Het college wil de winkeltijden op zondagavond verruimen tot 23 uur ’s-avonds. Raadslid Peter Bos van de Haagse Stadspartij is daar absoluut geen voorstander van en heeft het college om opheldering gevraagd middels schriftelijke vragen.

Peter Bos: “Met dit voorstel verdwijnt het laatste beetje zondagsrust dat we nog hebben. Het bevoordeelt de grote winkelketens en gaat ten koste van de kleinere winkeliers. Alleen de grote winkelketens kunnen het zich veroorloven om de extra kosten voor personeel en energie op te brengen.”

De verruiming zorgt volgens Peter Bos alleen voor een verschuiving van omzet. Bos: “Er is geen enkel onderzoek te vinden waaruit blijkt dat dit nuttig of wenselijk is. Het plan komt uit de koker van de grote winkelbedrijven. Het winkelpersoneel is niets gevraagd.”

Het plan staat op de agenda van de commissie Bestuur van 14 november en de Haagse Stadspartij hoopt dat meer partijen tegen het voorstel zullen zijn. Peter Bos: “De zondagavond is voor veel winkeliers en personeel nog het allerlaatste deel van de week dat er tijd is voor het gezin en sociale activiteiten. Ook leidt een langere openstelling tot verdere aantasting van de rust en leefbaarheid in de stad voor omwonenden en is het slecht voor het milieu door het hogere energieverbruik van winkels.”

Schriftelijke vragen: Winkelen op zondagavond
Indiener: Peter Bos
Datum: 24 oktober 2018

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Het college wil de winkeltijden op zondag verruimen.Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stel ik hierover de volgende vragen:

Tussen de vragen kan de vragensteller nog nadere tekst invoegen. Deze mag de mening van de partij weergeven.

1. Het Voorstel van het college inzake verordening winkeltijden Den Haag 2018 (RIS300624) stelt o.a. voor: een verruiming van de winkeltijden op zondagavond door de huidige eindtijd te verlengen van 18.00 uur naar 23.00 uur.
Is dit juist? Zo nee, waarom niet?

2. Als motivatie voor de verruiming van de openingstijden van winkels stelt het college dat Den Haag de beste winkelstad wil zijn en daarom inspeelt op de wens van ondernemers en consumenten om winkels langer open te houden. Uit welk onderzoek blijkt dat ondernemers deze wens hebben? Idem m.b.t. de consumenten?

3. Kan het college aangeven welke ondernemers gepleit hebben voor verruiming van de winkeltijden op zondag?

4. Welke ondernemersverenigingen en BIZ-en zijn vooraf geïnformeerd door middel van een informatiepakket met daarin de voorgestelde beleidsvoorstellen?

5. Welke bewonersorganisaties zijn vooraf geïnformeerd door middel van een informatiepakket met daarin de voorgestelde beleidsvoorstellen?

6. Zijn de belangen van de werknemers van winkelbedrijven meegewogen in het voorstel? Zo nee, waarom niet?

7. Op welke wijze zijn de werknemers van winkelbedrijven geïnformeerd over het voorstel?

8. Zijn de vakbonden betrokken bij het voorstel?Zo nee, waarom niet?

9. Zijn milieu- en leefbaarheidsorganisaties betrokken bij het voorstel?Zo nee, waarom niet?

10. Verruiming van winkeltijden levert geen extra omzet op, maar slechts een andere spreiding van de omzet over de week. De kosten nemen daarentegen wel toe: Meer loonkosten en extra kosten voor verlichting en verwarming. Wat is dan nog het voordeel voor de detailhandel?

11. Verruiming van de winkeltijden gaat gepaard met verschuiving van omzet. De grote ketens kunnen het zich veroorloven om langer open te blijven, de kleinere bedrijven vaak niet. Is het college met mij van mening dat verruiming van de winkeltijden slecht is voor de kleinere winkels en vooral ten goede komt aan de grotere winkelketens? Zo nee, waarom niet?

12. Veel kleine ondernemers voelen zich genoodzaakt om mee te gaan met de verruiming op zondag omdat klandizie anders naar de grote ketens verdwijnt. Dit betekent een grotere druk op het gezinsleven van kleinere winkeliers en hun personeel, omdat de zondag en zeker de zondagavond het enige moment in de week is dat er tijd is voor een sociaal leven en het gezin. Is het college zich daarvan bewust? Zo nee, waarom niet?

13. Langere openingstijden op zondag betekent dat ook de leefbaarheid en de spaarzame rust voor omwonenden verder onder druk komt te staan. Heeft het college hier in de plannen voor verruiming van de winkeltijd rekening mee gehouden? Zo nee, waarom niet?

14. Personeel van grote winkelketens voelen meer en meer druk om op zaterdag en zondag te werken. Het privé- en gezinsleven van medewerkers komt hierdoor steeds verder onder druk te staan. Heeft het college hier in de plannen voor verruiming van de winkeltijd rekening mee gehouden? Zo nee, waarom niet?

15. Omdat de omzet verschuift van doordeweeks naar zaterdag en zondag wordt meer flexibiliteit geëist en wordt vast personeel steeds meer vervangen door flexibel personeel. Is het college met mij van mening dat dit een ongewenste ontwikkeling is? Zo nee, waarom niet?

16. Kan het college proberen om deze vragen voor de behandeling van het raadsvoorstel in de commissie van 14 november as. te beantwoorden?

Peter Bos
Haagse Stadspartij

In de pers
Den Haag FM, 25 oktober

Uw reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.