Fatima Faïd

Raadslid Faïd laat vluchtelingen niet in de kou staan!

Raadslid Fatima Faïd maakt zich al jaren sterk voor vluchtelingen. Ze was ook nauw betrokken bij de opvang en ondersteuning van de vluchtelingen in de Sacramentskerk. Gister heeft zij het voortouw genomen om samen met andere fracties spoedvragen in te dienen om te voorkomen dat de groep van 20 vluchtelingen die nu verblijft in de Zilverstraat per 1 november op straat komt te staan. Faïd vindt het belangrijk dat een en ander goed wordt afgerond en dat de deze groep de trajecten die nu nog lopen kunnen afmaken.

Geachte voorzitter,
Gisteren ontvingen wij bericht van de ondersteuners van de vluchtelingen in de Zilverstraat over de beëindiging van de opvang in de Zilverstraat per 1 november.
Tevens vernamen wij van de woordvoerder van deze vluchtelingen dat het traject voor een twintigtal mensen nog niet helemaal is afgerond. VluchtelingenWerk en de overige ondersteuners geven aan dat er nog enige tijd nodig is voor de beoordeling van de verschillende dossiers om het beoordelingstraject goed af te ronden.
In de brief van de burgemeester d.d. 28 oktober lezen we echter dat voor deze groep de opvang aan de Zilverstraat definitief wordt beëindigd per 1 november. Dit terwijl VluchtelingenWerk wel voor twee maanden budget heeft gekregen voor de trajectbegeleiding van deze groep.

Om het traject voor de vluchtelingen op een bevredigende manier af te ronden en omdat wij het onwenselijk vinden dat er per 1 november 20 personen op straat worden gezet leggen wij, met inachtneming van artikel 38 van het reglement van orde, onderstaande vragen voor aan het college:

1 Is het college met ons van mening dat het onwenselijk is dat een groep vluchtelingen op straat komt te staan waarvan het beoordelingstraject nog niet is afgerond?

2 Bent u bekend met het gegeven dat voor de overgebleven (rond de) 20 personen in de opvang aan de Zilverstraat de procedures in een afrondende fase zitten?

3 Bent u bereid om op basis van de succesvolle samenwerking met VluchtelingenWerk en partners de beëindiging van de opvang aan de Zilverstraat voor deze (rond de) 20 personen per direct op te schorten totdat de procedure voor deze 20 personen is afgerond? Zo nee, waarom niet?

4 Bent u bekend met het feit dat de ECSR op 10 november een uitspraak doet over het verlenen van bed, bad en brood aan asielzoekers en vluchtelingen zonder verblijfspapieren en en dat de gevolgen van deze uitspraak op het landelijk beleid ook gevolgen kan hebben voor het lokale opvangbeleid? En dat het voorbarig zou zijn om de groep van de Zilverstraat tien dagen voor die uitspraak op straat te zetten?

5 Is het college bereid om, met het oog op het spoedeisende karakter van deze situatie, uiterlijk voor vrijdag twaalf uur met een antwoord te komen op deze schriftelijke vragen?

Met vriendelijke groet,

Fatima Faïd – Haagse Stadspartij
Martijn Balster – PvdA
Daniëlle Koster – CDA
Hanneke van der Werf – D66
Aisha Akhiat – SP
Pieter Grinwis – ChristenUnie/SGP
Inge Vianen – GroenLinks
Aïsha Akhiat – SP