World Forum Den Haag

Fiasco World Forum wordt niet onderzocht

De Haagse Stadspartij deed in de raadsvergadering van 4 april een vergeefse poging om de rol van de gemeente bij de ondergang van het World Forum te laten onderzoeken. De grote partijen blokkeerden een motie hierover van de Haagse Stadspartij.

 

Het Nederlands Congres Centrum – later tot World Forum omgedoopt – is vanaf de oplevering in 1969 verliesgevend geweest. De gemeente en het Rijk waren vanaf het begin samen aandeelhouder omdat het NCC onmisbaar was voor internationale congressen en de betekenis daarvan voor ons land. Maar vanwege de slechte resultaten vond in 1995 een financiële herstructurering plaats: het Rijk trok zich terug toen het totaal aan verliezen al 273 miljoen gulden bedroeg.

In de jaren daarna liepen de verliezen steeds verder op, dus de gemeente als enige aandeelhouder wilde maar al te graag van het complex af. Daarom werd in 2001 het NCC voor maar 2 ton aan TCN verkocht, en de gemeente stelde daarbij 10 miljoen beschikbaar voor sanering van schulden en personeel. TCN kreeg bovendien een ontwikkelpotentieel ter waarde van 13,5 miljoen cadeau (sloop Statenhal voor de bouw Europol), en mocht met instemming van de gemeente het hotel voor 25 miljoen en een deel van de parkeergarage verkopen. De verkoop aan TCN heeft de gemeente dus het vertrek van het North Sea Jazz (als gevolg van sloop Statenhal) en minstens 50 miljoen euro gekost! En terwijl TCN al die miljoenen kon wegsluizen in een labyrinth van BV’s, werden afspraken met de gemeente totaal niet nageleefd, en bleven de beloofde investeringen in het complex uit. En nu de vastgoedcowboy failliet is, moet de gemeente opnieuw 20 miljoen investeren, in achterstallig onderhoud…

Dit ontluisterende resultaat is op zich al reden genoeg voor onafhankelijk onderzoek. Daarbij is het niet de eerste keer dat de gemeente haar vastgoedbelangen slecht heeft weten te behartigen (denk bv aan het Wijnhavenkwartier, het M-gebouw of het Chinese handelscentrum). Omdat hier lering uit moet worden getrokken, heeft de Haagse Stadspartij een motie ingediend om de Rekenkamer een onderzoek te laten doen naar de rol van de gemeente m.b.t. het opstellen en naleven van de afspraken die met TCN zijn gemaakt, na te gaan of deze rol in het algemeen en in het bijzonder m.b.t. het NCC goed is ingevuld, en welke verbeteringen kunnen worden aangebracht. Alle partijen hadden vraagtekens bij hoe dit zo heeft kunnen gebeuren, maar toen het op stemming aankwam wilden de partijen die de afgelopen 12 jaar collegeverantwoordelijkheid hebben gedragen (PvdA-VVD-CDA-D66-GroenLinks) niets meer van onafhankelijk onderzoek weten. De motie werd verworpen.

Het feit dat het Congresgebouw de overheid honderden miljoenen heeft gekost, leert ook dat het domweg een erg duur gebouw is. De Haagse Stadspartij is voor behoud van de congresfunctie, maar de vraag of dat in dit gebouw of op deze locatie moet, of misschien wel elders beter kan, is voor de Stadspartij cruciaal. Er is nu echter geen alternatief gepresenteerd. Het domste wat de gemeente kan doen is nu 25 miljoen investeren voor een periode van 15 jaar, om daarna opnieuw voor het blok te staan. En opnieuw veel geld in dit zwarte gat te moeten storten omdat er geen alternatieven zijn. De Haagse Stadspartij heeft daarom een amendement ingediend waarin de investering van 20 miljoen in het achterstallig onderhoud gefaseerd en voorwaardelijk wordt gesteld aan een gelijktijdig te starten onderzoek naar alternatieven. Maar ook van dit voorstel wilde de raad niets weten. Men vindt de korte termijn met mogelijk volgend jaar de komst van Obama naar het Nucleair Summit congres veel belangrijker dan een volgende raad in de gelegenheid te stellen om voor de lange termijn een verantwoorde afweging te kunnen maken. Met deze bedroevende uitkomst van het debat restte de Haagse Stadspartij geen andere conclusie dan tegen de ongeclausuleerde aankoop te stemmen.

Miljoenen euro’s naar World Forum
AD/Haagsche Courant, 5 apr 2013

Met tegenzin is de Haagse gemeenteraad gisteravond akkoord gegaan met een investering van circa 25 miljoen euro in het World Forum. Het congrescentrum ging eind vorig jaar failliet en een ruime meerderheid van de raad vindt een grote congreslocatie een noodzaak voor de stad. Het leeuwendeel van de investering, 20 miljoen, gaat zitten in het oplappen van het gebouw. Diverse partijen zijn kritisch over de ondeugdelijke afspraken die de gemeente eerder maakte met World Forum-eigenaar TCN over investeringen in het pand. TCN liet het onderhoud serieus versloffen en de gemeente bleek daar niet tegen te kunnen optreden. Voor de gemeente blijft het niet bij een investering van 25 miljoen. Nu al is duidelijk dat er over vijftien jaar opnieuw veel geld naar het complex in het Statenkwartier moet.

Gemeenteraad Den Haag redt World Forum
Westonline, 5 apr 2013

Den Haag mag het World Forum Convention Center kopen om snel het achterstallig onderhoud weg te werken. Een ruime meerderheid van de gemeenteraad heeft daarmee ingestemd.
Het voormalige congresgebouw is in verval geraakt doordat eigenaar TCN het jarenlang heeft verwaarloosd. Die eigenaar ging failliet, maar Den Haag wil het World Forum behouden voor internationale congressen. De gemeente investeert 25 miljoen euro in onderhoud en een kleine uitbreiding. Het pand moet ook worden aangekocht, hoeveel dat gaat kosten is nog niet bekend.
Wethouder Henk Kool zegde de raad toe jaarlijks een rapport te sturen over de kosten. Hij zei verder dat de entree na de verbouwing ‘majestueus en groot moet blijven’. ‘We kunnen Poetin en Obama via een achterdeurtje over de rode loper laten lopen’, grapte de wethouder