opengebroken tramspoor

Geen vervangend vervoer Lijn 12

Het is weer zover, in de zomer werkt de HTM aan het spoor in de stad. Dat moet, dat weten we. Alleen waarom krijgen alle lijnen vervangend vervoer of een omleiding op eentje na? Waarom moet de ruggengraat van Transvaal en de levensader van Duindorp en het Zuiderstrand in de zomermaand juli verstoken blijven van vervangend vervoer? Kim Vrolijk: “Hoe moeten de mensen uit Duindorp nu naar het ziekenhuis? En waarom is de gemeente hiermee akkoord gegaan?”

Tim de Boer vervolgt: “Aan de ene kant sturen de gemeente en de HTM allemaal mooie persberichten over met het OV naar het strand, maar dan moet je niet de hele maand lijn 12 eruit gooien”. Daarnaast moeten we niet vergeten dat Lijn 12 een belangrijke verbinding is tussen Duindorp, de verschillende wijken in Segbroek en het centrum. Elke maand maken met dan 235.000 reizigers gebruik van deze lijn.

Tot slot vult Fatima Faïd aan: ”Eerst wordt al een deel van het strand opgeofferd voor een elite zeilwedstrijd en nu kan de stad er ook al helemaal niet meer heen”.

De vragen:

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Van 8 juli t/m 4 augustus rijdt tram 12 in zijn geheel niet. Volgens de HTM website is er ook geen vervangend vervoer. Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt raadslid Faid, Haagse Stadspartij de volgende vragen: 

 1. Kan het college aangeven of er met de HTM contact is geweest over het schrappen van heel lijn 12 voor bijna een maand? Zo ja, heeft het college aangedrongen op vervangend vervoer? 

Ja, er is contact geweest. Het college heeft echter niet aangedrongen op vervangend vervoer omdat het tijdelijke werkzaamheden betreffen.

 1. Kan het college aangeven waarom de HTM geen vervangend vervoer heeft geregeld voor de halten die nu helemaal niet meer worden aangedaan? 

HTM heeft geen vervangend vervoer geregeld omdat een geschikte route voor alternatief vervoer ontbrak. Daarnaast kosten omleidingen in de regel meer voertuigen en meer personeel. Om alles kloppend te krijgen en ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk reizigers beschikken over betrouwbaar openbaar vervoer, bleek het helaas niet haalbaar om voor tram 12 vervangend vervoer in te zetten.

 1. Kan het college aangeven of de frequentie is verhoogd van andere lijnen (zoals lijn 11 en lijn 6) die delen van de route van lijn 12 rijden? 

De frequentie van trams 6 en 11 is niet verhoogd omdat dit geen logische oplossing is voor het gemis van tram 12 op het deel tussen de Goudenregenstraat en Duindorp. Tram 6 rijdt met ARI (automatische rem ingreep). De ARI zorgt ervoor dat de tram door de tramtunnel kan rijden. Om veiligheid in een tunnel te waarborgen, kan de frequentie van deze lijn niet omhoog. Verder kan tram 11 niet als alternatief gelden voor tram 12 omdat deze niet stopt tussen de Goudenregenstraat en het Zuiderstrand, maar noordelijker richting het strand rijdt.

 1. Kan het college aangeven hoe de besluitvorming tot stand komt bij het (tijdelijk) opheffen van haltes bij ziekenhuizen? 

Om de trams veilig te kunnen laten rijden is er eens in de zoveel jaar groot onderhoud en/of vernieuwing nodig van de sporen, bovenleidingen en wissels. HTM kiest ervoor deze werkzaamheden gedurende de zomermaanden uit te voeren, om er zo voor te zorgen dat zo min mogelijk reizigers worden geconfronteerd met omleidingen of buitendienststellingen. Vervolgens wordt het ziekenhuis ingelicht en wordt er aangegeven welke routes er wel rijden.

 1. Kan het college aangeven of HMC Westeinde is geraadpleegd bij het tijdelijk opheffen van de halte voor het ziekenhuis? Zo ja, wat waren de uitkomsten? Zo nee, waarom niet? 

HTM heeft HMC Westeinde geïnformeerd over de gevolgen van de werkzaamheden. Verder zijn er digitale én papieren versies van de informatiefolder over de werkzaamheden naar het ziekenhuis toegestuurd.

 1. Is het college bekend met de richtlijn van maximaal 250 meter loopafstand van haltes bij ziekenhuizen? Zo ja, kan het college aangeven waarom zij afwijkt van deze richtlijn tijdens werkzaamheden? Zo nee, gaat het college de richtlijn van 250 meter loopafstand handhaven? 

Het is het college niet duidelijk naar welke richtlijn wordt verwezen. Ook HTM is niet bekend met een richtlijn van 250 meter loopafstand vanaf een halte naar een ziekenhuis. HTM houdt zich qua richtlijnen aan de Kadernota OV van MRDH. Een dergelijke richtlijn is niet opgenomen in de Kadernota OV van MRDH.

Op de site van de HTM staat: “op de bus- en tramlijnen naar het strand rijden wel meer trams en bussen om reizigers naar de stranden van Den Haag te brengen”. 

 1. Klopt het dat lijn 12 rijdt van station Hollands Spoor naar Duindorp? En dat deze dus de stad verbindt met het strand? 

Ja.

 1. Hoe kan het dat de tramlijn die de achterliggende wijken met het strand verbindt wordt geschrapt tijdens de (hoog-)zomer? Kan het college aangeven hoe de HTM dan van plan is de mensen naar het strand te brengen? 

HTM beschikt deze zomer over 9 strandlijnen om mensen naar de hele kust tussen Kijkduin en Scheveningen te brengen.

