rode kruis ziekenhuis Den Haag - voorkant

Geen sloop bij ontwikkeling aangekocht Rode Kruis ziekenhuis

De gemeente koopt het oude Rode Kruis en Juliana Kinderziekenhuis. Op deze plek wil de gemeente op termijn woningen realiseren. Als Haagse Stadspartij staan we achter de aankoop van vastgoed. Daarmee kunnen we volledig sturen op functie en vorm. We zijn dan niet afhankelijk van marktpartijen. 

De aankoop laat echter nog veel in het midden over de randvoorwaarden van de ontwikkeling. Zo is niet duidelijk of de gemeente sloop op het netvlies heeft. Het ziekenhuis heeft voor veel Hagenaars en Hagenezen grote betekenis en vormt de basis voor veel dierbare herinneringen. Wij dienden daarom een motie in om bij voorkeur uit te gaan van renovatie / herontwikkeling bij de nieuwe plannen.

Nu weten we dat sommige delen zoals operatiekamers minder geschikt zijn voor herontwikkeling, maar het oude deel van het complex is zeker de moeite van herontwikkeling waard.

Tim de Boer: “Met deze motie moet het college goed onderzoeken hoe het grootste deel van het complex kan worden behouden voor de stad”.

 

 Motie: Haga hergebruik

Indiener: Fatima Faïd, Haagse Stadspartij

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 20 december 2023 ter bespreking van  Voorstel​ van het college inzake ​strategische verwerving voormalig Haga locatie Sportlaan 598-600​ (RIS317173)

Constaterende

  • dat het college voornemens is de locatie Sportlaan 598-600 aan te kopen.

Overwegende

  • dat het voormalige ziekenhuis voor veel mensen bijzondere herinneringen met zich meebrengt:
  • dat in het voormalige ziekenhuis bijzondere kunst geïntegreerd is in het gebouw;
  • dat sloop niet duurzaam is en leidt tot een grote milieubelasting dan renovatie;
  • dat het college nog helemaal aan het begin staat van het bepalen van het programma en het opstellen van de ruimtelijke uitgangspunten;

Verzoekt het college

Om bij het opstellen van de nota van uitgangspunten zoveel mogelijk uit te gaan van hergebruik van in ieder geval het voormalige rode kruisziekenhuis en haar bijgebouwen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Fatima Faïd                    Lesley Arp

Haagse Stadspartij        SP