Houtwijk en de veiligheidshype

Column Peter Bos

 

Ook uit de tweede verkiezingspeiling van I&O research blijkt dat de Haagse kiezers veiligheid, criminaliteit en openbare orde op nummer één zetten. Ruim een derde van de Hagenaars (37%) vindt dit thema van groot belang voor de komende gemeenteraadsverkiezingen.
Deze uitkomst is verbazingwekkend als je ziet dat Den Haag nog nooit zo veilig is geweest als nu. Op bijna alle fronten daalt de criminaliteit. Desondanks blijven veel mensen geobsedeerd door het thema veiligheid, wat volgens mij vooral komt door de berichtgeving in de media en de manier waarop de politiek daar op reageert. Ik wil het niet bagatelliseren, en het scheelt natuurlijk per wijk, en vaak per plek, maar over het algemeen valt het reuze mee met de onveiligheid in Den Haag.

In Houtwijk, een gemiddelde wijk in het stadsdeel Loosduinen, werd tijdens het debat waar ik op 21 februari namens de Haagse Stadspartij aan mocht deelnemen, veel gesproken over veiligheid. Maar ook over het slecht onderhouden van het groen en de straten. En ook dat raakt aan het veiligheidsgevoel van mensen. Iedereen beaamde dat er grote achterstanden zijn ontstaan in het onderhoud van de wijk en dat verantwoordelijk wethouder Revis (VVD) hier niets aan heeft gedaan.

Het was een leuk en goed georganiseerd debat met een redelijk gevulde zaal. Pieter Grinwis (CU/SGP) noemde me op een gegeven moment recalcitrant (dank voor het compliment) omdat ik het niet eens was met de stelling dat er meer BOA’s in de wijk nodig zijn: “Als ik veel uniformen op straat zie, denk ik dat er iets aan de hand is. Dat versterkt alleen maar het onveiligheidsgevoel”. Ook over jongeren had ik een wat afwijkend standpunt: “Jongeren willen ook een beetje kunnen chillen op straat en we moeten ze niet overal wegsturen. En als ze stiekem een biertje of jointje roken, laat ze lekker. We zijn allemaal jong geweest toch?”

Bij het onderwerp betaald parkeren waagde ik het de heilige koe ter discussie te stellen: “De auto is geen geschikt vervoermiddel in een dichtbevolkte stad. Kinderen kunnen niet meer spelen op straat, het is slecht voor de luchtkwaliteit en het kost veel teveel ruimte. De Haagse Stadspartij wil de stad inrichten voor de fietser, voetganger en openbaar vervoer. Met een strenger parkeerbeleid kunnen we het autogebruik beperken.”

Maar terugkomend op de veiligheidshype: Vanuit de zaal werd gevraagd om meer verlichting bij enge achterommetjes. Of de gemeente dat kon regelen. Veel bijval van de kandidaat-politici. Maar opnieuw was ik tegendraads: “Wij hebben in ons portiek samen met de buren verlichting geregeld met een tijdklok. Waarom moet de gemeente alles regelen? Organiseer het samen met je buren, leer je ze ook nog een beetje kennen. Vertrouwen op Haagse Kracht noemen we dat”.

Een schrijnende kwestie werd geschetst door een mevrouw die in een ouderencomplex woont. Daar worden steeds meer mensen met psychische en verslavingsproblemen gedumpt met alle gevolgen van dien. Door het keiharde bezuinigingsbeleid (van met name de VVD) van de afgelopen jaren op het gebied van zorg en welzijn worden mensen die hulp nodig hebben niet goed meer opgevangen en begeleid. Als gevolg daarvan ontstaan problemen in woonwijken en voelen direct betrokkenen zich onveilig. De politieke partijen die voortdurend de veiligheidsproblemen uitvergroten komen met stoere taal over meer agenten, camera’s, wapens, tuigdorpen en BOA’s. Tragisch is dat deze partijen niet beseffen dat de keiharde bezuinigingen op zorg en welzijn en de inkomensongelijkheid de daadwerkelijke oorzaak zijn van de problemen.

Nog tragischer is dat veel kiezers dit niet beseffen. Bij de laatste peiling in Den Haag ging de VVD aan kop. Een partij die 0 euro extra wil uittrekken voor de zorg. Sterker nog, de VVD heeft in hun financiële paragraaf niets gereserveerd voor de grote sociale kwesties die spelen in onze stad. Niets voor daklozen, armoedebestrijding, sociale woningbouw, zorg etc. Helemaal niets. Sterker nog, de VVD wil hier verder op gaan bezuinigen. Hoe asociaal, egoïstisch en dom kun je zijn.

Na afloop van het debat met Lobke Zandstra (PvdA) op de foto. Ik moest kiezen met welke partij ik wilde samenwerken. Ik koos voor de PvdA omdat we in de huidige coalitie goed hebben samengewerkt op de sociale thema’s. De tegenwind van VVD, CDA en D66 was best fors af en toe.

Peter en Lobke (PvdA)

In de pers
Den Haag FM, woensdag 28 februari 2018