30 Okt 2008. Mensen aan de stad binden, is een van de speerpunten van dit college. De Haagse Stadspartij vindt dat een prima uitgangspunt. Maar hoe geloofwaardig is het college?

 

Dit college wil bijvoorbeeld studenten aan de stad binden met een University College. “Plannen zijn er om in Den Haag een dependance van de Universiteit van Leiden te vestigen. Waarbij de bedoeling is dat studenten hier ook intern worden gehuisvest”, aldus wethouder Dekker. Er wordt maar liefst 12 miljoen euro voor uitgetrokken. Daarmee is de financiering nog lang niet rond, want ook minister Plasterk van Onderwijs, zal een flink bedrag moeten ophoesten.

Het lijkt niet waarschijnlijk dat dit gaat lukken. Dezelfde Plasterk verklaarde in 2004 het volgende over het fenomeen University College:

“Ik zou er niet over piekeren mijn eigen kinderen er heen te sturen. Het is een dure creche voor rijkeluiskinderen. Als je in een echt vak iets wilt leren, moet je naar een echte universiteit. Het is een soort LOI, een fulltime Teleac. De wetenschap als Disneyland, het laboratorium als pretpark.”

Maar het wordt nog gekker. Wethouder Dekker wil het University College tijdelijk laten beginnen in de Casuariestraat. Ook daar stopt de gemeente geld in, namelijk nog eens 5,7 miljoen euro, om de ontmanteling van culturele broedplaats De Illusie tot tijdelijke huisvesting voor de universiteit te subsidieren.

Het wrange is dat de studenten die nu in de Illusie wonen, werken en studeren, op straat worden gegooid. Het gaat om talentvolle en initiatiefrijke studenten van de Kunstacademie en het Conservatorium. Mensen die het motto van Den Haag als Creatieve Stad vorm geven en van onschatbare waarde zijn.

De Creatieve Stad komt er in deze begroting bijna niet meer aan te pas. De stad loopt cultureel gezien mijlenver achter bij andere grote steden. De werkgelegenheid in de creatieve sector loopt terug. Het besef dat er een enorme inhaalslag gemaakt moet worden, ontbreekt. Met een karige 2 miljoen voor atelierbeleid zijn we er niet. Broedplaatsen worden aan hun lot overgelaten en kunstenaars zwerven van pand naar pand.

Kleine, maar zeer belangrijke kunstinitiatieven als Loos, Zeebelt en Branoul worden aan hun lot overgelaten en ontmoedigd. Het is schandalig dat dit college streeft naar het predikaat Culturele Hoofdstad van Europa in 2018 en tegelijkertijd de culturele humuslaag van de toekomst drooglegt.

Dit college kiest voor prestige en holle kreten. Pvda en GroenLinks willen zelfs dat Den Haag de hoofdstad van Nederland wordt, de VVD wil Olympische Spelen in 2028 en noem maar op.

Het college vertaalt al deze ambities vooral in megalomane bouwplannen en laat de Dienst Stedelijke Ontwikkeling uitgroeien tot een moloch van ongekende proporties. Meer dan 1000 formatieplaatsen telt deze dienst inmiddels. Tegelijkertijd is chaos troef bij deze dienst. Jaarrekeningen worden afgekeurd en de communicatie met de inwoners van deze stad is
volledig verstoord. Tientallen bewonersorganisaties en duizenden burgers hebben zich afgekeerd van de gemeente en wensen niet meer mee te doen. Meedoen, dat was toch het motto van dit college?

Het wordt tijd dat het college het roer radicaal omgooit. De keuze is helder. Of u kiest voor de huidige inwoners van de stad of u kiest voor de inwoners van buiten die aangetrokken moeten worden. Door te kiezen voor studenten van buiten de stad, voor expats van buiten de stad, voor bedrijven van buiten de stad, verkwanselt u de belangen van de huidige inwoners. Die huidige inwoners willen ook wat. Die willen groen, die willen cultuur, die willen betaalbaar wonen, die willen een inkomen en die willen leefbaarheid.

De Haagse Stadspartij kiest voor het laatste. De huidige inwoners hebben kracht en creativiteit. Die willen wat maken van deze stad, en niet de stad uitgejaagd worden door mensen met een wat betere portemonnee.

Dit college voert een neoliberale koers met alle gevolgen van dien. De begroting is al jaren solide, maar vooral gericht op winstmaximalisatie van de eigen gemeentelijke organisatie. De vrijkomende honderden miljoenen worden niet aangewend om de stijgende woonlasten van burgers en bedrijven te verlichten, maar worden oeverloos gepompt in het veilig stellen van de bouwindustrie. De bedrijvigheid van het MKB wordt de Binckhorst, Laakhaven en Scheveningen Haven uitgejaagd.

In Amerika is het luchtkasteel van de kapitalistische casinopolitiek ineengestort. In Den Haag doet het college of er niets aan de hand is. Maar ook hier zal binnenkort blijken dat de gevolgde koers desastreuze gevolgen zal hebben. Ook dit college vertrouwt blindelings op de markt en zal te kampen krijgen met de kredietcrisis.

Maar Amerika heeft Obama, wij hebben Jetta. Hoe zal zij de komende Haagse kredietcrisis oplossen? Ik vrees het ergste. Met een Algemene Reserve van 88 miljoen euro, die voor het eerst in jaren niet is verhoogd, voorzie ik een ramp van ongekende omvang.