Haagse Stadspartij: “Maak het Spuikwartier betaalbaar”

De Haagse Stadspartij wil dat het college opnieuw gaat onderhandelen met projectontwikkelaar Volker Wessels om de beloofde 88 sociale woningen in het Spuikwartier (Sonate) te realiseren. Raadslid Peter Bos heeft hier in de raadsvergadering van 16 januari een motie over ingediend bij de bespreking van een Burgerinitiatief uit de Rivierenbuurt. Het burgerinitiatief is voortgekomen uit het grote gebrek aan betaalbare woningen in de Rivierenbuurt en het Spuikwartier waardoor thuiswonende jongeren die op zoek zijn naar een eigen huurhuis niet meer in de buurt terecht kunnen. Peter Bos: “Het schrappen van de 88 sociale woningen in het Spuikwartier was niet alleen dubieus, maar ook slecht voor de diversiteit en de sociale cohesie. Het centrum dreigt onbetaalbaar te worden, veel thuiswonende jongeren worden verdrongen uit de wijk en dat is een slechte zaak”.

De motie haalde helaas geen meerderheid omdat PVV, Groep de Mos, GroenLinks, VVD, D66 en CDA tegenstemden.

Hieronder de motie:

Motie: 88 sociale woningen Spuikwartier
Indiener: Peter Bos, Haagse Stadspartij

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 16 januari 2020, ter bespreking van het Voorstel van het presidium inzake burgerinitiatief voorrangsregeling voor huisvesting in de Rivierenbuurt (RIS302176).

Constaterende, dat:

·         In 2016 met ontwikkelaar Heijmans contractueel is overeengekomen dat er 88 sociale woningen zouden komen in het Spuikwartier;

·         Deze overeenkomst is overgenomen door Volker Wessels in het project Sonate;

·         Het college de ontwikkelaar in 2019 heeft ontslagen van haar verplichting om 88 sociale woningen te realiseren;

·         De bouw van de torens Adagio, Bolero en Cantate in het Spuikwartier voor 100% middeldure en dure huur gaat bevatten en nul sociale woningen.

Overwegende, dat:

·         Thuiswonende jongeren en andere inwonenden uit de Rivierenbuurt graag in hun eigen wijk of in de directe omgeving willen blijven wonen, maar door gebrek aan voldoende betaalbare woningen vaak verdrongen worden;

Van mening, dat:

·         Het afblazen van de bouw van 88 sociale woningen tot veel discussie, teleurstelling en vragen heeft geleid;

·         De bouw van 88 sociale woningen in het Spuikwartier tegemoet kan komen aan de woonwens van woningzoekenden uit de Rivierenbuurt.

Verzoekt het college:

·         In overleg te gaan met Volker Wessels om de afspraak om 88 sociale woningen te realiseren in het Spuikwartier alsnog gestand te doen.

En gaat over tot de orde van de dag.

 

Peter Bos
Haagse Stadspartij