omgevallen fietsen

Haagse Stadspartij: “Fietsnietjes in de binnenstad moeten blijven!”

De gemeente gaat alle fietsnietjes uit het centrum verwijderen en vervangen door fietsparkeervakken. De Haagse Stadspartij is hier faliekant op tegen. Gerwin van Vulpen, raadslid voor de Haagse Stadspartij: “Op plekken waar nu geen nietjes staan om je fiets tegen aan te zetten of vast te zetten is het nu al een grote puinhoop. Overal omgevallen en omgewaaide fietsen die hierdoor beschadigd raken. Bovendien kunnen vastgezette fietsen minder makkelijk gestolen worden. Ik begrijp de logica van de wethouder totaal niet. Dit is fietsvijandig beleid”. Ook verbaast het de Stadspartij dat de gemeente in samenwerking met politie Haaglanden een campagne is gestart onder het motto “Zet je fiets goed vast, dan wordt je niet verrast!” De Haagse Stadspartij vraagt het college in schriftelijke vragen om opheldering. Van Vulpen: “Kortparkeeroplossingen zijn belangrijk om meer fietsers te verleiden met de fiets naar het centrum te komen. Een belangrijk deel van de omzet van de winkels in de binnenstad wordt gevormd door fietsers die onderweg even snel afstappen voor een boodschap. Omlijnde fietsparkeervakken ipv fietsnietjes is niet de oplossing. Er moeten juist meer nietjes komen”.

 Update: de vragen zijn beantwoord!

BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN
van het raadslid G.W. van Vulpen
Den Haag, 4 maart 2014
Inzake: Het verwijderen van fietsnietjes in het centrum
De gemeenteraad

Het raadslid de heer G.W. van Vulpen heeft op 7 februari 2014 een brief met daarin vier vragen aan
de voorzitter van de gemeenteraad gericht.
Overeenkomstig artikel 38 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden
van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.
De gemeente gaat alle nietjes uit het centrum verwijderen en vervangen door met lijnen afgebakende
fietsparkeervakken. Deze nietjes hebben voor fietsers, die even snel een boodschap gaan doen, een
aantal belangrijke voordelen. Nietjes voorkomen dat fietsen makkelijk omvallen, omwaaien en dan de
hele rij fietsen meenemen, waardoor fietsen kunnen beschadigen. Of fietsers onaangenaam verrast
worden doordat ze hun fiets uit een berg fietsen moeten opgraven. Nietjes brengen orde en structuur
in de chaos van geparkeerde fietsen. Ook zijn ze uiterst nuttig om te voorkomen dat fietsers verrast
worden omdat hun fiets gestolen is. In feite hebben fietsen maar één nadeel: Er blijft wel eens een
zwerffiets achter.
Voor het stadhuis is elke dag goed te zien dat nietjes de voorkeur hebben van fietsers. Pas als alle
nietjes bezet zijn worden er fietsen los op de standaard geparkeerd. Op winderige dagen liggen alle
los geparkeerde fietsen op een grote hoop. De gratis fietsenstallingen kunnen een goede oplossing
bieden voor fietsers die een hele dag de stad ingaan. Maar nietjes vormen juist de ideale oplossing
voor het kort parkeren bij een bezoek aan de binnenstad. Kortparkeer oplossingen zijn een belangrijk
onderdeel in de strategie om meer fietsers te verleiden met de fiets naar het centrum te komen. Een
belangrijk deel van de omzet van de winkels in de binnenstad wordt gevormd door fietsers die
onderweg even snel afstappen voor een boodschap.
Naar aanleiding hiervan leg ik, onder verwijzing naar artikel 38 van het Reglement van orde, het
college de volgende vragen voor.

1. Is het college met mij van mening dat, willen we fietsers verleiden om met de fiets naar het
centrum te komen, er ook goede oplossingen voor kort parkeren aangeboden dienen te worden?
Zo nee, waarom niet? Zo ja, waarom laten we de nietjes niet gewoon staan?

Ja, in het centrum worden voldoende goede fietsparkeervoorzieningen aangeboden voor zowel kortals
langparkeerders. Sinds eind 2013 zijn de vijf bewaakte Biesieklette stallingen in de binnenstad
gratis zijn voor dagbezoekers.
Ook zet het college in op forse uitbreiding van het aantal bewaakte en onbewaakte
fietsparkeervoorzieningen in de binnenstad. Genoemde maatregelen heeft het college vastgelegd in de
Visie Fietsparkeren Binnenstad (RIS 256219).
De nietjes worden weggehaald omdat een groot deel van de ruimte in beslag genomen wordt door
langparkeerders. Soms wordt er heel lang geparkeerd en is de weesfiets “geboren”. Dat resulteert in 2
of 3 keer zoveel ruimtegebruik voor de gestalde fiets. Dat gaat ten koste van loopruimte. En omdat de
loopruimte krap wordt, worden er ook fietsen omgestoten, waardoor chaos ontstaat. Door de nietjes
weg te halen wordt de langparkeerder “gedwongen” naar andere mogelijkheden, zoals de Biesieklette,
te zoeken.
De gemeente is in samenwerking met de politie Haaglanden een campagne gestart onder het motto
“Zet je fiets goed vast, dan wordt je niet verrast!”

2. Kan het college aangeven waaraan kortparkeerders straks in de binnenstad hun fiets nog kunnen
vastmaken als alle nietjes zijn verwijderd? Zo nee, waarom niet?

