Spuiforum

Haagse Stadspartij wil onderzoek naar intimidatie

Besluitvorming Spuiforum roept vragen op. De Haagse Stadspartij is van mening dat de gang van zaken rond de besluitvorming over het Spuiforum het vertrouwen van Hagenaars in de politiek ernstig heeft ondermijnd. In een open brief aan de burgemeester stellen Joris Wijsmuller en Gerwin van Vulpen grote vraagtekens bij de druk die is uitgeoefend bij de besluitvorming over het Spuiforum, en vragen om een onafhankelijk onderzoek.

 

Er is volgens de Haagse Stadspartij van alles aan te merken op de gang van zaken. Joris Wijsmuller: “In de avond van 30 oktober is een gewijzigd raadsvoorstel gepresenteerd, 13 uur later moest dit al in de raadscommissie worden besproken, en 48 uur later vond de raadsvergadering plaats. Dat is nog nooit vertoond. De burgemeester heeft raadsleden in het openbaar opgeroepen om voor het Spuiforum te stemmen, ook dat heb ik niet eerder meegemaakt.” Ook over de reacties van het gemeentebestuur op het gebrek aan draagvlak in de stad heeft de Stadspartij nog een appeltje te schillen. Gerwin van Vulpen: “De resultaten van de onafhankelijke onderzoeken naar het draagvlak zijn stelselmatig in twijfel getrokken of ontkend, en de Haagse burger die meewerkte aan de enquêtes werd als impulsief en dom weggezet. Deze regenteske houding is absoluut niet van deze tijd.” Wijsmuller vult aan: “De door het college zelf georkestreerde steunbetuiging van het bedrijfsleven werd serieuzer genomen dan onafhankelijk onderzoek. Wat een gotspe!”

Een ander onderdeel van de brief van de twee raadsleden betreft de manier waarop binnen de PvdA de besluitvorming heeft plaatsgevonden. Joris Wijsmuller: “Ik vind het alarmerend wat zich daar heeft afgespeeld. Vooraf was bekend dat een groot deel van de PvdA-fractie grote moeite had om voor het besluit over de bouw van het Spuiforum te stemmen. Slechts één raadslid stemde uiteindelijk tegen, en na zijn stemverklaring kreeg hij van een fractiegenoot toegesnauwd: ‘Dit is het einde van je politieke carrière!’. Dergelijke intimidatie mag nooit getolereerd worden. Daarom vind ik dat de burgemeester een onafhankelijk onderzoek dient in te stellen naar deze gang van zaken.”

Raadsleden horen zonder last en naar eer en geweten vrij te kunnen stemmen. Dit principe is verankerd in de Gemeentewet, en met het dualisme is een scheiding tussen raad en college ingevoerd om onafhankelijke afweging en controle beter te waarborgen. Deze democratische principes horen zwaarder te wegen dan coalitieafspraken of fractiediscipline, maar de Haagse Stadspartij vraagt zich af of dit in de internationale stad van Recht en Vrede wel zo is.

Onder dit schrijven vindt u de brief aan de burgemeester.

Joris Wijsmuller

Gerwin van Vulpen

Aan de voorzitter van de gemeenteraad

Den Haag, 13 november 2012

Geachte voorzitter,

De Haagse Stadspartij is van mening dat de gang van zaken rond de besluitvorming over het Spuiforum het vertrouwen van Hagenaars in de politiek ernstig heeft ondermijnd. We vragen u daarom als onafhankelijk voorzitter van de raad nog eens goed te kijken naar de manier waarop het besluitvormingsproces is verlopen, en in het bijzonder de volgende aspecten.

– Tijd. Voor een zorgvuldig, democratisch proces is voldoende tijd nodig. In de avond van 30 oktober is een gewijzigd raadsvoorstel gepresenteerd met veel nieuwe bijlagen, 13 uur later moest dit al in de raadscommissie inhoudelijk worden besproken, en 48 uur na verzending stond het gewijzigde voorstel zelfs al op de raadsagenda. Deze ongekende tijdsdruk maakt het betrokken burgers wel erg moeilijk om een inhoudelijke bijdrage te kunnen leveren, gaat ten koste van de zorgvuldigheid en beperkt de mogelijkheid voor terugkoppeling. Zeker gelet op de impact van het voorstel en de grote onderwerpen die tegelijkertijd in de raad aan de orde waren (Begroting, Kunstenplan, HTM-aandelen), is deze tijdsdruk onverantwoord.

