Meer kwalitatief groenonderhoud én meer banen in de stad. De Haagse Stadspartij zag bij de raadsbehandeling van de begroting een mooie kans om dit met elkaar te combineren. Een motie die hiertoe oproept werd vrijdagavond met een ruime meerderheid door de raad aangenomen.

Raadslid Sanne van der Gaag: “Er ligt veel werk in het groenbeheer en tegelijkertijd hebben we een groot gebrek aan werkgelegenheid in de stad. Er zijn op dit moment ruim 28.000 bijstandsgerechtigden en ook voor volgend jaar wordt hier weer een stijging verwacht. Hier valt een slimme combinatie te maken. Ik ben blij dat we Haagse werkzoekenden nu gaan opleiden voor werk in het groenbeheer en dat hier extra banen worden gerealiseerd. Hiermee bieden we Haagse werkzoekenden structureel perspectief. Met het aannemen van deze motie is een wens die bij meerdere partijen in de raad al langer leefde eindelijk in vervulling gegaan!”

“Dit is een win-winsituatie”, zegt Haagse Stadsdpartij raadslid Gerwin van Vulpen. “Kwalitatief groenbeheer is onontbeerlijk om het groene karakter van de stad te behouden. Het groene karakter van de stad is belangrijk voor de kwaliteit van leven in Den Haag. De afgelopen jaren is er veel kennis en expertise bij het groenbeheer verloren gegaan. Door het gericht opleiden van Haagse bijstandsgerechtigden voor dit werk en het realiseren van extra banen in het groenonderhoud kan kennis en expertise bij de dienst weer worden opgebouwd”.