Geen vervangend vervoer Lijn 12

Het is weer zover, in de zomer werkt de HTM aan het spoor in de stad. Dat moet, dat weten we. Alleen waarom krijgen alle lijnen vervangend vervoer of een omleiding op eentje na? Waarom moet de ruggengraat van Transvaal en de levensader van Duindorp en het Zuiderstrand in de zomermaand juli verstoken blijven van vervangend vervoer? Kim Vrolijk: “Hoe moeten de mensen uit Duindorp nu naar het ziekenhuis? En waarom is de gemeente hiermee akkoord gegaan?”

Tim de Boer vervolgt: “Aan de ene kant sturen de gemeente en de HTM allemaal mooie persberichten over met het OV naar het strand, maar dan moet je niet de hele maand lijn 12 eruit gooien”. Daarnaast moeten we niet vergeten dat Lijn 12 een belangrijke verbinding is tussen Duindorp, de verschillende wijken in Segbroek en het centrum. Elke maand maken met dan 235.000 reizigers gebruik van deze lijn.

Tot slot vult Fatima Faïd aan: ”Eerst wordt al een deel van het strand opgeofferd voor een elite zeilwedstrijd en nu kan de stad er ook al helemaal niet meer heen”.

De vragen:

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Van 8 juli t/m 4 augustus rijdt tram 12 in zijn geheel niet. Volgens de HTM website is er ook geen vervangend vervoer.

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt raadslid Faid, Haagse Stadspartij de volgende vragen:

 1. Kan het college aangeven of er met de HTM contact is geweest over het schrappen van heel lijn 12 voor bijna een maand? Zo ja, heeft het college aangedrongen op vervangend vervoer?
 2. Kan het college aangeven waarom de HTM geen vervangend vervoer heeft geregeld voor de halten die nu helemaal niet meer worden aangedaan?
 3. Kan het college aangeven of de frequentie is verhoogd van andere lijnen (zoals lijn 11 en lijn 6) die delen van de route van lijn 12 rijden?
 4. Kan het college aangeven hoe de besluitvorming tot stand komt bij het (tijdelijk) opheffen van haltes bij ziekenhuizen?
 5. Kan het college aangeven of HMC Westeinde is geraadpleegd bij het tijdelijk opheffen van de halte voor het ziekenhuis? Zo ja, wat waren de uitkomsten? Zo nee, waarom niet?
 6. Is het college bekend met de richtlijn van maximaal 250 meter loopafstand van haltes bij ziekenhuizen? Zo ja, kan het college aangeven waarom zij afwijkt van deze richtlijn tijdens werkzaamheden? Zo nee, gaat het college de richtlijn van 250 meter loopafstand handhaven?

Op de site van de HTM staat: “op de bus- en tramlijnen naar het strand rijden wel meer trams en bussen om reizigers naar de stranden van Den Haag te brengen”.

 1. Klopt het dat lijn 12 rijdt van station Hollands Spoor naar Duindorp? En dat deze dus de stad verbindt met het strand?
 2. Hoe kan het dat de tramlijn die de achterliggende wijken met het strand verbindt wordt geschrapt tijdens de (hoog-)zomer? Kan het college aangeven hoe de HTM dan van plan is de mensen naar het strand te brengen?

Op woensdag 21 juni 2023 hebben wethouder Anne Mulder en algemeen directeur HTM het feestelijke startschot gegeven voor de zomercampagne van HTM. “HTM draagt graag haar steentje bij aan de bereikbaarheid van de Haagse kust, van Kijkduin tot Scheveningen. Onlangs hebben we in een weekend maar liefst 50.000 reizigers naar de stranden vervoerd. Dat doen we met plezier en inzet van vele HTM’ers.” aldus Jaap Bierman.

 1. Kan het college aangeven hoe de strandgangers nu het Zuiderstrand kunnen bereiken?
 2. Kan het college aangeven hoe reizigers die slecht ter been zijn nu vanuit Duindorp, Vogelwijk, Valkenboskartier, Bomenbuurt en het Regentessekwartier naar het HMC Westeinde moeten komen of station Hollands Spoor kunnen bereiken?
 3. Is het college bereid alsnog in gesprek te gaan met de HTM om ervoor te zorgen dat deze wijken niet verstoken blijven van openbaar vervoer in de zomermaanden?
 4. Is het college bereid zelf vervangend vervoer te regelen ( al is het maar een pendelbus naar de dichtstbijzijnde halte) als de HTM dit niet wil regelen? Zo nee, waarom niet?
 5. Hoe gaat het college voorkomen dat in de toekomst vaker tramlijnen maanden worden opgeheven voor onderhoud zonder vervangend vervoer?

 

Met vriendelijke groet,

Fatima Faïd