– Onafhankelijk. De burgemeester is zowel voorzitter van het college als voorzitter van de gemeenteraad en hoort boven de partijen te staan. Het past dan niet dat de burgemeester voorafgaand aan de besluitvorming bij de presentatie van het bidbook voor Culturele Hoofdstad 2018 raadsleden oproept om voor het Spuiforum te stemmen. Ook het feit dat het Spuiforum al in het bidbook stond, terwijl op dat moment bijvoorbeeld de PvdA-achterban nog sterk verdeeld was, het gewijzigde voorstel nog niet eens bekend was en de raad nog een besluit moest nemen, is zeer bedenkelijk.

– Draagvlak. Een in korte tijd breed gedragen petitie en verschillende onafhankelijke onderzoeken hebben aangetoond dat een overgrote meerderheid van de Haagse bevolking in tijden van bezuinigingen tegen de bouw van het Spuiforum is. Door deze onderzoeken te diskwalificeren of te ontkennen, burgers publiekelijk weg te zetten als impulsievelingen die in 3 minuten geen juiste keuze kunnen maken, of door te roepen dat de burger eens in de vier jaar zijn stem uit mag brengen, getuigt het gemeentebestuur van minachting van haar burgers. Deze regenteske houding is absoluut niet van deze tijd.

– Draagvlak II. In reactie op de petitie en het eerste onderzoek is in het AD een advertentie verschenen: een steunbetuiging door het bedrijfsleven (en overigens betaald door het NDT). Volgens de directeur van de Kamer van Koophandel Den Haag, Marius Varekamp, zijn de bedrijven en instanties door de gemeente benaderd met het verzoek of ze publiekelijk steun wilden geven aan de ontwikkeling op het Spuiplein. Het college schroomde vervolgens niet om deze zelf georganiseerde steunbetuiging tijdens de raadsvergadering op te voeren als tegenwicht voor de onafhankelijke onderzoeken. Het gemeentebestuur neemt kennelijk zelf georkestreerde steunbetuigingen serieuzer dan onafhankelijk onderzoek; wat een gotspe!

– Zonder last. Raadsleden horen zonder last en naar eer en geweten vrij te kunnen stemmen. Dit principe is verankerd in de Gemeentewet. Met het dualisme is nadrukkelijk een scheiding tussen de raad en het college ingevoerd om onafhankelijke afweging en controle beter te waarborgen. Deze democratische principes horen zwaarder te wegen dan politieke zaken als coalitieafspraken of fractiediscipline, maar wij vragen ons af of dit in Den Haag wel zo is. Vooraf was bekend dat een groot deel van de PvdA-fractie grote moeite had om voor het besluit over de bouw van het Spuiforum te stemmen. Als vervolgens bij de hoofdelijke stemming slechts één raadslid de rug recht durft te houden, en hij na zijn stemverklaring voor omstanders duidelijk verstaanbaar van een fractiegenoot “Dit is het einde van je politieke carrière!” toegesnauwd krijgt, dan is dat alarmerend en onacceptabel.

Vertrouwen in de politiek dwing je niet af, dat kun je alleen verdienen. Reclamecampagnes en communicatiestrategieën veranderen daar helemaal niets aan. Bijna de helft van de Hagenaars neemt niet meer de moeite om te stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen. Als dan ook nog eens de besluiten over grote omstreden projecten onder grote druk en met minachting naar de burger worden doorgedrukt, dan is het hek van de dam. Dit is een richting die we als stad niet in moeten willen slaan. Daarom doet de Haagse Stadspartij een dringend beroep op u om als onafhankelijk burgervader er op toe te zien dat intimidatie in ons lokale democratische proces niet getolereerd wordt. En verzoeken wij u om op korte termijn een onafhankelijk onderzoek in te stellen naar de druk die is uitgeoefend bij het besluitvormingsproces rond het Spuiforum.

