leegstand

Haagse Stadspartij tegen het kraakverbod

Een stijgend aantal Haagse organisaties en personen keert zich tegen het wetsvoorstel Kraken en Leegstand, dat op 9 februari 2009 is ingediend door de kamerleden Ten Hoopen (CDA), Slob (Christen Unie) en Van der Burg (VVD).

Op initiatief van kunstenaars en krakers is een tegenoffensief gestart om het belang van kraken voor de kunstwereld en als effectief middel tegen
leegstand en woningnood te benadrukken.

De organisaties die zich tegen het kraakverbod uitspreken zijn o.a. het Today’s Art Festival, PIP, Club Bazart, de Haagse Stadspartij, Andergrond, Bewonersorganisatie Stationsbuurt, The Generator, Baccara Communications, Vrijplaats Vloek, Maldoror, Antilounge, Stichting RAC, Teletekst is Dood, Radio Tonka, Stichting Ruimtevaart en De Besturing.

Daarnaast hebben Arno van Roosmalen (directeur Stroom), Ingrid Rollema (directeur Vrije Academie) en David Rietveld (gemeenteraadslid GroenLinks) zich bij het protest geschaard.

De Haagse organisaties en personen ondersteunen een landelijke internetpetitie die inmiddels door meer dan 6.000 personen is ondertekend. Met de petitie wordt het parlement opgeroepen om kraken van langdurig leegstaand vastgoed niet strafbaar te stellen.

Het wetsvoorstel wordt waarschijnlijk rond het zomerreces behandeld in de Tweede Kamer.

De internetpetitie kan worden ondertekend op http://www.kraakpetitie.nl