Gerwin van Vulpen

Gerwin van Vulpen woont in balans

Raadslid Gerwin van Vulpen (HSP) strijdt voor behoud kenmerken van vooroorlogse wijken.

(Den Haag Centraal, 21 jun 2012)

Joke Korving

Vele malen op de Goudsbloemlaan geweest maar nu pas, na het gesprek met
Gerwin van Vulpen, echt oog gekregen voor de bijzondere jaren dertig exterieurs. Kenmerkend zijn bijvoorbeeld de ramen met roeden die de
ruitjes van elkaar scheiden. Van Vulpen strijdt voor het behoud van deze
authentieke vensterindeling. Al te vaak wordt die, met het oog op
duurzaamheid, vervangen door een groot raam van dubbelglas en plastic
kozijnen. “Daarmee wordt de authenticiteit overboord gegooid. Mensen doen
het met de beste bedoelingen; zij weten niet dat er alternatieven zijn”,
zegt Gerwin van Vulpen. Op advies van bevriende architecten nam hij twee
jaar geleden enkel isolerend glas in zijn huis, dat nog in het bezit was
van de originele kozijnen. De roeden, die ooit waren weggehaald, paste hij
zelf aan. Buurtbewoners waren enthousiast over het resultaat. Om navolging
te krijgen, richtte hij met anderen in 2011 de stichting Wonen in Balans
op. Naast het geven van voorlichting over alternatieven laat de stichting
onderzoek doen naar de effecten ervan. Van Vulpen, sinds 15 maart
gemeenteraadslid voor de Haagse Stadspartij, liet het niet bij dit
initiatief. Voor het behoud van de originele uitstraling van de jaren
dertig woningen startte hij ook het project Buurt in Balans. Ondersteund
door de gemeente Den Haag worden de bewoners uit de Bomen-, Bloemen- en
Vruchtenbuurt adviezen ‘op maaf gegeven. Bij dit unieke
duurzaamheidproject wordt uitsluitend gewerkt met mensen uit de buurt,
zoals aannemers en uitvoerders. Ook hebben zich twee
restauratiearchitecten aangesloten. “Het zijn jonge vakvrouwen die aan
huis adviezen komen geven en die willen helpen met de begeleiding”,
vertelt Van Vulpen. “Het gaat om het proces van uitvoering en om de
indicatie van de energielabel. Je maakt gegarandeerd twee labelsprongen
omhoog als je hun advies opvolgt”. Hij verduidelijkt: “Bewoners van deze
vooroorlogse huizen moeten wat duurzaamheid betreft genoegen nemen met een
minder hoog energielabel. Als je er verstandig mee omgaat, kun je met
licht isolerend glas en een juiste CV ketel uitkomen op het goede midden:
D of E. D an is het voor dit soort huizen een uitstekend resultaat. Er
worden weliswaar allerlei beweegredenen aangevoerd om label Ate scoren,
maar wij zeggen: ‘niet doen’. Dat is een bouwtechnisch risicovol en duur
traject”. Zijn pleidooi voor het behoud van de authenticiteit is gloedvol.
Van Vulpen raakt nog meer op dreef als hij vertelt over de wijken uit de
jaren twintig en dertig, ontworpen door architecten als Berlage, Wils en
Duiker. Om buurtbewoners bewust te maken van ‘het bijzonde re
architectonische karakter’ organiseert hij een keer in de maand op
donderdag een architectuurwandeling. Sinds een verslaggever van Radio 1
meeliep, komen nu vanuit heel Nederland aanmeldingen. “Ik leer mensen
kijken naar de kwaliteit en kwetsbaarheid van deze heel bijzondere
wijken”, zegt Van Vulpen. En: “Het is ons cultureel erfgoed. Dat is ook
mijn motivatie om het behoud te stimuleren”.

Papaverhof
Wonen in Balans telt behalve leden ook donateurs, zoals Jos Praat. Hij is
voorzitter van de coöperatieve woningbouwvereniging Daal en Berg en
bewoner van het Rijksmonument de Papaverhof. Van Vulpen: “Praat heeft de
woningbouwvereniging als donateur opgegeven omdat hij vindt dat de buurt
rondom de Patiaverhof ook mooi moet zijn, anders is zo’n Rijksmonument een
vlag op een modderschuit”. Wandelend over de Goudsbloemlaan wijst hij op
twee dubbele bovenhuizen die, vlakbij elkaar, te koop staan. Van Vulpen:
“Het huis met authentieke vensterindeling was binnen een aantal maanden
verkocht. De andere woning, met dubbelglas en kunststof kozijnen, staat al
meer dan twee jaar te koop. De vraagprijs is een halve ton lager en daar
moet je dan ook nog de investering van dubbelglas en kunststof kozijnen
bij tellen. Dat komt op zo’n tien tot twintigduizend euro”. Dat de verkoop
van de andere woning vlot verliep, vindt hij begrijpelijk. “De meeste
mensen die in eenjaren dertig wijk komen wonen, willen juist de originele
uitstraling”.

