Den Haag koopt prijzen

De triomfantelijke manier waarop wethouder Marjolein de Jong van Citymarketing onlangs de prijzenregen voor The Hague Festivals bejubelde, is volkomen misplaatst, vindt raadslid Constance Bogers.

 

De uitreiking van de Pinnacle Awards, dat wordt georganiseerd door het Amerikaanse bedrijf IFEA, is een grote commerciële fake. In vragen aan het college stelt de Haagse Stadspartij dat de prijzen min of meer gekocht kunnen worden en er jaarlijks meer dan 600 Pinnacle Awards worden uitgereikt. Constance Bogers, raadslid van de Haagse Stadspartij: “Dit is wel een heel trieste en doorzichtige manier om waardering te oogsten.”

UPDATE: De vragen zijn inmiddels beantwoord. Lees meer:

‘Prijsuitreiking is poppenkast’
(De Telegraaf, 23 sep 2010)

Van onze Haagse redactie

De prijzenregen, die de afgelopen week op The Hague Festivals neerdaalde, is een wassen neus. Niet alleen worden elk jaar belachelijk veel Amerikaanse Pinnacle Awards uitgereikt, ook moet er voor elke inzending betaald worden. Dat stelt de Haagse Stadspartij in vragen aan het college van burgemeester en wethouders. Raadslid Constance Bogers is verontwaardigd over de, in haar ogen, schijnvertoning. “Dit is wel een heel trieste en doorzichtige manier om waardering te oogsten. Zo van, kijk eens hoe goed we zijn”, aldus Bogers. “De prijsuitreiking is een schaamteloze commerciële poppenkast. Heel kinderachtig, zo’n festival moet zichzelf verkopen.”

Festivalkrant
Den Haag won vorige week in Amerika maar liefst achttien Pinnacle
Awards voor The Hague Festivals. Onder andere de festivalkrant werd
bekroond. De prijzen zijn bedacht door de Amerikaanse organisatie
International Festivals and Events (IFEA) en zijn volgens Citymarketing
Den Haag ’toonaangevende internationale marketingprijzen’. Het is niet
het eerste jaar dat de stad deze prijzen wint.
De Haagse Stadspartij is kritisch en vraagt zich af wat de waarde is
van de prijzen. Zo worden er in totaal meer dan 600 uitgereikt en moeten
kandidaten zichzelf aanmelden. Bovendien moeten zij voor hun kandidatuur
ook nog eens geld op tafel leggen.
Ook fronste Bogers haar wenkbrauwen bij de inzendingen van de hofstad.
“Er is een prijs gewonnen met een filmpje van de prijsuitreiking van de
Pinnacle Awards van vorig jaar. Wie heeft dat filmpje gemaakt, wat heeft
het gekost en waarom is het ingediend?”
De Stadspartij heeft ook vragen over de communicatie van de IFEA. De
persberichten bevatten namelijk elk jaar dezelfde felicitatieteksten.
“Elk jaar feliciteert de baas van de IFEA de winnaars op dezelfde
manier. Dat deed hij vorig jaar, maar ook al in 2007. Ze knippen en
plakken gewoon de tekst van vorig jaar in het bericht van dit jaar.”
De verantwoordelijke wethouder Marjolein de Jong kon gisteren nog niet
reageren, maar belooft de vragen vrijdag te beantwoorden.

Den Haag koopt eigen Awards
(AD/Haagsche Courant, 23 sep 2010)
DEN HAAG

Wethouder Marjolein de Jong (D66, cultuur) bejubelde onlangs met veel
enthousiasme de Amerikaanse prijzenregen voor The Hague Festivals. Den
Haag sleepte maar liefst zestien awards in de wacht. De gemeentelijke
timmerman kan dus weer een prijzenkast in elkaar knutselen voor de
afdeling cultuur.

Toch wordt er in de Haagse gemeenteraad openlijk getwijfeld over het
Haagse succes in de VS. GroenLinks-raadslid David Rietveld en
HSP-collega Constance Bogers gingen op onderzoek uit en kwamen tot de
ontdekking dat zo n prijs helemaal niet zo bijzonder is.

Zo blijkt dat gemeenten of festivals zichzelf voor de prestigieuze
award kunnen nomineren als ze bereid zijn voor zo n nominatie dertig
dollar te betalen. De organisator van de jaarlijkse prijzenregen, de
International Festivals and Events Association, deelt elk jaar meer dan
600 prijzen uit.

