Het blijft idioot en onvoorstelbaar dat culturele broedplaats De Illusie na 20 jaar misschien gaat verdwijnen uit de Casuariestraat. Een motie om in ieder geval vervangende huisvesting te regelen werd door de Haagse Stadspartij gesteund. Maar zuur blijft het.

 

De motie “Koester de Illusie” ingediend door GroenLinks, Haagse Stadspartij, PvdA, SP en D66 werd door alle partijen aanvaard.

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 18 februari 2010, ter bespreking van het voorstel van het College inzake ‘Programma Creatieve Stad Den Haag 2010-2012’

Overwegende dat:

– de gemeenteraad verschillende keren heeft aangedrongen op een constructief overleg tussen gemeente en de bewoners van ‘De Illusie’, overleg gericht op het vinden van geschikte vervangende ruimte;

– ‘De Illusie’ een belangrijke functie heeft voor het klimaat van de creatieve en culturele sector;

– het uitoefenen van die functie zou moeten worden gecontinueerd.

Constaterende dat:

– in het voorstel Creatieve Stad 2010-2012 met waardering wordt gesproken over ‘broedplaatsen’ als ‘belangrijke plaatsen voor het klimaat van de gehele creatieve en culturele sector’;

– ‘De Illusie’ al meer dan 20 jaar een goed voorbeeld is van zo’n broedplaats op het gebied van o.a. muziek en beeldende kunst;

– ‘De Illusie’ binnen afzienbare termijn hun huidige lokatie lijkt te moeten verlaten en er nog geen zicht is op vervangende ruimte.

Verzoekt het College:

– zich in te spannen voor het behoud van ‘De Illusie’ op een andere lokatie;

– met de bewoners van ‘De Illusie’ in overleg te treden om zo spoedig mogelijk de mogelijkheden voor geschikte, beschikbare vervangende ruimte te inventariseren;

– de Raad te informeren over de uitkomst van dit overleg, waarbij wordt ingegaan op geschikte mogelijke vervangende ruimte.

En gaat over tot de orde van de dag.

Den Haag Creatieve Stad

De raad sprak over het gewijzigde voorstel van het college over het Programma Creatieve stad Den Haag 2010-2012. De nadruk lag op de economische duurzaamheid en zichtbaarheid van initiatieven voor en uit de creatieve sector. De fractie GroenLinks wil dat het college zich inspant om het culturele broedplaats De Illusie op een andere locatie te behouden. De Illusie, die al 20 jaar een culturele broedplaats is op het gebied van muziek en beeldende kunst moet op afzienbare termijn hun locatie verlaten zonder zicht op vervangende ruimte. De motie die deze fractie samen met de PvdA, de Haagse Stadspartij, SP en D66 indiende, kreeg de steun van de raad.

Bron: Gemeente Den Haag

Steun de Illusie: http://www.illusie.org/steun.php

Steunbetuiging 613: Jonathan Den Haag 19-02-2010

Na het slopen van de Blauwe Aanslag (het terrein ligt 6 jaar later nog steeds braak!!) is dit de laatste vrijhaven voor muziek en kultuur nabij het centrum van Den Haag. Zonder subsidies gebeurt hier van alles. Een stad is toch geen stad zonder dit soort plekken? Moet alles in Den Haag kapot? Mogen de mensen die geinteresseerd zijn in muziek en kultuur die geen plek hebben op de commerciele plekken nou niet 1 plekje overhouden? Wat een groot gemis zou het kwijtraken van deze fantastische plek zijn voor onze stad. Ik kan er om huilen!

Illusie op punt van verdwijnen
Kort geding dreigt einde te maken aan creatieve broedplaats
(AD/Haagsche Courant, 13 feb 2010)

DEN HAAG – De culturele broedplaats De Illusie staat op het punt te
verdwijnen. De creatievelingen die het kraakpand sinds 1990 in gebruik
hebben, wacht een kort geding waarmee ontruiming wordt afgedwongen. De
gemeente Den Haag is niet van plan te helpen.