Informatie: http//www.woneninbalans.nl

Reacties:

1. Op 2012-11-18 13:41:28 schreef Ingrid Houtman:

Beste Gerwin,

Een leuk artikel en informatie is dit.
Onlangs las ik een interview met je in de
uitgave van Eigen Huis – getiteld Ramen dicht.
Naast je gemeenteraadswerk ben je ook wel heel actief met allerlei zaken om je heen, woongeboot, wijk etc. behoud van bomen,
Actie Laat de laan de laan.
Vrijdag 15 november vernam ik van mijn fysiotherapeut Dick Spruit dat zij echtgenote Irene a.s. woensdag met een aantal actievoerders voor het behoud van de mooie met prchtige bomen voorziene Laan van Meerdervoort naar het stadhuis gaat. Hopelijk laat wethouder Peter Smit en de VVD zich dan van zijn beste kant zien en zien af van dit onzinnige plan. Ook maak ik mij druk over de volstrekt verkeerde en onvolledige informatie die Peter Smit en zijn afdeling Parkeren heeft gegeven in de Posthoorn deze week van 14-11-2012 en de begeleidende brief d.d. 30-11-2012
die ik ontving op 15-11-2012 gericht aan de invalidenparkeerkaarthouders met het betreffende pasje. Eerder al had ik enkele maanden geleden contact met gem.raadslid dhr. Kouane van de PvdA die mij verzekerde dat de nu 450 algemene invalidenparkeerplaatsen absuluut onvoldoende zijn en dit zeker zou moeten worden uitgebreid naar 5000 algemene invalidenparkeerplaatsen, wellicht dat je je hier voor kunt hard maken, samen met andere politieke partijen en gemeenteraadsleden. En zoals ik je al eerder aangaf enkele maanden geleden heb je in de diverse winkelgebieden hier in Den Haag, bijv. Leyweg, Weimarstraat, Dierenselaan, Fred, Hendriklaan, slechts maar een of twee algemene invalidenparkeerplaatsen, absoluut onvoldoende nu deze nieuwe pas per 1-12-2012 al wordt ingevoerd. Het is de hoogste tijd dat de gem. Den Haag (afd. Parkeren) dit aantal echt in de praktijk gaat uitbreiden en niet wordt volstaan met loze beloften, vervolgens van de 10.000 houders van invalidenparkeerkaarten de 36,– euro incasseert en dan achterover gaat leunen en vervolgens niets onderneemt. Dit is absoluut onaanvaardbaar. Verder meen ik dat het goed zo zijn indien alle pashouders nu schriftelijk een betere uitleg ontvangen van wat deze nieuwe pas betekent, na enige malen afgelopen vrijdag te hebben gebeld met div. medewerkers van de afd, Parkeren is mij enige zaken meer duidelijk geworden. Er moet gauw een artikel c.q. informatie hierover worden gegeven in de Posthoorn en opnieuw een brief worden gezonden met verhelderdende informatie.
In ieder geval heb je een belangrijke taak, gemeenteraadslid die wordt vertegenwoordigd door alle Haagse burgers en zich sterk kan maken voor hun belangen en de belangen in de wijk.
Jammer dat er toch bibliotheken en buurthuizen worden gesloten, ordinair worden wegbezuinigd de komende jaren, vooral in de sociaal arme achterstandswijken en dat er weer een prestigeproject in 2018 op het Spui wordt geplaatst, het Spuiformum a circa 180 miljoen euro waarbij na 2 enquetes toch is aangegeven dat zeker 80% van de Haagse burgerij dit absoluut niet wil. Zelfs Joris Wijsmuller heeft aangegeven, gelukkig was de HSP hier tegen dat de geraamde kosten nooit zullen uitkomen en hij verwacht dat deze kosten uitlopen van 180 naar 240 miljoen euro.
Slechts 1/3 deel van de geraamde kosten van 180 miljoen wordt door het Rijk opgebracht, het merendeel 2/3 van de kosten moet helaas weer worden opgebracht door de Haagse burgerij.
Ook het standpunt en het kiesgedrag van de PvdA gemeenteraadsleden viel erg tegen en de meesten van hen hebben zich laten inpallen door wethouder Norder, zijn machtshebbers en zijn maatjes.
Nogmaa;s succes Gerwin met je belangrijke werkzaamheden en taken uitgevoerd namens de Haagse burgers en de wijken Bloemenbuurt, Vogelwijk, Bomenbuurt.
Met vriendelijke groet. Ingrid Houtman