parkeergarage

Haagse politiek steekt haar kop in het zand

Met de verkiezingen in aantocht lijkt het Zuiderstrand behouden. Maar als de Derde (Norfolk)haven in de toekomst gedempt gaat worden voor een parkeergarage, zoals het college en een meerderheid in de raad wil, dan zal uitbreiding van havenactiviteiten buitengaats plaats moeten gaan vinden. Dat zal ten koste gaan van ons mooie Zuiderstrand. Wanneer kunnen we nu eindelijk onbekommerd van ons strand gaan genieten?

 

De manier waarop de afgelopen maanden het politieke spel over de plannen voor een cruiseterminal is gespeeld bevestigt voor veel Hagenaars de overtuiging dat de Haagse gemeentepolitiek haar geloofwaardigheid verloren heeft. Het is ook nauwelijks te bevatten dat voor de zomer een overgrote meerderheid in de gemeenteraad nog instemde met een breed opgezet onderzoek dat 1,5 miljoen euro belastinggeld moest kosten. Van links (GroenLinks, PvdA) tot rechts (CDA, VVD, D66) zag men toen nog volop kansen voor een cruiseterminal in Den Haag. Zelfs de natuur zou erop vooruit gaan. Geen van de politieke partijen kon op dat moment kennelijk bedenken, dat de uitverkoop van het Zuiderstrand aan een paar projectontwikkelaars, niet goed zou vallen bij een meerderheid van de Hagenaars. De simpele vraag: ‘Welke wereldstad aan zee schaft haar strand nu af?’ kwam bij al die partijen niet op. Arrogantie, of steekt de Haagse politiek van links tot rechts liever de kop in het zand?

Naar een breed gedragen protestactie van milieu- en wijkorganisaties, verzamelt in het Team Behoud Zuiderstrand, werd lange tijd door het college niet geluisterd. Integendeel, de betrokken wethouders Norder en Huffnagel, zijn de wereld afgereisd om bevestiging te zoeken voor het succesverhaal van de cruiseterminal van de projectontwikkelaars. Pas toen het Team Behoud Zuiderstrand en de Haagse Stadspartij aankondigden dat ze de cruiseterminal tot inzet van de komende verkiezingen zouden gaan maken, kwamen de eerste nerveuze draaibewegingen op gang. D66 en Groen Links lieten voorzichtig weten toch tegen de cruiseterminal te zijn. Nadat de VVD haar steun voor de cruiseterminal introk werd de stekker eruit getrokken. Deze gang van zaken bevestigt dat er in Den Haag niet naar de burgers geluisterd wordt, en dat belangrijke zaken vooral via achterkamertjespolitiek geregeld worden. Een uitstekende voedingsbodem voor populisme.

De verkiezingen komen er aan en nu roept iedereen plotseling om het hardst dat ze het Zuiderstrand willen behouden. Toch houden vrijwel alle politieke partijen bewust de deur op een kier om in de toekomst opnieuw een deel van het Zuiderstrand op te offeren voor een ‘nieuwe haven’ buitengaats. En dat is niet helder naar de kiezers toe. Als de derde (Norfolk)haven in de toekomst gedempt gaat worden voor een parkeergarage, zoals het college en een meerderheid in de raad wil, dan zal uitbreiding van havenactiviteiten buitengaats plaats moeten gaan vinden. Ten koste van ons Zuiderstrand. Een motie van de Haagse Stadspartij waarin gevraagd wordt om de derde haven nu juist niet te dempen, zodat daar bijvoorbeeld een zeezeilhaven kan komen en Scheveningen in de toekomst toegankelijk blijft voor grote(re) schepen werd opmerkelijk genoeg juist niet gesteund door de partijen die nu roepen dat ze het Zuiderstrand willen behouden. En die ‘nieuwe haven is in het onlangs gesloten ‘Vispact’ door PvdAwethouders Norder en Kool toegezegd aan Scheveningen. Dan kan het hele verhaal weer van voren af aan beginnen. Je vraagt je af waarom de Haagse politiek zich maar niet kan neerleggen bij het gegeven dat het Zuiderstrand onlosmakelijk verbonden is met de ziel van Den Haag en Scheveningen.
Dat gaat verder dan de linkse en rechtse dogma’s, en dat is voor de meeste politieke partijen heel moeilijk. Dan steken zij liever hun kop in het zand. Deze stelling is misschien wel duidelijk: Het tijdelijk intrekken van de cruiseterminalplannen alleen omdat de verkiezingen eraan komen is een ernstige vorm van kiezersbedrog. Dat holt het vertrouwen in de politiek verder uit.

Raadsleden die hun kop in het zand blijven steken en achterkamertjespolitiek bedrijven, roepen frustraties op bij de Hagenaars. Waar kun je na de verkiezingen nog op rekenen, en op wie moet je gaan stemmen in maart 2010? Op een partij die wél dicht bij alle Hagenaars staat en oprecht luistert naar de mensen. Een partij die wél oog heeft voor de belangen van Den Haag, en die verder kijkt dan de voor de hand liggende politieke dogma’s van links en rechts. Een partij die meteen snapt dat je het Zuiderstrand niet ongestraft in de uitverkoop mag gooien. De Haagse Stadspartij is de enige politieke partij met een helder verhaal over het Zuiderstrand!

Gerwin van Vulpen, derde op de kieslijst van de Haagse Stadspartij.