Zuiderstrand

 • Bus 22 rijdt 4 keer per uur
 • Bus 28 rijdt 4 keer per uur

Noorderstrand

 • Tram 1 rijdt 6 keer per
 • Tram 9 en 9S (Strandexpress) rijden gezamenlijk 10 keer per uur (5 om 5). In de spits rijdt tram 9S niet en is de frequentie 8 keer per uur.
 • Bus 21, 22, 23 rijden 4 keer per In de ochtendspits rijden bus 23, 24 en 26 tot 6 keer per uur.

Scheveningen Haven

 • Tram 11 rijdt 4 keer per
 • Bus 28 rijdt 4 keer per uur

Kijkduin

 • Bus 23, 24 en 26 rijden allemaal 4 keer per In de ochtendspits rijden bus 23, 24 en 26 tot 6 keer per uur.

Het college is van mening dat er voldoende OV-bewegingen naar het strand zijn.

Op woensdag 21 juni 2023 hebben wethouder Anne Mulder en algemeen directeur HTM het

feestelijke startschot gegeven voor de zomercampagne van HTM. “HTM draagt graag haar steentje bij aan de bereikbaarheid van de Haagse kust, van Kijkduin tot Scheveningen. Onlangs hebben we in een weekend maar liefst 50.000 reizigers naar de stranden vervoerd. Dat doen we met plezier en inzet van vele HTM’ers.” aldus Jaap Bierman. 

 1. Kan het college aangeven hoe de strandgangers nu het Zuiderstrand kunnen bereiken?

 Bus 22 en bus 28 kunnen gebruikt worden om naar het Zuiderstrand te komen.

 1. Kan het college aangeven hoe reizigers die slecht ter been zijn nu vanuit Duindorp, Vogelwijk,Valkenboskwartier, Bomenbuurt en het Regentessekwartier naar het HMC Westeinde moeten komen of station Hollands Spoor kunnen bereiken? 

HTM heeft diverse opties om mensen naar het ziekenhuis HMC Westeinde te brengen:

 • met tram 2; in- en uitstappen bij halte Brouwersgracht (van tram 6). Circa 450 meter lopen via de Prinsegracht;
 • met bus 33; in- en uitstappen bij de tijdelijke bushalte HMC Westeinde op de Circa 200 meter lopen;
 • tram 6; in-en uitstappen bij halte Circa 450 meter lopen via de Prinsegracht;
 • pendelbusje 43 (geschikt voor 8 personen en bestemd voor minder mobiele reizigers). Dit busje rijdt tussen halte Gravenstraat (tijdelijk eindpunt tram 3) en de hoofdingang van HMC Westeinde;
 • bus 25; uitstappen bij halte Brouwersgracht. De bushalte Brouwersgracht in de richting van Vrederust is tijdens de werkzaamheden verplaatst naar de halte van tram 6 op de Brouwersgracht (circa 350 meter lopen).

Voor een reis naar Hollands Spoor is het afhankelijk waarvandaan men reist. Vanaf de Tesselsestraat, bijvoorbeeld, rijdt bus 22 richting Holland Spoor. Vanaf het Valkenbosplein rijdt bus 21 naar dit station. Er zijn verschillende reismogelijkheden die kunnen worden gepland via www.htm.nl. Helaas is het niet te voorkomen dat er een overstap gemaakt zou moeten worden.

 1. Is het college bereid alsnog in gesprek te gaan met de HTM om ervoor te zorgen dat deze wijken niet verstoken blijven van openbaar vervoer in de zomermaanden? 

Nee. Het is niet correct dat deze wijken geheel verstoken zijn van openbaar vervoer. Vanuit Duindorp rijdt bus 22, langs de Vogelwijk bus 24 en in de Bomenbuurt en Regentessekwartier bus 21 en bus 33. In combinatie met een overstap op de diverse tramlijnen, kan men op veel plekken nog steeds komen. Op HTM werkt aan sporen, wissels en bovenleiding – HTM heeft HTM voor tram 2, 3, 4 en 12 reisadviezen opgesteld.

 1. Is het college bereid zelf vervangend vervoer te regelen (al is het maar een pendelbus naar de dichtstbijzijnde halte) als de HTM dit niet wil regelen? Zo nee, waarom niet? 

Nee, er zijn voor een meerderheid van de haltes alternatieven beschikbaar. Daarnaast is HTM verantwoordelijk voor eventueel vervangend vervoer.

 1. Hoe gaat het college voorkomen dat in de toekomst vaker tramlijnen maanden worden opgeheven voor onderhoud zonder vervangend vervoer? 

Het gaat hier niet om het opheffen van tramlijnen voor maanden, maar 4 weken in de periode van 8 juli tot en met 3 augustus. Om de trams veilig te kunnen laten rijden is er nu eenmaal eens in de zoveel jaar groot onderhoud en/of vernieuwing nodig van de sporen, bovenleidingen en wissels. HTM kiest ervoor deze werkzaamheden gedurende de zomermaanden uit te voeren, om er zo voor te zorgen dat zo min mogelijk reizigers worden geconfronteerd met omleidingen of buitendienststellingen. Het is echter onvermijdelijk dat een aantal reizigers er wel mee te maken krijgt. In dit geval raken de spoorwerkzaamheden enkele van de drukste tramlijnen van HTM. Op basis van beschikbare bussen en trams en het daarbij behorende beschikbaar personeel zijn er omleidingen en railvervangend vervoer ingezet om zoveel mogelijk reizigers te bedienen met een betrouwbare dienstregeling. Helaas was het deze zomer niet mogelijk om voor tram 12 alternatief busvervoer aan te bieden.