De Kombinatie krijgt nog een kans

15 Jun 2011. Wethouder Norder had aangekondigd geen toekomst meer te zien voor culturele broedplaats De Kombinatie aan de Lange Beestenmarkt. Gelukkig zag de raadscommissie nog wel mogelijkheden en moet de wethouder terug naar de onderhandelingstafel.

 

Op 5 november 2009 nam de gemeenteraad een motie aan van de Haagse Stadspartij om De Kombinatie te behouden. De afgelopen tijd heeft De Kombinatie hard gewerkt aan een plan en financiering gevonden.

Op 26 mei j.l. besloot wethouder Norder dat hij geen vertrouwen had in het plan van De Kombinatie. De Haagse Stadspartij heeft vervolgens de kwestie op de agenda gezet van de raadscommissie. Onder druk van bijna alle partijen -zelfs de PVV- moest de wethouder bakzeil halen.

Een verslagje van de commissievergadering van 15 juni hierover:

Het betreft de panden Lange Beestenmarkt 104-108. Wethouder Norder wil – mede
vanwege de overlast die omwonenden ondervinden – tempo maken met het maken
van afspraken met De Kombinatie. Indien dit niet snel leidt tot een
afspraak heeft hij er geen vertrouwen in dat realisatie kan plaatsvinden.
Er worden eisen gesteld aan het kwaliteitsniveau en contractueel zal, voor
het geval dat realisatie niet binnen twee à drie jaar plaatsvindt, een
terugleverprijs worden vastgelegd die lager zal zijn dan het bedrag
waarvoor De Kombinatie het pand kan verwerven. Dit betreft een risico dat
De Kombinatie op zich neemt. De wethouder probeert de zaak vóór de zomer
af te ronden.

De voorzitter concludeert dat de wethouder met De Kombinatie overleg zal
voeren over een zodanige contractuele relatie dat binnen een te bepalen
termijn de gewenste renovatie van de panden zal worden gerealiseerd en dat
de wethouder voornemens is dit vóór de zomer af te ronden. De commissie
zal worden geïnformeerd over de uitkomsten van het overleg.

Bron: Griffie Den Haag

Hieronder nog de inbreng van de Haagse Stadspartij in de vergadering:

Met onze motie uit 2009 is het college op pad gestuurd om een plan te laten ontwikkelen voor behoud van De Kombinatie. Dat heeft
het college geheel en al overgelaten aan de mensen van De Kombinatie, die zeer veel
energie en tijd in de planvorming hebben gestoken en ook nog eens de financiering
hebben geregeld zonder subsidie of andere bijdragen van de gemeente.

De Kombinatie heeft zelf financiers gevonden en nu zegt het College dat
dat het project kwetsbaar maakt. Dat is uitermate kwalijk. Eerst zegt het
College allerlei financiële steun toe die niet wordt waargemaakt en als
uiteindelijk de Kombinatie zelf met financiers komt is het ook niet goed.

Het is ook wel verbazingwekkend dat de Kombinatie met een stappenplan
heeft gewerkt van de gemeente en er steeds bij iedere stap goed en
constructief overleg is geweest met ambtenaren van Cultuur en DSO. Dat het
plan van de Kombinatie uiteindelijk niet zou deugen is de afgelopen jaren
nooit een issue geweest.

Op 6 mei van dit jaar moest de laatste hobbel genomen worden, het
exploitatieplan van de Kombinatie moest worden ingeleverd. Maar al op 26
mei heeft de wethouder in een gesprek met de Kombinatie aangegeven dat het
plan niet voldeed en eenzijdig de deur dichtgegooid. Dat is wel rijkelijk
snel en de vraag is of we op deze manier met initiatieven als de
Kombinatie om zouden moeten gaan. Ik vind dat de wethouder veel te snel
conclusies trekt en in ieder geval nog een poging moet worden ondernomen
om tot een oplossing te komen. De gemeente is al sinds 2007 met dit
dossier aan de slag en in het zicht van de finish opgeven vind ik echt de
slechtste optie die er is.

In het huidige politieke klimaat wordt geroepen dat de kunst van het
overheidsinfuus af moet en zelf private financiering moet regelen. En als
dat dan gebeurt zegt dit college: We vertrouwen het niet.

We hebben in deze stad een aantal culturele broedplaatsen en de stad vaart
er wel bij. Het verbeterde culturele klimaat heeft geleid tot een
aanzienlijke groei van het aantal arbeidsplaatsen. Het college heeft er
onlangs nog de loftrompet over geblazen. Ondanks de economische malaise
groeit de culturele bedrijvigheid in Den Haag. De Kombinatie draagt daar
ook aan bij en het is echt verbazingwekkend dat zij geen volwaardige kans
krijgen van dit college. Het argument dat er vier jaar gewacht moet worden
op een horecavergunning is schromelijk overdreven. Het gaat hier over
ondersteunende horeca in de vorm van een drankje in de pauzes en na
optredens. De Regentenkamer aan de Noord West Buitensingel kon direct na
de verhuizing volop draaien, ook met ondersteunende horeca. Voor alle
andere broedplaatsen, galeries en andere sociaal-culturele instellingen in
de stad geldt hetzelfde.

In het kader van de operatie Red Tape heeft dit college zelfs een
vrijstelling van de vergunningplicht voor horeca ingevoerd, in het geval
horeca ondergeschikt is aan de hoofdactiviteit (maximaal 25%
vloeroppervlak) en een meldingplicht voor droge horeca en mengfuncties met
horecaruimte met meer dan 25% vloeroppervlakte.

Ook bestemmingsplantechnisch zijn er geen problemen aangezien het
bestemmingsplan een sociaal-culturele voorziening mogelijk maakt. Indien
de horeca ondersteunend is aan de sociaal-culturele functie, bijv. alleen
een drankje na de voorstelling, hoeft er geen enkele procedure gevoerd te
worden.

Met een beetje goede wil en creativiteit zijn de bezwaren en angsten van
dit college weg te nemen. Dit gevoegd bij de diverse beleidsnota’s van de
gemeente om van het Oude Centrum een creatieve en culturele hotspot te
maken met volop ruimte voor de creatieve economie hoop ik dat de raad
inziet dat we de Kombinatie moeten behouden voor de stad. Ook in het kader
van Den Haag Culturele Hoofdstad 2018 en het feit dat de Kombinatie
inspeelt op de wens tot een actieve civil society met veel vrijwilligers
en praktisch geen overheidssteun kan ik me niet voorstellen dat we deze
kans laten liggen.