Onze oproep voor Steunfonds voor slachtoffers brand Wouwermanstraat landt bij college

Afgelopen week sprak de gemeenteraad voor het eerst over de brand in de Wouwermanstraat. Er waren veel vragen over de toedracht. De Haagse Stadspartij zette in op een Steunfonds voor de slachtoffers. Het college gaat hier nu serieus naar kijken.

Wat weten we inmiddels over de brand in de #wouwermanstraat? En wat kunnen we daarover zeggen? Onze fractievertegenwoordiger Tim de Boer schreef een uitgebreide reactie.

Om positief te beginnen: Het is een wonder dat er geen ernstige ongelukken hebben plaatsgevonden en het is hartverwarmend om te zien dat zoveel mensen helpen met donaties en giften. We zijn als stad gelukkig nog steeds solidair in geval van rampen.

Hoe heeft het vuur zo snel om zich heen kunnen grijpen? We moeten het onderzoek natuurlijk afwachten, maar uit eerdere branden blijkt vaak een lullig begin met grote gevolgen. Zo brandde in 2008 de faculteit Bouwkunde van de TuDelft volledig af door een lekkende waterleiding boven een koffieautomaat. En de ramp met de #grenfell tower begon in een defecte koelkast-vriezer. https://t.co/YCXs8gxnPn En er zijn meer overeenkomsten met #grenfell.

Bouwtechnische staat

Bouwtechnisch voldeed het blok niet aan de eisen die aan nieuwbouw worden gesteld. Dat is ook logisch aangezien het blok gebouwd is in de jaren ’30. Het voldeed toen aan de eisen. Wat er in de afgelopen jaren aan veranderd  of toegevoegd is in de achtertuinen is nog niet inzichtelijk. Deels omdat er niet altijd een aanvraag zal zijn ingediend en deels omdat die aanvragen niet meer nodig zijn vanwege de landelijke regels voor vergunningsvrij bouwen.

Daarnaast bleek recentelijk in de uitzending van het TV programma Pointer dat bouwmaterialen – ook na Grenfell- nog steeds op de verkeerde wijze en niet onafhankelijk getest worden. Daarbij komt dat in de uitvoering fouten worden gemaakt. Je kan je voorstellen dat als de reguliere bouwwereld al fouten maakt de onderhouds- en klusjesmannen van de huisjesmelkers dit ook zullen doen. Zeker als het leidende motief bij het verhuren de hoogste opbrengst is.

Wat er precies gebeurd is moet uit het onderzoek blijken.

Overeenkomsten met Grenfell

Ook in Grenfell Tower woonde een groep mensen die grotendeels werden genegeerd of zelfs het bestaan van ontkend. Meldingen van bewoners #grenfell over brandveiligheid werden stelselmatig genegeerd of makkelijk afgedaan. Klinkt bekend toch?

Bij de behandeling van de uitbreidingsplannen van de Haagse Pandbrigade spraken we de wethouder daar ook op aan. Maar volgens hem was het onjuist. Elke melding krijgt een terugkoppeling volgens hem. Uit de reacties daarop bleek wel dat dat echt niet het geval is.

En we waren ook boos – zijn we nog steeds- over het feit dat niet elke melding bij de #pandbrigade meer wordt behandeld. Want “we” gaan datagestuurd werken. Maar in dit geval had een melding over een illegaal gebouwde schuur misschien wel het startpunt van onderzoek kunnen zijn.

Nasleep Grenfell

Wat kunnen we leren van Grenfell? In de eerste plaats dat daar de overleefden na afloop nooit een goede vervangende woning in de buurt hebben gekregen. Sommigen konden alleen op honderden kilometers van Londen terecht. Ook zijn de aanbevelingen na het eerste rapport nog steeds niet doorgevoerd.

Er zitten in Engeland nog duizenden families in brandgevaarlijke situaties omdat de overheid niet doorpakt met de aanbevelingen van experts. ( en ook in Nederland gebeurd er veel te weinig met die aanbevelingen).

Die brandgevaarlijke situaties verdwijnen niet met minder inwoners, of met het bedenken van nieuwe regels die vervolgens niet gehandhaafd worden. Ze verdwijnen ook niet als we alleen maar afgaan op meldingen uit de buurt. Huisbezoeken door de pandbrigade zijn een middel om op te treden bij excessen, maar geen beleid. Hert beleid moet gericht zijn op het voorkomen van excessen.

Precaire bewoners hebben net als elke andere burger recht op woonruimte. Dit betekent dat deze mensen allereerst moeten worden gesteund in hun woonstrijd.

Contact opnemen?

Meer weten over dit onderwerp of vragen? Wil je een bepaalde situatie voorleggen? Onze fractievertegenwoordiger @tim_de_boer weet bijna alles van brandveiligheid en wonen en is bereikbaar via tim@haagsestadspartij.nl