Haagse Stadspartij: 8 maart viering moet toegankelijk zijn voor alle vrouwen!

Raadslid Fatima Faïd van de Haagse Stadspartij heeft een aantal schriftelijke vragen aan het college gesteld over de jaarlijkse viering van Internationale Vrouwendag. De Haagse Stadspartij heeft signalen uit de stad gekregen dat sommige vrouwen dit jaar niet naar de 8 maart viering zullen gaan vanwege de keuze voor de locatie Louwman Museum, dat tegen de grens van Wassenaar aan ligt. Ondanks de inzet van een aantal bussen is deze locatie slecht bereikbaar en ook vindt de Haagse Stadspartij het Louwman Museum niet laagdrempelig genoeg. Fatima Faïd: “Internationale Vrouwendag is bedoeld voor alle vrouwen en het is nu eenmaal zo dat niet iedereen gemakkelijk naar onbekende locatie gaat die ook nog eens ver uit de buurt is.” Faïd wil graag opheldering van het college over de keuze voor het Louwman Museum als locatie voor de 8 maart viering.

Fatima Faïd is ook kritisch op de invulling van het 8 maart programma: “het programma van de 8 maart viering wordt sterk gekoppeld aan het actiepunten programma emancipatie 2015-2018 van de wethouder, dat vooral gaat over arbeidsparticipatie. Het is vanuit emancipatieoogpunt natuurlijk heel goed als vrouwen werken en financieel zelfstandig zijn maar het is allemaal wel heel erg op het individu gericht. Bij vrouwenemancipatie zou wat onze fractie betreft vooral ook aandacht moeten gaan naar de maatschappelijke structuren die bijdragen aan de ongelijke positie van vrouwen.”

Op woensdagavond vier maart aanstaande zal het thema emancipatie uitgebreid worden behandeld in de openbare werkbespreking van de commissie samenleving. Emancipatie gaat voor de Haagse Stadspartij in essentie over zelfbevrijding. Fatima Faïd is in de aanloop naar de werkbespreking emancipatie daarom al druk in gesprek met verschillende zelforganisaties op het gebied van LHBT- en vrouwemancipatie.