multi-cultureel

Haagse Stadspartij: Belicht gezamenlijke geschiedenis

De Haagse gemeenteraad stemt vandaag donderdag 25 januari 2018 over de Haagse Educatieve Agenda (HEA) voor de komende vier jaar. Hierin formuleert het college haar ambities op het gebied van het Haagse onderwijs. De Haagse Stadspartij wil graag dat er voor het middelbaar onderwijs educatief materiaal wordt ontwikkeld over de eeuwenoude handels- en migratiegeschiedenis tussen onze stad en landen als Suriname, de Antillen, Indonesië, Turkije en Marokko.

De stad Den Haag kent een grote diversiteit aan culturen. Bijna 60 procent van de Haagse jeugd heeft een migratieachtergrond. Er is in het huidige middelbaar onderwijs nog te weinig aandacht voor de geschiedenis van onze stad en de rol die migranten daarin hebben gespeeld.

Raadslid Fatima Faid: ‘Kennis van onze gezamenlijke geschiedenis kan bijdragen aan het versterken van de sociale cohesie, tolerantie en verdraagzaamheid in onze stad. Er moet in het Haags middelbaar onderwijs meer aandacht komen voor de handels- en migratiegeschiedenis van onze stad, waaronder ook het slavernijverleden.’

De Haagse Stadspartij hoopt dat het college de Haagse middelbare onderwijsinstellingen spoedig gaat stimuleren om lesmateriaal te ontwikkelen over de eeuwenoude handels- en migratiegeschiedenis van de stad.

In de pers
RTV West, donderdag 25 januari 2018
AD Haagsche Courant, donderdag 25 januari 2018
RTV West, vrijdag 26 januari 2018