De Haagse Stadspartij niet ontevreden met begroting

De begroting van de gemeente Den Haag voor 2017 is veelbelovend, volgens Peter Bos, fractievoorzitter van de Haagse Stadspartij: “Er wordt extra veel geïnvesteerd in nieuwe werkgelegenheid en in de openbare ruimte. Veel geld dat op de plank is blijven liggen wordt nu eindelijk besteed.” Vooral de hoge werkloosheid, die nog altijd stijgt, baart de Haagse Stadspartij al heel lang zorgen. Bos: “De miljoeneninvesteringen in de economie moeten vooral ten goede komen aan de onderkant van de arbeidsmarkt, maar dat zien wij nog veel te weinig terug in de plannen. Ook het onderhoud van de stad krijgt een impuls. Bos: “Daar ben ik blij om, want de openbare ruimte is hier en daar wel aan het verslonzen. Wel mis ik de beloofde extra miljoenen voor het groen. De klimaatverandering is dermate acuut dat we veel meer stappen moeten zetten naar een duurzame samenleving. Daar gaan wij tijdens de begrotingsbehandeling hard voor knokken”.

Andere zaken waar de Haagse Stadspartij blij om is zijn de gelden voor de integratie van statushouders en de bijstandsbudgetten. Bos: “Deze begroting is ook een zeer sociale begroting. Van de 2,5 miljard wordt in 2017 zo’n 1,6 miljard besteed aan sociaal-culturele zaken.”