De gemeenteraad heeft het initiatiefvoorstel (H)eerlijk Haags van de Partij voor de Dieren, PvdA, GroenLinks en de Haagse Stadspartij aangenomen. Het college van B&W stelt een duurzame voedselstrategie op, en zal deze in het najaar presenteren.

Duurzaam en lokaal voedsel staat tegenwoordig volop in de belangstelling. Ook in Den Haag worden verschillende inspirerende projecten van burgers en ondernemers op dit gebied uitgevoerd. De vier raadsfracties zijn met het voorstel (H)eerlijk Haags voor voedselstrategie gekomen zodat de gemeente initiatieven in de stad op het gebied van duurzaam en lokaal voedsel gaat stimuleren.
Lokaal voedsel verbindt mensen met elkaar en kan ook bij uitstek gekoppeld worden aan thema’s als gezondheid, economie en duurzaamheid, zo staat in het voorstel. De gemeente kan bijvoorbeeld het gemeentelijke inkoopbeleid koppelen aan regionaal duurzaam voedsel, ruimte bieden aan streekmarkten en buurtmoestuinen, of zich profileren als Hoofdstad van de Smaak.
Er zijn nog veel meer mogelijkheden, zo bleek ook tijdens de raadsbehandeling. Verschillende fracties kwamen met ideeën, zoals corporaties stimuleren om bewoners de mogelijkheid te geven om groente in de binnentuinen van complexen te verbouwen, of het stimuleren van stadslandbouw op braakliggende terreinen. Een ruime meerderheid van de Haagse gemeenteraad stemde in met het initiatief van de vier partijen, alleen de PVV was tegen. “Het college kan nu aan de slag gaan met een lokale en duurzame voedselstrategie”, aldus de vier raadsfracties: “Op naar een (H)eerlijk Den Haag”.

Het initiatief is hier te downloaden:http://www.denhaag.nl/web/wcbservlet/com.gxwebmanager.gxpublic.risbis.fileservlet?fileid=b076eccc-15f9-43cb-af31-82d6faa0e4f8

Hagenaars eten uit eigen tuin
(Westonline, 8 jun 2012)

De gemeente Den Haag gaat Hagenaars stimuleren om uit eigen tuin te eten.
De gemeenteraad heeft donderdagavond een initiatiefvoorstel hierover
aangenomen.
De Haagse Stadspartij, de PvdA, de Partij voor de Dieren en GroenLinks
hadden het voorstel ingediend. Volgens de partijen is het eten uit eigen
tuin gezond en goed voor het milieu.

Daarom moeten bewoners aangemoedigd worden om zelf groente te verbouwen of
bijvoorbeeld buurtmoestuinen aan te leggen. Ook kunnen braakliggende
terreinen gebruikt worden voor groentetuinen.

De PVV stemde tegen het voorstel. De partij vindt het geen taak van de
gemeente om bewoners te motiveren om een moestuin te nemen.

Meer moestuinen en beter voedsel
(AD/Haagsche Courant, 8 jun 2012)

Er komen meer moestuinen in Den Haag en mogelijk ook meer markten en
marktjes waar op duurzame wijze geproduceerd voedsel uit de regio is te
krijgen. Dat heeft de gemeenteraad gisteravond besloten door het
initiatiefvoorstel (H)eerlijk Haags van de Partij voor de Dieren, PvdA,
Haagse Stadspartij en GroenLinks aan te nemen. Het college van b en w gaat
nu een duurzame voedselstrategie opstellen. Het doel is dat de stad
initiatieven op het gebied van duurzaam en lokaal voedsel gaat stimuleren.
Lokaal voedsel verbindt mensen met elkaar en kan ook bij uitstek gekoppeld
worden aan thema’s als gezondheid, economie en duurzaamheid, aldus het
voorstel. De gemeente zou zich ook kunnen profileren als Hoofdstad van de
Smaak . Verschillende raadsfracties kwamen nog met ideeën, zoals het
stimuleren van stadslandbouw op braakliggende terreinen en het aanleggen
van moestuinen in binnentuinen bij corporatiewoningen, bijvoorbeeld van
Vestia.