Den Haag: dat kan groener

De Haagse Stadspartij begon samen met D66, PvdA, Groenlinks en de Partij voor de Dieren enkele maanden terug een offensief tegen de verstening van de stad. Op de Facebook pagina Den Haag: Dat Kan Groener werd iedereen uitgenodigd om foto’s van straten, pleinen en buurten te plaatsen die groener zouden moeten zijn. Samen voor een groener Den Haag!

Op 28 januari presenteerden de vijf partijen het verslag van deze actie waarbij in totaal 54 plekken zijn aangemeld die groener kunnen.
Hieronder volgen de voorstellen die de partijen hebben gedaan aan de gemeente Den Haag.

1. Quick-wins: een aantal versteende plekken kan al snel groener worden gemaakt met een kleine ingreep. Stenen kunnen worden weggehaald, boomspiegels kunnen met elkaar worden verbonden en/of met gras ingezaaid, plantenbakken kunnen worden neergezet, etc. We dagen het college uit nog dit jaar een aantal – zeg 10 – van de aangedragen locaties aan te pakken en te vergroenen.

2. Zet de overige locaties in een ‘vergroeningsprogramma’ voor de komende jaren. Dat kan bijvoorbeeld in samenspraak met bewoners via de stadsdeel- en wijkprogramma’s.

3. Zorg ervoor dat bewoners voortaan op een eenvoudige manier versteende plekken bij de gemeente kunnen melden en laat de melders weten wat met de melding wordt gedaan.

4. Bewoners kunnen zelf al veel bijdragen aan vergroening door bijvoorbeeld geveltuintjes aan te leggen, boomspiegels te vergroenen en mee te doen aan de actie Steenbreek. Bij veel bewoners zijn deze mogelijkheden echter nog onbekend. Draag deze mogelijkheden daarom actiever en wervender uit richting bewoners(initiatieven).

5. Geef vergroening van de stad een duidelijke plek in de Agenda Ruimte voor de Stad.

6. Zorg ervoor dat vergroening van de stad, cq het voorkomen van verstening, wordt verankerd in de gemeentelijke ontwerp- en beheerprocessen voor de openbare ruimte. Op die manier werken we op een gestructureerde manier aan een groenere stad. Voorkomen is immers beter dan genezen.

groener

Den Haag moet groener worden’
de Telegraaf, 28 jan 2016

Actieplan van gezamenlijke partijen

door Germa Graveland

Den Haag – Den Haag moet groener. Op ruim vijftig locaties in de stad moet de overdaad aan stenen eruit en groen erin. Een groot aantal partijen in de Haagse gemeenteraad pleit ervoor dit jaar nog minimaal tien grauwe en grijze plekjes samen met bewoners aan te pakken.
De andere moeten worden opgenomen in een ‘vergroeningsprogramma’ en op termijn ook worden aangepakt. D66, de PvdA, de Haagse Stadspartij, GroenLinks en de Partij voor de Dieren lanceerden zo’n 2,5 maand geleden een gezamenlijke facebookpagina waarop mensen foto’s konden plaatsen van versteende plekken in Den Haag.Het hieruit voortvloeiende Actieplan ‘Den Haag: Dat kan groener!’ bevat in totaal 54 locaties. ,,Dat is het topje van de ijsberg”, aldus de Haagse D66-raadslid Tobias Dander. ,,Maar we zouden nu graag zien dat het college met een frisse blik de locaties gaat bekijken, de problemen erkent en er ook mee aan de slag gaat.” De partijen dienen vandaag schriftelijke vragen over het onderwerp in, met als bijlage het Actieplan. Eén plek is letterlijk naast de deur: het Spuiplein bij het stadhuis. Ook de Torenstraat, Hoefkade, Spaarneplein, Kempstraat en Neptunusstraat zijn voorbeelden van stukjes stad waar te veel stenen zijn te vinden. Dander denkt persoonlijk dat in het verleden vaak uit gemakzucht is gekozen voor betegeling. ,,Bijvoorbeeld op de Raamweg, kruising Plesmanweg, daar heb je een stoep van acht meter breedte. Onzin. Waarom kan de stoep niet drie meter smaller en het naastliggende grasveld wat uitgebreider?”De partijen willen de stukjes groen in de stad koesteren, zeker nu het aantal inwoners blijft groeien en er op korte termijn gebouwd moet gaan worden. Groen maakt volgens hen de stad mooier en aantrekkelijker, maar groen is ook beter voor de afvoer van regenwagen. En ook hitte-eilanden zijn een probleem, versteende plekjes waar veel warmte wordt vastgehouden waardoor het daar zomers tot wel zeven graden warmer kan worden dan elders. ,,Vergroening van de stad, ofwel het voorkomen van verstening, moet worden verankerd in de gemeentelijke ontwerp- en beheerprocessen voor de openbare ruimte”, aldus Dander. ,,Zodat we niet meer de fouten maken van het verleden.” Er wordt al wel bewuster nagedacht over de inrichting, aldus Dander. Zo wordt het Slachthuisplein samen met de buurt anders ingericht en vergroend. Ook doet Den Haag mee aan de actie Operatie Steenbreek, waar bewoners worden uitgedaagd om hun eigen stukje tegeltuin te vergroenen.Dander denkt wel dat de gemeente veel duidelijker moet communiceren en promoten bij bewoners wat ze zelf kunnen doen, zoals bijvoorbeeld geveltuintjes of tuintjes rondom bomen.