Drie jaar Participatiewet: Hoe gaat het met Haagse arbeidsbeperkten?

Recente cijfers van het UWV en onderzoek van de dienst SZW schetsen een weinig optimistisch beeld over de positie van mensen met een arbeidsbeperking. 80% van de mensen die ten tijde van de invoering van de Participatiewet op de wachtlijst voor een plek in de sociale werkplaats stond had na twee jaar nog geen werk gevonden. Volgens het UWV heeft slechts 17% van de arbeidsbeperkten die bij een reguliere werkgever werken een vast contract. Na drie jaar Participatiewet vindt de Haagse Stadspartij het de hoogste tijd om de balans voor Den Haag op te maken. Raadslid Sanne van der Gaag heeft schriftelijke vragen aan het college gesteld over de arbeidsmarktpositie van Hagenaars met een arbeidsbeperking.

Raadslid Sanne van der Gaag: ‘Ik maak me grote zorgen om de positie van stadsgenoten met een arbeidsbeperking; als ik de landelijke cijfers zie vrees ik dat de Participatiewet hen weinig goeds heeft gebracht. Jongeren die van de praktijkschool of het voortgezet speciaal onderwijs komen verdienen, net als in de oude situatie, een plekje op de arbeidsmarkt. Zij mogen door het nieuwe beleid niet ongewild thuis komen te zitten. Ik wil van het college precies weten hoe we er na drie jaar Participatiewet in Den Haag nu precies voor staan wat betreft de arbeidsparticipatie van Hagenaars met een arbeidsbeperking. Iedereen, met of zonder arbeidsbeperking, verdient wat mij betreft een eerlijke kans op de arbeidsmarkt.’

Schriftelijke vragen
Na drie jaar Participatiewet vindt de Haagse Stadspartij het tijd om de balans voor Den Haag op te maken en daarom heeft raadslid Sanne van der Gaag onderstaande schriftelijke vragen aan het college gesteld.

1. Hoeveel mensen stonden er ten tijde van de invoering van de Participatiewet op de wachtlijst voor de sociale werkplaats en welk percentage van deze mensen heeft momenteel een betaalde baan?

2. Hoeveel jongeren hebben sinds de invoering van Participatiewet de praktijkschool of VSO afgerond en welk percentage van deze jongeren heeft momenteel een betaalde baan?

3. Hoe groot is de totale groep Hagenaars met een arbeidsbeperking en welk percentage van hen heeft op dit moment een betaalde baan?

4. Hoeveel Hagenaars met een arbeidsbeperking werken er met behoud van uitkering (dus werken zonder loon)?

5. Hoe vaak hebben niet-werkende Hagenaars met een arbeidsbeperking contact met de gemeente en welke dienstverlening wordt hen precies aangeboden?

6. Volgens het UWV heeft slechts 17% van alle arbeidsbeperkten die bij reguliere werkgevers werkt een vast contract. Hoe groot is dit percentage in Den Haag?

7. Is het college met mij van mening dat de arbeidssituatie van Hagenaars met een arbeidsbeperking er door de invoering van de Participatiewet op achteruit is gegaan?

8. Heeft het college inmiddels al enig zicht op wat het afschaffen van de loonkostensubsidie precies gaat betekenen voor de positie van Haagse arbeidsbeperkten?

Uw reactie