Haags Stadsdebat “Groen participatie”

Groen, zelf doen?! Wat kun je zelf doen om je buurt te vergroenen? Hoe betrek je je buurtgenoten en hoe pak je een dergelijk initiatief aan?. In Den Haag komen wijkbewoners in actie om hun leefomgeving te vergroenen. Braakliggende terreinen worden omgetoverd tot buurtgroentetuinen. Hagenaars nemen zelf het groenbeheer ter hand in hun straat. De boodschap is duidelijk: mensen in de dichtbebouwde stedelijke omgeving willen het groen dichterbij halen. En ze willen dat graag samen doen. Zo raken Hagenaars meer betrokken bij elkaar én bij hun wijk of buurt. En dat is natuurlijk een goede zaak. Wat heeft dit voor gevolgen voor de biodiversiteit of de huismus? Welke rol kunnen en willen professionals uit de groenbranche hierin spelen? En vooral: hoe zorgen we dat bewoners op de langere termijn betrokken blijven? Deze en meer vragen komen aan de orde in het Haags Stadsdebat “Groenparticipatie” wat de Haagse Stadspartij aanstaande dinsdag 24 mei organiseert. Buurtgroen initiatieven en professionals komen aan het woord in dit door Jaap Postma geleide debat.

In het Haags stadsdebat “groenparticipatie” gaat de Haagse Stadspartij graag in gesprek met iedereen die op wat voor manier dan ook betrokken is bij, of geïnteresseerd is in, het openbaar groen.
Om 19.30 uur verzamelen we in het Spinozahof, Spinozastraat 6, Den Haag