Botenwerf SVGT blijft op de Binckhorst!

Eén van de karakteristieke rafelrandjes van de Binckhorst, jachtwerf SVGT aan de Broekslootkade, moest van wethouder Revis (VVD) verdwijnen omdat zij zich in een ecologische verbindingszone zou bevinden. Dat deze vereniging daar al 60 jaar een stukje kade van de gemeente pacht en de AVN (Algemene Vereniging voor Natuurbescherming) van oordeel is dat de ecologie beter af is als zij daar blijven zitten deed volgens de wethouder Revis niet ter zake. Ook de projectontwikkelaar en de toekomstige bewoners van aangrenzende SDU-gebouw willen dit soort rafelrandjes juist graag behouden. Daarom heeft Haagse Stadspartij tijdens de laatste raadsvergadering met D66 in een motie gevraagd om, als er voor het voorjaar in goed overleg geen alternatieve locatie in de Binckhorst gevonden is, SVGT op haar huidige locatie te behouden. De motie werd aangenomen.

Constaterende dat,
• Botenwerf SVGT al decennia lang een plek huurt in de groenstrook aan de Broekslootkade.
• De projectontwikkelaar en omwonenden geen bezwaar hebben tegen de activiteiten van SVGT.
• De AVN in rapport de groenstrook als nauwelijks van belang voor de ecologische verbindingszone waardeert.
• De AVN in haar rapport vaststelt dat, wat betreft natuurwaarden, de huidige situatie te prefereren is boven een speeltuintje of hondenuitlaatstrook.
• Een naastgelegen vestiging van de scouting met vergelijkbare activiteiten wel in de groenstrook mag blijven.
• Monumentenorganisaties hebben de loods en kraan als bijzonder en waardevol voor de Binckhorst aangemerkt.
• SVGT een goed voorbeeld is van die kenmerkende rafelrandjes van de Binckhorst.

Overwegende dat,
• Een meerderheid van de raad het college in een motie (RIS ) gevraagd heeft om de rafelrandjes van de Binckhorst.
• Dat de huidige kaarten en omschrijving uit de nota Ecologische Verbindingszones geen uitsluitsel bieden of de groenstrook als ecologische verbindingszone onderdeel uitmaakt van de SGH.
• Dat SVGT tot nog toe geen alternatieve locatie aangeboden heeft gekregen.

Verzoekt het college om,
indien er voor het voorjaar 2018 in goed overleg geen alternatieve locatie op de Binckhorst gevonden is, botenwerf SVGT op haar huidige locatie te behouden.

Eerder verschenen
artikel over SVGT Botenwerf, 12 mei 2017

1 Response
  1. Leo del Prado

    HSP,
    Gefeliciteerd met de geslaagde strijd voor behoud van de botenwerf in de Binckhorst.