Moties WMO Fatima Faïd

Dankzij Haagse Stadspartij beschikkingen voor vrouwen vrouwen­opvang én verbetering toegang tot de Wmo

Dankzij Haagse Stadspartij gaat vrouwenopvang beschikkingen geven
Wanneer er sprake is van een onveilige thuissituatie hebben vrouwen met kinderen recht op een veilig onderkomen bij de vrouwenopvang. De fractie van de Haagse Stadspartij constateert dat vrouwen die zich aanmelden bij de vrouwenopvang geen beschikking ontvangen. Hierdoor wordt het voor hen onmogelijk gemaakt om tegen een mogelijke afwijzing voor de vrouwenopvang in beroep te gaan. Ze ontvangen immers geen schriftelijk bewijs. Deze situatie vinden wij onacceptabel.
Raadslid Fatima Faïd (Haagse Stadspartij) heeft in de commissie samenleving haar bezorgdheid hierover uitgesproken. Wethouder Karsten Klein (CDA) vindt dit ook een onwenselijke situatie en heeft donderdagavond 13 april in de raadsvergadering toegezegd dat vrouwen die zich melden bij de vrouwenopvang vanaf heden een beschikking ontvangen.

Moties Haagse Stadspartij verbetering toegang tot Wmo aangenomen
Alle drie de moties van raadslid Fatima Faïd om de toegang tot de Wmo (wet maatschappelijke ondersteuning) te verbeteren zijn donderdagavond 13 april door de raad aangenomen.
De rekenkamer Den Haag heeft een diepgravend onderzoek gedaan naar de toegankelijkheid van de Wmo. In het rapport Over de drempel is een aantal belangrijke verbeterpunten geformuleerd. Zo lukt het momenteel niet iedereen om een melding te doen en is deze niet, zoals de wet voorschrijft, vormvrij. Ook wordt niet elke melding gevolgd door een onderzoek in samenspraak met de cliënt. Wethouder Karsten Klein (CDA) heeft een aantal belangrijk toezeggingen gedaan om de toegankelijkheid van de Wmo te verbeteren. Er zijn nog drie punten waar de fractie van de Haagse Stadspartij extra aandacht voor vraagt.

1. Motie Usability onderzoek Wmo
Uit het usability onderzoek blijkt dat de website van het Servicepunt Sociaal en het digitale meldingsformulier voor de Wmo én Advies op maat voor respondenten ontoegankelijk is. Deelnemers aan het onderzoek konden het meldingsformulier niet goed vinden of drukte op de verkeerde knop waardoor alle ingevulde informatie verloren ging en men weer opnieuw moest beginnen. Bovengenoemde problemen zijn dankzij het usability onderzoek aan het licht gekomen.
De fractie van de Haagse Stadspartij vindt dat het meldingsformulier Wmo voor alle burgers begrijpelijk en toegankelijk moet zijn. In de motie Usability onderzoek Wmo verzoekt de Haagse Stadspartij om bij elke ingrijpende aanpassing van de website van het Servicepunt Sociaal en de digitale meldingsformulieren een usability onderzoek uit te voeren. Deze motie van raadslid Fatima Faïd is donderdagavond 13 april unaniem aangenomen.

2. Motie Test toegankelijkheid vormvrij Wmo-melding
In deze motie gaat het om een vergelijkbaar onderzoek. Wethouder Karsten Klein (CDA) heeft toegezegd om het doorgeven van een Wmo-melding vormvrij (op verschillende manieren een aanvraag in kunnen dienen: digitaal, telefonisch, schriftelijk en op afspraak face to face) te willen maken. Dit vindt de fractie van de Haagse Stadspartij een positieve ontwikkeling. Om te kunnen garanderen dat de nieuwe meldingsvormen begrijpelijk en toegankelijk zijn vindt de fractie het van groot belang dat deze vormen eerst door relevante doelgroepen getest worden en zo nodig aangepast voordat ze worden ingevoerd. Ook deze motie van raadslid Fatima Faïd is donderdagavond 13 april unaniem aangenomen.

3. Motie Zorg voor zorgbehoevende
Uit het rapport van de rekenkamer Over de drempel blijkt dat ongeveer een derde van de respondenten het invullen van het digitale meldingsformulier moeilijk tot zeer moeilijk vindt. Hierdoor heeft waarschijnlijk een groep kwetsbare Hagenaars hun hulpvraag niet kunnen indienen.
De derde motie Zorg voor zorgbehoevende stelt dat door de complexiteit van het digitale meldingsformulier burgers mogelijk niet hun melding hebben kunnen indienen. Het is van groot belang dat alle burgers die zorg nodig hebben deze zorg ook ontvangen. De fractie van de Haagse Stadspartij heeft het college verzocht om in beeld te brengen hoeveel burgers het afgelopen jaar geen maatschappelijke ondersteuning of advies op maat hebben ontvangen doordat de aanvraagprocedure voor hen ontoegankelijk was. De tweede vraag is om een plan te formuleren om deze burgers alsnog van de door hen benodigde zorg te voorzien. Ook deze motie van raadslid Fatima Faïd is donderdagavond 13 april aangenomen.