Bogers vindt het een hele trieste en doorzichtige manier om waardering
te oogsten. Zij wil van het college weten hoeveel de gemeente heeft
betaald en wat de reis naar de uitreiking heeft gekost.

Prijzige prijsuitreiking voor Haagse festivals
(De Telegraaf, 30 sep 2010)

Van onze Haagse redactie

DEN HAAG,

De prijzenregen die deze maand op The Hague Festivals neerdaalde, heeft de gemeente Den Haag ruim 5000 euro gekost. De Haagse Stadspartij denkt echter dat er nog veel meer kosten zijn gemaakt voor de – in hun ogen – commerciële poppenkast rond de zogenoemde Pinnacle Awards van de Amerikaanse organisatie IFEA.

Voor de uitreiking en de reis naar Amerika werd 4530 euro neergeteld,
de 33 inzendingen kostten 850 euro, stelt het college van burgemeester
en wethouders in antwoord op vragen van de Haagse Stadspartij.
Raadslid Constance Bogers is niet tevreden en is van plan zo snel
mogelijk vervolgvragen te stellen. “Er staat dat de citymarketingmanager
en de speciaal ingehuurde marketing consultant, die de inzendingen
verzorgde, op kosten van de gemeente naar St. Louis in Amerika zijn
geweest. Er is dus iemand ingehuurd om de Haagse inzendingen te
verzorgen. Wat heeft dat gekost? Bovendien zijn de reiskosten van de
derde persoon betaald uit het potje van Den Haag Marketing. Deze
organisatie krijgt subsidie van de gemeente. Die 2000 euro komt dus ook
van de belastingbetaler.”

Winkans
Ze begrijpt niet dat de gemeente blijft doen alsof het binnenhalen van
de onderscheidingen een echte prestatie is. “Den Haag had 33
inzendingen, waarmee 18 prijzen zijn gewonnen. Dat is een behoorlijk
winkans. Ze zeggen dat de organisatie serieus is, omdat de directeur van
Rotterdam Festivals de voorzitter is. Rotterdam is dit jaar
onderscheiden als beste festivalstad. Welke zichzelf respecterende
organisatie geeft nu een onderscheiding aan de eigen voorzitter?”
De gemeente stelt dat de prijzen belangrijk zijn voor de bekendheid en
het imago van Den Haag. “Het feit dat The Hague Festivals nu tweemaal op
rij de tweede prijs heeft gewonnen, waarmee de marketingcampagne is
bekroond als op één na beste ter wereld, is een goede prestatie en laat
zien dat Den Haag aan de weg timmert. Daarnaast genereert het winnen
veel aandacht in de media.”

De inmiddels beantwoorde vragen:

Den Haag, 24 september 2010

Inzake: IFEA Awards

Het gemeenteraadslid mevrouw C.H.C. Bogers heeft op 20 september 2010 een brief met daarin vier vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht. De vragen gaan over de IFEA Awards.
Ingevolge het bepaalde in artikel 38, van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoorden wij deze vragen als volgt.

1. Op een filmpje op de website van The Hague Festivals zien we de directeur citymarketing van de gemeente Den Haag en een blonde dame de prijzen in Amerika in ontvangst nemen. Welke ambtenaren en andere personen zijn op kosten van de gemeente (dan wel door de gemeente gesubsidieerde organisaties) de prijzen in ontvangst gaan nemen in St. Louis en hoeveel kostte dit snoepreisje?

In 2010 zijn drie personen naar St. Louis gegaan om IFEA’s 55th Annual Convention & Expo “The Gateway to New Ideas” gedurende twee dagen bij te wonen. De uitreiking van de IFEA/Haas & Wilkerson Pinnacle Awards is een programma onderdeel van dit congres. Van deze drie personen is er één werkzaam bij de gemeente Den Haag, te weten de citymarketing manager. Tevens waren aanwezig de projectleider van The Hague Festivals, werkzaam bij Den Haag Marketing, en de marketing consultant, die de inzendingen voor de Pinnacle Awards en de verslaglegging (inclusief de input voor de persbewerking) van de prijsuitreiking verzorgt. De gemeente Den Haag heeft de reis- en verblijfkosten ad € 1.715,00 per persoon en de congresregistratie ad € 550,00 per persoon gedragen voor de citymarketing manager en de marketing consultant.
Den Haag Marketing heeft de kosten van de projectleider van The Hague Festivals ad € 2.096,00 zelf op zich genomen.
Wij nemen hierbij uitdrukkelijk afstand van de term “snoepreisje”. Het jaarlijkse congres dat door de International Festivals and Events Association (IFEA) wordt georganiseerd omvat een uitgebreid programma van workshops, lezingen en trainingen op het gebied van (marketing en promotie van) festivals en evenementen. Het congres vormt daarmee dé ontmoetingsplek waar professionals uit de evenementensector afkomstig uit de hele wereld elkaar ontmoeten, kennis en ervaringen uitwisselen en contacten leggen.

