Gemeenteraad: Bibliotheek Bouwlust moet weer open

De gemeenteraad van Den Haag heeft in de laatste vergadering voor de verkiezingen op initiatief van de Haagse Stadspartij unaniem een motie aangenomen die heropening van de bibliotheek in Bouwlust een grote stap dichterbij brengt.

Peter Bos, raadslid van de Haagse Stadspartij: ‘Dit is geweldig nieuws voor Escamp en voor de scholen, kinderen en buurtbewoners van de wijk Bouwlust. In 2013 werd de bibliotheek in de wijk Bouwlust wegbezuinigd tot groot verdriet van velen.’

Vanuit de wijk zijn onlangs 2.860 handtekeningen opgehaald door schoolkinderen die de bibliotheek enorm missen. Peter Bos: ‘In Bouwlust wonen veel kinderen uit gezinnen met een laag inkomen waarvoor een bibliotheek onmisbaar is. Andere bibliotheken zijn te ver weg.’
Eerder al werd de bibliotheek in de Schilderswijk door wethouder Joris Wijsmuller heropend en dat werd een groot succes. Met de motie van de Haagse Stadspartij wordt het college opgeroepen om te zorgen dat er weer een volwaardige bibliotheek in Bouwlust komt na het houden van een locatieonderzoek en nadat de financiële consequenties duidelijk zijn.

Motie Heropening bibliotheek Bouwlust
De gemeenteraad van Den Haag, in vergadering bijeen op 15 februari 2018 ter bespreking van afronding debat over bibliotheek Bouwlust.

Constaterende dat:
· Bibliotheek Bouwlust in 2013 is gesloten als gevolg van het spreidingsplan van de Bibliotheek Den Haag;
· Draagvlakonderzoek van de Bibliotheek Den Haag heeft uitgewezen dat er veel behoefte is aan een bibliotheek in Bouwlust;
· De bibliotheek sterk kan bijdragen aan verbetering van de sociaal-economische situatie van Bouwlust;
· Wijkbewoners en scholen een nota hebben geschreven met een pleidooi voor heropening van de bibliotheek in Bouwlust;
· Kinderen uit de buurt 2.860 handtekeningen hebben opgehaald van mensen die pleiten voor terugkomst van de bibliotheek;

Overwegende dat:
· Heropening van de bibliotheek Schilderswijk heeft laten zien dat een bibliotheek nieuwe stijl een groot succes is;
· Bibliotheken een belangrijke rol vervullen als het gaat over het tegengaan van laaggeletterdheid, het verbeteren van de toegankelijkheid van kennis, het verhogen van de prestaties in het onderwijs en het verbeteren van de sociale cohesie;
· De plannen voor heropening van de bibliotheek voortkomen uit een initiatief uit de wijk dat prima past bij het motto “Vertrouwen op Haagse Kracht”;

Verzoekt het college:
· een locatieonderzoek te starten naar de vestigingsmogelijkheden voor een bibliotheek in Bouwlust;
· een verkenning te starten naar de financiële consequenties van heropening;
· bij positieve uitkomsten van deze onderzoeken te zorgen dat er weer een volwaardige bibliotheek in Bouwlust komt.

Haagse Stadspartij, Peter Bos
PvdA, Bülent Aydin
Groep Okcuoglu, Mustafa Okcuoglu
Partij voor de Dieren, Christine Teunissen
D66, Birgül Özmen
GroenLinks, Arjen Kapteijns
Islam Democraten, Tahsin Çetinkaya
SP, Hanne Drost
Groep de Mos, Lex Kraft van Ermel