Eindelijk! Drastische verbetering opvang dak- en thuislozen

Samen met andere partijen (PvdA, Groep de Mos, CU/SGP, SP en GroenLinks) heeft de Haagse Stadspartij gezorgd voor een drastische verbetering van de maatschappelijke opvang. Onlangs publiceerde de rekenkamer een snoeihard rapport over de opvang van dak- en thuislozen in onze stad. De belangrijkste conclusie van het rapport is dat zowel de kwaliteit als de kwantiteit van deze hulp ernstig tekort schiet. Zo blijkt dat twee derde van de daklozen de nachtopvang verlaat zonder dat zij passende ondersteuning hebben gekregen. Verder concludeert het rapport dat de meeste daklozen er in de nachtopvang zelfs op achteruitgaan.

Om de leefomstandigheden van dak- en thuislozen te verbeteren heeft raadslid Fatima Faïd vier moties ingediend. Dankzij goede samenwerking met zowel oppositie- als coalitiepartijen werden maar liefst zestien moties aangenomen. Drie hiervan waren afkomstig van de Haagse Stadspartij.

Motie 24-uursopvang
De eerste motie zorgt voor de invoering van een 24-uursopvang voor alle dak- en thuislozen in onze stad. In deze opvang worden verschillende doelgroepen gescheiden op basis van hun problematiek. Zij ontvangen hoogwaardige begeleiding en nuttige dagbesteding zodat zij zo snel mogelijk hun leven weer op de rit kunnen krijgen.

Motie minimum bedrag aan leefgeld
De tweede aangenomen motie pleit voor een minimum bedrag aan leefgeld voor alle dak- en thuislozen. Dak- en thuislozen moeten verplicht sparen voor de kosten van een nieuw huis en houden vanwege boetes en schulden vaak amper geld over om te kunnen leven. Een minimum bedrag aan leefgeld garandeert een menswaardig bestaan voor alle dak- en thuislozen.

Motie uitbreiding aantal bedden
De derde motie zorgt ervoor dat het aantal bedden voor zieke dak- en thuislozen substantieel wordt uitgebreid. Hierdoor hoeven cliënten bij ziekte niet langer gedwongen tijd op straat door te brengen.

Raadslid Fatima Faid: ‘Alle dak- en thuislozen verdienen een veilige omgeving, waar zij kunnen werken aan de stabilisatie van hun levenssituatie. Tevens hebben zij recht op een bedrag dat een menswaardig bestaan garandeert. Wethouder Karsten Klein (CDA) moet meteen aan de slag met alle moties die door de raad zijn aangenomen. De maatschappelijke opvang moet mensen gaan helpen, niet verder beschadigen.’

Motie opvang uitgeprocedeerde asielzoekers
Een vierde motie, over gelijkwaardige opvang voor uitgeprocedeerde asielzoekers, werd helaas niet aangenomen. Het is jammer dat andere partijen, waaronder D66 en het CDA, niet garant willen staan voor gelijkwaardige opvang van alle dak- en thuislozen in Den Haag.

Eerder verschenen
Artikel Gemeente laat daklozen in de kou staan, 18 januari 2018