2. Even snel googlen leert dat er honderden Pinnacle-prijswinnaars zijn. Het Festival of Lights won 33 Pinnacle Awards in 2009, het Des Moines Art Festival 23 Awards, etc. Is het college er van op de hoogte date er jaarlijks meer dan 600 prijzen worden uitgereikt en dat er voor iedere inzending betaald moet worden? Zo ja, hoeveel entries heeft Den Haag ingediend en wat is hiervoor betaald?

Om mee te dingen naar de IFEA/Haas & Wilkerson Pinnacle Awards schrijven deelnemers zich in in één van de vier budget categorieën. Den Haag heeft meegedaan in de budget categorie $750.000 tot $1.500.000. Binnen een budget categorie worden 69 Pinnacle Awards uitgereikt. Daarnaast worden er één Grand Pinnacle uitgereikt binnen elke budget categorie.
In 2010 heeft Den Haag in totaal 33 entries ingediend voor de marketingactiviteiten van The Hague Festivals, Wild Wonders of Europe en de Internationale Dag van de Vrede. Dit heeft de volgende resultaten opgeleverd: De Zilveren Grand Pinnacle en 4 Pinnacle Awards voor The Hague Festivals en 3 Pinnacle Awards voor Wild Wonders of Europe. Daarnaast heeft Den Haag voor de marketing van bovengenoemde evenementen tweede en derde prijzen gewonnen voor diverse onderdelen.
De inschrijfkosten voor de 33 entries aan IFEA bedroegen €850 (ofwel $1140).

3. Is het college er van op de hoogte dat The Hague Festivals onder andere een prijs heeft gewonnen met een filmpje van de prijsuitreiking van vorig jaar? Zo ja, wie heeft dat filmpje gemaakt, wat kostte het maken van dit filmpje en waarom is het ingediend?

Ja, het college is hiervan op de hoogte. Deelname in de categorie “Just for fun: Best Promotion Publicizing an IFEA/Haas & Wilkerson Pinnacle Award Win” is gratis. De Haagse inzending is het filmpje dat in 2009 is gemaakt van de uitreiking van de Pinnacle Awards 2009. Het filmpje is ter plekke door de delegatie uit Den Haag gemaakt ter verslaglegging en, in het bijzonder, ter ondersteuning van de persberichten en PR-activiteiten naar aanleiding van de prijsuitreiking. Het inzenden van dit filmpje heeft de gemeente Den Haag in 2010 dus niets gekost, maar wel een extra Pinnacle Award opgeleverd.

4. Is het college er van op de hoogte dat de persberichten van de IFEA ieder jaar dezelfde tekst bevatten? Zo ja, is het college met mij van mening dat de gemeente Den Haag zich verre dient te houden van deze commerciële poppenkast en dit een zeer armzalige manier is om waardering te oogsten? Zo nee, waarom niet?

Ja, het college is hiervan op de hoogte.
Nee, het college deelt de mening van het raadslid niet. IFEA is een in Amerika gevestigde internationale organisatie, die in 2010 voorgezeten wordt door de heer Johan Moerman, directeur Rotterdam Festivals. Het college distantieert zich dan ook van de term “commerciële poppenkast”.
Ieder jaar dingt een groot aantal festivals en evenementen mee naar de IFEA/Haas & Wilkerson Pinnacle Awards. Het feit dat The Hague Festivals nu tweemaal op rij de tweede prijs heeft gewonnen, waarmee de marketingcampagne van The Hague Festivals is bekroond als op één na beste ter wereld, is een goede prestatie en toont aan dat Den Haag hard aan de weg timmert.

Dit geeft een goed signaal af naar de Haagse bevolking en, in het bijzonder, naar de Haagse evenementenorganisatoren. Daarbij genereert het winnen van de Pinnacle Awards veel aandacht in de pers en media voor Den Haag op zowel regionaal als nationaal en internationaal niveau.
De PR-waarde van de Pinnacle Awards is dus van belang voor de bekendheid en het imago van Den Haag.

Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris, de burgemeester,

mw. A.W.H. Bertram J.J. van Aartsen