Site pictogram Haagse Stadspartij

Haagse Stadspartij blij met beloofd maatwerk kostendelersnorm

kostendelersnorm

Tijdens de bespreking van de Algemene Beschouwingen en de Voorjaarsnota heeft wethouder Baldewsingh in reactie op vragen van de Haagse Stadspartij toegezegd na de zomer met een pakket aan maatwerkmaatregelen te zullen komen voor de kostendelersnorm. Het gaat hierbij in ieder geval om maatwerk voor mantelzorgers, bij de opvang van daklozen en in crisissituaties. Goed nieuws want dit maatwerk is hard nodig. Door de invoering van de kostendelersnorm komen verschillende groepen mensen namelijk ernstig in de knel.

Sinds de invoering van de Participatiewet in 2015 wordt aan uitkeringsgerechtigden in meerpersoonshuishoudens de zogenaamde ‘kostendelersnorm’ opgelegd. Dit betekent dat de uitkering wordt verlaagd op basis van de veronderstelling dat de kosten voor het voeren van een huishouden met de aanwezige medebewoners kunnen worden gedeeld. De kostendelersnorm wordt in de volksmond ook wel een boete op solidariteit genoemd en dat is waar het in de praktijk helaas ook te vaak op neerkomt. Ook in het geval dat de medebewoner in het geheel niets aan de vaste lasten kan bijdragen wordt de kostendelersnorm namelijk rücksichtsloos toegepast. Hierdoor gaan mensen er ineens honderden euro’s op achteruit en belanden onder het sociaal minimum. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een bijstandsgerechtigde die kortdurend een zorgbehoevend familielid opneemt, wiens eigen vaste lasten gewoon doorlopen. Of iemand die een dakloos neefje tijdelijk onderdak verleent. Dit dakloze neefje moet als jongere 8 weken wachten op een eerste uitkering en kan daarom niets bijdragen aan de vaste lasten. Toch wordt er meteen gekort. Of bijvoorbeeld een uitkeringsgerechtigde die tijdelijke crisisopvang biedt aan een vriendin die is gevlucht voor huiselijk geweld. Dit soort vormen van ‘participatie’ worden nu bestraft. Het inkomen van deze mensen belandt door de kostendelersnorm ver onder het sociaal minimum waardoor men zelf in de financiële problemen raakt. Veel mensen zien hierdoor in het geheel af van het bieden van dit soort kortdurende hulp. Belangenorganisaties melden dan ook dat dakloosheid sinds de invoering van de kostendelersnorm exponentieel is gestegen.

De Haagse Stadspartij vraagt al langer aandacht voor deze problemen en heeft het college in gezamenlijke schriftelijke vragen met de SP ook al een aantal keer opgeroepen meer maatwerk te leveren om de asociale effecten van de kostendelersnorm tegen te gaan. Raadslid Sanne van der Gaag “We zijn blij dat de wethouder naar aanleiding van onze vragen bij de Algemene Beschouwingen heeft toegezegd meer maatwerk te gaan leveren bij de toepassing van de kostendelersnorm. Als fractie krijgen wij veel signalen binnen dat de kostendelersnorm er toe leidt dat mensen zwaar in de financiële problemen komen of elkaar niet meer durven te helpen. Met alle gevolgen van dien. De gemeente moet de randen van deze asociale wet opzoeken, we kunnen mensen die bereid zijn om voor een ander te zorgen niet in de kou laten staan”.

Mobiele versie afsluiten