PIETER VAN DEN BROEKE

De voorbereidingen voor de culturele route ‘Hoogtij’ zijn in volle gang en
gisteren was er nog een opzienbarend optreden van een Japanse dj. In De
Illusie ritselt het van het leven, zoals dat al sinds 1990 gebeurt in de
oudste culturele broedplaats van Den Haag. In dat jaar namen krakers bezit
van het voormalige archief van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het
toen acht jaar leegstaande monumentale pand op de hoek van de
Schouwburgstraat en de Casuariestraat kreeg daarmee een nieuw bestaan.
Maar het einde van dat tweede leven is nu nabij. Op 12 maart dient het
kort geding dat Dienst Domeinen heeft aangespannen tegen Vereniging De
Illusie. Domeinen heeft het pand voor acht ton verkocht aan de gemeente
Den Haag, die het heeft doorverkocht aan de universiteit van Leiden om er
een campus te vestigen. Domeinen wil het pand leeg opleveren, en dus
moeten de 20 bewoners en 15 ateliergebruikers verdwijnen. Dit kost de
gemeente niks en wij houden de stad levend,” zegt bewoner Niek de Heer.
Wij krijgen geen subsidie, dat willen we ook niet, en doen het onderhoud
zelf. Dankzij ons is dit geen bouwval.”

GELUIDSSTUDIO

De Illusie is meer dan een woonwerkgemeenschap. In de kelder huist een
fameuze analoge geluidsstudio en er worden workshops en kunstevenementen
gehouden. De Illusie biedt bands oefenruimte en er zijn meerdere podia.
Dit is de humuslaag waaruit culturele bloei kan ontstaan,” zegt
bewoonster Shireen van Dorp. De Illusie is een vruchtbare ontmoetingsplek
geworden van en voor creatievelingen. Dit is één van de plekken waarom
mensen uit het alternatieve circuit naar Den Haag komen.” De hoop is nu
gevestigd op de gemeente. Van Dorp: De toenmalige wethouder Jetta Klijnsma
heeft altijd beloofd dat zij ons niet in de kou zou laten staan als wij
hier wegmoeten.” Maar in woorden kunnen we niet wonen,” vult De Heer
aan. Van wethouder Bolle horen we niets. Wij vragen alleen om een ruimte,
daar willen we voor betalen en de rest regelen we zelf. Er hoeft geen cent
bij.” Enkele jaren geleden heeft de gemeente een alternatieve locatie
aangeboden. Een gebouw aan de Schenkweg. Maar dat kon echt niet. Voordat
wij daar terechtkonden, moesten de kunstenaars die daar al zaten weg. We
kenden die mensen nota bene. Maandag komt Bolle met ons praten. Ik hoop
echt dat zij een oplossing heeft.” Die hoop wordt door Bolle op voorhand
van tafel geveegd: De bewoners weten al sinds 2006 dat ze wegmoeten. Zij
hadden dus tijd om alternatieven te zoeken. De gemeente is op geen enkele
manier verplicht om voor herhuisvesting te zorgen. Wij hebben een
alternatief aangeboden dat zij weigerden. Dan houdt het op. Zij kunnen
zich wenden tot Stroom, die gaat over atelierbeleid.”

HENK RUIJL – Desillusie zou jammerlijk zijn
(AD/Haagsche Courant, 13 feb 2010)

Wat te doen met zo’n vijfentwintig creatievelingen die in 1990 het
monumentale pand in de Haagse Casuariestraat kraakten? Of, zoals ze het
zelf liever formuleren, dat gebouw redden van verwaarlozing en verval.
Onder de naam De Illusie werd het een ontmoetingsplek voor kunstenaars en
die culturele broedplaats dreigt nu ten onder te gaan.

De krakers moeten natuurlijk niet de vermoorde onschuld spelen, want ze
wisten dat er ooit een einde aan zou komen. Toch moeten ze wel kunnen
rekenen op de gemeente Den Haag, die zelfs in een brief vastlegde een
oplossing te willen vinden. En het officiële beleid luidt dat als
bestaande broedplaatsen dreigen te verdwijnen ‘er een maximale inspanning
moet worden gepleegd om waardevolle initiatieven elders onder te brengen’.
Nee, wethouder Bolle kan maandag niet met lege handen bij de
krakers/kunstenaars binnenstappen.

Henk Ruijl, nieuwschef AD Haagsche
Courant.