Het is een volstrekt foute voorstelling van zaken te beweren dat “alle nietjes” worden verwijderd.
Slechts op een beperkt aantal plaatsen in het kernwinkelgebied worden de fietsnietjes verwijderd. Het
betreft de Grote Marktstraat, enkele plaatsen direct om de hoek van de Grote Marktstraat, het
Spuiplein en de Hofweg. Rond het stadhuis blijven enkele nietjes staan. De reden is dat hiermee de
vakken gemarkeerd kunnen worden maar ook geven deze nietjes enige steun bij hevige wind. In de
rest van de stad (dus ook de binnenstad!) blijven de fietsnietjes gehandhaafd.
Kortparkeerders die hun fiets veilig willen stallen, kunnen gebruik maken van de bewaakte stallingen
die sinds december 2013 gratis zijn. In de binnenstad zijn maar liefst vijf gratis bewaakte Biesieklette
stallingen, die voldoende capaciteit bieden. Dus er is altijd wel een stalling dicht bij de bestemming te
vinden.

3. Op welke manier gaat het college er voor zorgen dat kortparkeerders niet worden ‘verrast’ als
hun fiets van de parkeervakken is verdwenen of omgewaaid? Komen er bewakers bij de
parkeervakken?

Zie het antwoord op vraag 2

4. Is het college bereid om de nietjes, of een alternatieve oplossing, terug te plaatsen als blijkt dat de
diefstal van fietsen weer stijgt? Of het aantal bezoeken aan de winkels in de binnenstad hierdoor
afneemt? Zo nee, waarom niet?

Ja, het creëren van fietsparkeervakken is een proef en duurt een jaar. Gedurende de proef wordt
gekeken of de vakken goed functioneren. Daarbij wordt vooral gemonitord of de fietsen netjes in de
vakken worden gezet, of er veel fietsen buiten de vakken in de openbare ruimte staan en of er
problemen zijn met het omvallen/omwaaien van fietsen. Na afloop van deze proef (begin 2015) wordt
bepaald of de fietsparkeervakken definitief worden of dat er een aanpassing nodig is.
Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris, de burgemeester,
mw. A.W.H. Bertram J.J. van Aartsen

9 Responses
 1. Karin

  Mijn fiets kan niet blijven staan mbv de standaard omdat het fietskrat hem uit balans haalt. Ik denk dat veel mensen met een fiets met krat voorop dit probleem hebben. Tegen zo’n fietsnietje staat ie stevig en kan niet omvallen. Omdat ik alleenstaand moeder ben en werk, heb ik weinig tijd voor boodschappen. Het is dan pettig dat ik mijn fiets snel even neer kan zetten en niet naat een stalling hoef te lopen. Daarbij wil men toch mensen overhalen niet zo snel de auto te pakken? Met het plan de nietjes weg te halen ontmoedig je dit juist weer. Slecht plan dus. Mbv de nietjes voorkom je ook dat mensen kriskras hun fiets neer gaan zetten. En aan een nietje kun je je fiets ook goed vastzetten.

 2. Iris van der Kleij

  Helemaal mee eens. Daarnaast zou het fijn zijn als er inderdaad wat meer actie kwam m.b.t. zwerffietsen, zoals al zolang aangekondigd wordt; ik merk hier nooit iets van.

 3. paula

  Het is een onzinnig idee om de nietjes te verwijderen, alleen omdat er eventueel zwerffietsen blijven staan. Dan is de oplossing heel simpel; stel net als bij de stations in het gebied vast in de APV dat fietsen niet langer dan een bepaalde tijd, bv een week, mogen blijven staan zonder te worden gebruikt, en handhaaf daar op, zoals bij de stations. Dan voorkom je zwerffietsen, maar voorkom je ook een hoop rommel en gevaarlijke situaties, want een ieder kan toch bedenken dat met een beetje wind, of simpel aanstoten van een fiets, er fietsen om gaan vallen en over de straat gaan liggen. Je kan ook om de nietjes een belijning maken om aan te geven dat ze binnen dat vak moeten staan.

 4. A

  Ze zijn nu bezig met weghalen. Voor de autoparkeerder wordt van alles aangelegd, ook ten koste van bomen. Voor de fietser wordt het juist weggehaald. Vreemd beleid.

 5. K

  Ik vraag me af of die fietsen wel zomaar weggehaald mogen worden, op dat rode kaartje staat “spoedeisende bestuursdwang”, en de fietsen hebben er zo een week zowat met dat kaartje gestaan, dus hoezo spoedeisend? Bovendien als er op dat bord staat dat fietsen tegen of aan de nietjes worden verwijderd, waarom worden dan ook los gestalde fietsen weggehaald, ik vraag me af of dat juridisch wel klopt.
  En als dit allemaal nodig is om te zorgen dat er geen oude fietsen blijven staan, waarom dan niet net als bij de stations gewoon bepalen dat fietsen niet langer dan een week ongebruikt mogen staan in het centrum, kunnen de nietjes blijven staan, desnoods met een parkeervak erom heen als de wethouder die zonodig wilt, en is iedereen tevreden.

  1. Anne Spruit

   Beste Thies, de vragen zijn nog niet beantwoord. Zodra dit is gedaan komen de antwoorden bij het artikel te staan. Met vriendelijke groet,
   Anne Spruit
   Fractie assistente