder dat deze concurrerend zijn voor de ondernemers in de buurt. Doordat wijkbewoners de locatie en de invulling van de wisselkiosk bepalen wordt deze echt een onderdeel van de wijk. Op deze manier wordt de sociale cohesie van de wijk verbeterd. Doordat de invulling van de WiKi periodiek is en de WiKi flexibel kan worden ingezet, wordt de hele wijk bediend. “Met deze notitie willen we mogelijk maken dat elk stadsdeel een mobiele kiosk tot haar beschikking heeft, waar inspirerende initiatiefnemers uit de wijk in samenspraak met de bewoners unieke concepten kunnen neerzetten” zegt Gerwin van Vulpen raadslid van de Haagse Stadspartij.” Zo’n WiKi is een aanwinst voor de wijk!”

Hier vindt u de Notitie Wissel Kiosken

1 Response
  1. Hans, Den Haag

    Een jaar of vijftien geleden kwam de gemeente Den Haag ook met zo’n idee. Toen waren het wijkbilboards, waar de bewoners of buurthuizen hun affiches op kwijt konden. Niets meer van vernomen. Lijkt mij toch praktischer dan een complete kiosk, die een sta-in-de-weg zal zijn.