In afwachting van uw reactie,

Joris Wijsmuller

Gerwin van Vulpen

Reacties:

1. Op 2012-11-14 08:36:14 schreef Karin Dijkstra:

Haagse Stadspartij, jullie hebben mijn volledige steun!
Ik vind de gang van zaken ronduit schandalig. Ik ben absoluut tegen de afbraak van het bestaande gebouw en de bouw van het nieuwe “Spuiforum”.
En hoe halen ze het in hun hoofd om het Koorenhuis geen subsidie meer te verschaffen. Wat worden daar veel mensen en vooral veel kinderen de dupe van!
Ik begrijp niets van dit beleid en ben mijn vertrouwen in de politiek volledig kwijt.

2. Op 2012-11-14 17:35:55 schreef Harry van Maanen:

 

3. Op 2012-11-14 17:37:33 schreef Harry van Maanen:

Kapitaal vernietiging. Ruim 180 miljoen over de balk in deze (crisis)tijd.

Bezint u.

Harry

4. Op 2012-11-22 21:06:23 schreef lolke van der meulen:

Mag ik u deze waarschuwing nog meegeven
Lees WWW.DEDOORZETTER.NL link 2 en 57 het kan u ook gebeuren.

Dat je in de CEL beland link 2
En gestoord verklaard word door een rechter
link 57 meer VVD-ers op link 129
Doorsturen svp
gr lolke van der Meulen 0511702720
Nog dit
Geef ook nooit toe wat je niet gedaan hebt.

5. Op 2012-11-26 17:24:04 schreef :

DAT GEBOUW VAN HET SPUITFORUM WORDT NATUURLIJK VEEL DUURDER DAN GEZEGD EN WIE GAAT DAT BETALEN, JUIST WIJ MET ZIJN ALLEN. IS DE BURGEMEESTER BANG DAT HIJ IN AMERIKA NIET VOOR VOL WORDT AANGEZIEN?
EN DIT ALLES OMDAT DEN HAAG EEN CULTURELE HOOFDSTAD WORDT OF WEL WIL WORDEN.

HET IS JAMMER DAT WIJ DAN GEEN MENSEN MEER HEBBEN OM DAT AFSCHUWELIJKE GEBOUW TE BEMANNEN MET MUZIEK E.D.

MAAR JA, 180 MILJOEN IS TOCH NIET VEEL EN WE HOEVEN HELEMAAL NIET TE BEZUINIGEN. WAAR HEBBEN WE HET OVER. JE MOET NAAR DE TOEKOMST KIJKEN EN DAN IS ZO,N GEBOUW NODIG. DE FIETSEN VAN DE STUDENTEN MOETEN BINNEN GEPLAATST WORDEN EN WIE ZORGT DAT DAT GEBEURD? NIEMAND WANT NU IS HET OOK AL EEN HELE GROTE FIETSENBERGING. JE KUNT ER BIJNA NIET MEER LOPEN EN WAT GAAT ER GEBEUREN ALS ZE DE GEBOUWEN MOETEN SLOPEN ETC.
DE EENZAME WANDELAAR KAN BETER THUIS BLIJVEN EN ZIJN BOODSCHAPPEN ERGENS ANDERS DOEN DAN IN DE BINNENSTAD.
JE KUNT NERGENS ECHT ZIJN EN ZO GAUW MOGELIJK WEER WEGWEZEN. DAT IS ZO ONGEVEER WAT JE NU HEBT EN WAT IN DE TOEKOMST WAARSCHIJNLIJK NOG ZEER VEEL ERGER WORDT.
DIT MOEST MIJ EVEN VAN HET HART.

6. Op 2012-11-27 10:05:47 schreef Jaap van Loenen:

U noemt het minachting voor de burger.
Ik gebruikte het woord arrogantie met betrekking tot het ommuurde Zorgvlietpark.
We bedoelen het zelfde en dat geldt ook hier.
Wat is er nog over van democratie?