Haagse Stadspartij: “Rust voor de Schilderswijk”

Op donderdag 14 augustus vond een ingelaste spoedvergadering plaats van de gemeenteraad van Den Haag n.a.v. de recente onrust in de Schilderswijk. Een aantal demonstraties rond het geweld in Gaza en Irak had de afgelopen weken de gemoederen ook in Den Haag hoog doen oplopen. Zo zouden de politie en de burgemeester niet adequaat hebben opgetreden. Op de achtergrond speelden echter andere zaken een rol waardoor de kwestie uitgroeide tot een landelijke mediahype. Het Palestijns-Israëlisch conflict dat in Gaza opnieuw tot uitbarsting kwam en het optreden van ISIS in Irak leidden tot een felle propagandastrijd tussen allerlei groepen in Nederland, zowel op straat als in de (sociale) media. In die propagandastrijd werden al dan niet terechte angsten, vooroordelen en zorgen over de multi-culturele samenleving in Nederland flink aangewakkerd. En dat in komkommertijd: Sommige media wisten er wel raad mee en stookten het vuurtje nog wat verder op. Om over de oververhitting van de sociale media maar te zwijgen. Kortom: Een uiterst gunstig klimaat voor extremisten om chaos en onrust te scheppen.

Aanvankelijk was de Haagse Stadspartij geen voorstander van een spoeddebat. De demonstraties hadden weliswaar tot rumoer geleid, maar ernstige rellen waren dankzij de-escalerend optreden van de politie uitgebleven. De stad stond niet in brand. Toen later door de PVV werd opgeroepen om in september samen met het extreem-rechtse Pro Patria door de Schilderswijk te gaan demonstreren werd voor ons de noodzaak van een debat wél duidelijk. De provocatie van Wilders leidde tot hevige woede en angst bij de bewoners van de Schilderswijk en ver daarbuiten. Pittige demonstraties prima, maar bevolkingsgroepen die elkaar mogelijk te lijf gaan moeten we ten alle tijden zien te voorkomen. Voor de Haagse Stadspartij was het nu zaak om pal voor de bewoners van de Schilderswijk te gaan staan en verdere escalatie onmiddellijk een halt toe te roepen. Dat lijkt voorlopig gelukt met het door de burgemeester afgekondigde demonstratieverbod dat brede steun kreeg in de raad. Alleen de PVV was tegen en wenst alle ruimte te geven aan het verder provoceren en tegen elkaar opstoken van bevolkingsgroepen.

Op kritische vragen van fractievoorzitter Peter Bos over het demonstratieverbod antwoordde de burgemeester dat het recht op demonstreren niet wordt ingeperkt. Demonstraties in de Schilderswijk worden alleen geweerd als er kans dreigt op verstoring van de openbare orde. Peter Bos na het debat: “De burgemeester heeft goed geluisterd naar de stad en naar de bewoners van de Schilderswijk. Gevaarlijke clubjes extremisten -of dat nu ISIS-aanhangers of extreemrechtse neo-nazi’s zijn- die uit zijn op gewelddadige confrontaties tussen bevolkingsgroepen, krijgen zo geen kans. De rust moet terugkeren in de Schilderswijk en daarnaast blijft de grondwettelijke demonstratievrijheid intact. Ik ben erg blij met het besluit van de burgemeester en de bijna unanieme steun die hij kreeg van de raad”.

De tekst van Peter Bos tijdens het debat:

 

Voorzitter,

 

De Haagse Stadspartij is zich terdege bewust van de grote zorgen die er bij veel mensen leven n.a.v. de recente demonstraties in de stad. Het is goed dat we daar een debat over voeren. Allereerst wil ik iedereen bedanken die hier aanwezig is. Met name de raadsleden die hun vakantie hebben onderbroken om hier aanwezig te kunnen zijn. Ook de griffie wil ik danken voor het op zo’n korte termijn organiseren van deze speciale raadsvergadering. En tenslotte wil ik de vele insprekers bedanken die vanavond op hartverwarmende wijze zijn opgekomen voor de Schilderswijk.

 

We zullen de komende tijd nog veel vaker en uitgebreider over dit onderwerp gaan spreken. Het wachten is op meer achtergrondinformatie waardoor we dieper op de zaak in kunnen gaan. Vandaar dat ik vanavond mijn betoog wil beperken tot enkele hoofdzaken.

