Haagse Stadspartij gelooft in Straatpastoraat

Raadslid Elly Burgering van de Haagse Stadspartij heeft vandaag in de begrotingsbesprekingen gepleit voor het terugdraaien van de bezuinigingen op het Straatpastoraat. Ondanks steun van andere politieke partijen wil de wethouder niet toezeggen de subsidie te herstellen. Wel geeft de wethouder aan in gesprek te willen gaan met het Straatpastoraat maar dit is voor de Haagse Stadspartij echt niet genoeg. Burgering zal daarom tijdens de begrotingsbehandeling in de raad een amendement indienen.

In deze tijd van transformatie en transities waarbij mensen buiten de boot dreigen te vallen biedt de het Straatpastoraat een vangnet en luisterend oor aan mensen die een groot deel van hun dagen en nachten doorbrengen op straat of in de maatschappelijke opvang. Het Straatpastoraat is de ogen en oren op straat en daarmee een belangrijke schakel in de ‘participatiesamenleving’ waarbij de insteek is dat mensen aan de rafelrand van de samenleving er ook bij horen.

Door intrekken van een deel van de subsidie aan het Straatpastoraat wordt zij gedwongen om één van haar medewerkers te ontslaan, een ontwikkeling die de Haagse Stadspartij verontrust. De Haagse Stadspartij zet zich daarom in om het Straatpastoraat op volledige kracht te behouden. Raadslid Burgering: “laat de mensen die geholpen worden door het Straatpastoraat niet in de steek, ook zij horen er bij en het is een kwestie van fatsoen om ze net dat steuntje in de rug te blijven geven”.