Duurzaamheidscentrum nu al mislukt

Dankzij een motie uit 2008 van de Haagse Stadspartij is het bijna zover: er komt een duurzaamheidscentrum aan de Brouwersgracht, zo besloot een meerderheid van collegepartijen na een venijnig debat op 25 april jl. in de raad. De Haagse Stadspartij stemde opvallend genoeg tegen.

 

Op 6 mei a.s. opent PvdA-wethouder Baldewsingh een nieuw duurzaamheidscentrum aan de Brouwersgracht. Dit is de uitkomst van een lang en venijnig debat waarin collegepartijen PvdA, VVD, D66 en CDA uiteindelijk het vage plan met zichtbare tegenzin overeind hielden. De hele oppositie – van rechts tot links – stemde tegen. De Haagse Stadspartij, oorspronkelijk initiatiefnemer van het plan, komt niet naar de opening.

“Ik was met stomheid geslagen over de uitkomst van dit debat,” zei Gerwin van Vulpen, raadslid van de Haagse Stadspartij na afloop. “Vooraf waren alle fracties kritisch over de gebrekkige inhoud en opzet van het duurzaamheidscentrum. Maar uiteindelijk laten D66 en PvdA zich inpakken door wat vage toezeggingen, terwijl VVD en CDA zich domweg verplicht voelden om in te stemmen. De wethouder kwam zo makkelijk weg met zijn gepruts”

Het plan werd vooral gehekeld vanwege de lage ambitie en totaal ongeschikte locatie. “Zo zullen de vier pijlers – etalagefunctie, baliefunctie, makelaarsrol en platform – in dit monumentale pand aan de Brouwersgracht 2 totaal niet uit de verf komen. Dit pand heeft niet eens etalages en letterlijk een veel te hoge drempel waardoor het als publiekscentrum volkomen ongeschikt is.” Met wat ingrepen moet het pand nog verbeterd worden om van een teleurstellend energielabel E met moeite tot een D te komen. “Echt een gemiste kans!”, aldus van Vulpen. “Onbegrijpelijk dat de wethouder zijn eigen beleid om alleen gebouwen met een energielabel C of hoger te huren uitgerekend voor dit duurzaamheidscentrum over boord gooit!” Ook het vage werkplan en de weinig ambitieuze opzet werden breeduit bekritiseerd. “Bedrijven zoals zoals Shell, Siemens en Vestia worden gepamperd en gefaciliteerd om hun producten aan de man te brengen en hun imago op te poetsen. Zo kom je toch geen stap verder?! In alles is er gebrek aan lef, visie, creativiteit en innovatie, dit duurzaamheidscentrum voegt werkelijk helemaal niets toe.”

Al in 2008 nam de Haagse Stadspartij het initiatief met een motie voor een klimaatcentrum, dat door een ruime meerderheid werd aangenomen. Na onderzoek werd het idee zelfs een van de speerpunten in het coalitieakkoord, maar dit werd tegelijkertijd gekoppeld aan bezuinigingen op natuur- en milieuorganisaties zoals het Haags Milieucentrum. Gerwin van Vulpen: “Daarmee verbleekte de ambitie al snel, raakte de discussie vervuild, en werden de plannen vertraagd, uiteindelijk resulterend in een vaag, slap en uiterst teleurstellend aftreksel van ons oorspronkelijke idee. Ik heb met pijn in het hart tegengestemd.”