 

De Haagse Stadspartij heeft gemerkt dat veel mensen in eerste instantie behoefte hebben aan rust, rust en nog eens rust. Dat is ook onze eerste prioriteit. Mensen zijn de oplopende spanningen en de buitensporige media-aandacht meer dan beu en willen rust. Natuurlijk vooral in de Schilderswijk, maar ook in de rest van de stad en daarbuiten. We roepen dan ook alle partijen op om voor rust te zorgen en geen olie op het vuur te gooien. Er is ongelofelijk veel gecommuniceerd de laatste dagen, zowel in de standaard media als op internet. Feit en fictie zijn vaak lastig van elkaar te onderscheiden. Naast genuanceerde meningen is er helaas ook veel onzin te lezen en daarnaast zien we ook veel haatzaaierij op het web.

 

De gebeurtenissen in de Schilderswijk hebben een duidelijke relatie met wat er in andere delen van de wereld aan de hand is. Het is mooi als mensen hier hun betrokkenheid met dat grote leed in de wereld tonen. We moeten daar als stad ook ruimte aan geven bijv. door demonstraties zo goed mogelijk te faciliteren. Tegelijkertijd lopen de emoties over het geweld dat we op tv voorgeschoteld krijgen ook hier enorm hoog op. Het is bijzonder lastig om die emoties in goede banen te leiden, maar als het gaat om de demonstraties heb ik gezien dat er professioneel is opgetreden door gemeente en politie bij de demonstraties van de afgelopen weken. De politie heeft er voor gezorgd dat er geen ernstige rellen met veel slachtoffers en materiële schade zijn uitgebroken. Daarnaast is er ook nog achteraf opgetreden en zijn mensen gearresteerd, die over de schreef zijn gegaan. Dat is in mijn ogen een goede lijn geweest.

 

Een ander aspect dat ik wil noemen is het demonstratierecht. Wij staan pal achter dat grondrecht en kunnen daar niet aan tornen. Mensen roepen n.a.v. de recente gebeurtenissen op om bepaalde demonstraties op voorhand te verbieden. De grondwet bepaalt echter dat geen voorafgaand verlof nodig is voor het uiten van een mening in welke vorm dan ook. Dat democratisch recht willen we niet bij de schroothoop zetten. Wel vindt de Haagse Stadspartij het belangrijk dat bij iedere demonstratie goed wordt gekeken of er mogelijk ongeregeldheden dreigen. Alleen dan is er een goede grond om beperkingen op te leggen of zelfs een demonstratie te verbieden. De vraag is of het zojuist door de burgemeester afgekondigde demonstratieverbod toegevoegde waarde heeft en of het juridisch houdbaar is. Ik hoor dat graag van de burgemeester.

Er is al ontzettend veel gezegd de afgelopen dagen en de discussie gaat alle kanten op. Prima en logisch ook. Maar de discussie heeft ook hysterische trekken gekregen. Ook de manier waarop de burgemeester is aangevallen is buiten proportie geweest. Al met al vind ik dat iedereen nu tot bedaren moet komen en zich de komende tijd moet gaan bezinnen op de situatie. We zullen hard aan de slag moeten om de mensen in de stad met elkaar te verbinden i.p.v. uit elkaar te spelen. De stad zijn wij met z’n allen en we moeten extremistische groepen geen kans geven om chaos en onrust te scheppen. Of dat nu ISIS-sympathisanten zijn of extreemrechtse groepjes zoals Pro Patria. De ambities van het college zijn helder omschreven in het coalitieakkoord Vertrouwen op Haagse Kracht. M.b.t. de Schilderswijk gaat het om de aanpak van de sociaal-economische problematiek, armoede en werkeloosheid en de wijkaanpak. Ik vertrouw er op dat het college dat samen met de stad voortvarend op gaat pakken.

 

1 Response
  1. Lex Kraft van Ermel

    Pardon? HSP zag uiteindelijk de noodzaak van een spoeddebat in?? De HSP heeft nooit steun gegeven aan de oproep van een spoeddebat. In plaats daarvan werd getweet dat er nu hoge reiskosten moesten worden gemaakt om terug te keren van het vakantieadres!!