Haagse Stadspartij: Haagse economie samen versterken

De Haagse Stadspartij heeft tijdens de begrotingsbehandeling een motie ingediend waarin zij heeft gevraagd om meer transparantie en grip op de bestedingen uit het Fonds Economische Structuurversterking. Het Haags college investeert 68 miljoen euro in het versterken van de werkgelegenheid en economische structuur van Den Haag. Deze investering is hard nodig. Den Haag is één van de drie slechtste arbeidsmarktregio’s van Nederland en kampt met een enorme werkloosheid. Er zijn op dit moment meer dan 40.000 geregistreerde werklozen in de stad. Die hebben een enorme diversiteit aan kwaliteiten. Het is zaak om de economie voor alle groepen in de stad te versterken.

De Haagse Stadspartij is blij dat het college, met 68 miljoen aan investeringen, fors inzet op het verbeteren van de werkgelegenheid. Als raad willen we echter wel grip hebben op de plannen. Een voorwaarde om als raad mee te kunnen sturen is dat de investeringsplannen vooraf inzichtelijk en transparant zijn. Dat is nu helaas nog niet altijd het geval. Bij een gedeelte van de economie en werkgelegenheidsplannen, zoals het 10.000 banen plan van wethouder Baldewsingh, is de raad wel actief geïnformeerd over de concrete beleidsambities, de effecten op de werkgelegenheid en de investeringen die daaraan gekoppeld zijn. De raad kan hier goed op sturen. Bij het 20 miljoen euro grote Fonds Economische Structuurversterking is dit allerminst het geval.

Tijdens een eerder raadsbespreking van de economieplannen afgelopen zomer, heeft de Haagse Stadspartij de verantwoordelijke wethouders ook al dringend verzocht om meer duidelijkheid over de investeringen in de economie te geven. Zonder concreet beleid kan de gemeenteraad niet op de plannen sturen. De Haagse Stadspartij heeft daar nu in een motie om gevraagd. Raadslid Joeri Oudshoorn “Wij betreuren het dat het college onze motie heeft ontraden en deze motie geen meerderheid heeft gehaald. De Haagse Stadspartij bedrijft politiek altijd vanuit de inhoud. Het gebrek aan werkgelegenheid is één van de grootste problemen in de stad, we zijn inmiddels bijna twee jaar verder en nog altijd zijn de plannen niet concreet en inzichtelijk. Wij zien het als de taak van de gemeenteraad om mee te sturen op de economische structuur van de stad.”