Bomenkap tuin Nieuwe Kerk afgewend

Update 1: Omwonenden die bezorgd waren over de kap van de bomen in de tuin van de Nieuwe Kerk aan het Spui hebben te horen gekregen dat de bomenkap voorlopig niet door gaat.

 

In een brief van de Dienst Stadsbeheer belooft de gemeente de Werkgroep Nieuwe Kerk weer op te starten en de plannen te bespreken met omwonenden en andere belanghebbenden. De aanvraag voor de kap van 22 bomen is tot nader order opgeschort.

Behalve de bewoners had ook de Haagse Stadspartij aan de bel getrokken en
schriftelijke vragen ingediend. Fractievoorzitter Joris Wijsmuller hoopt
dat het overleg snel wordt opgestart: “Het was een domme actie van
wethouder Baldewsingh om zonder overleg die kapaanvraag in te dienen. Ik
ben blij dat hij zijn fout herstelt en hoop dat hij de bewoners nu wel
serieus neemt”.

De geschiedenis:

Geschrokken buurtbewoners uit de Haagse binnenstad hadden bij de Haagse Stadspartij alarm geslagen over de mogelijke kap van 22 bomen die in de historische tuin van de Nieuwe Kerk op het Spui staan. Nadat de Haagse Stadspartij de dreigende kap aan de kaak had gesteld probeerde wethouder Baldewsingh zich met leugens er uit te draaien.

Hieronder een aantal artikelen en documenten:

Kap verzwegen voor Nieuwe Kerk
(De Telegraaf, 29 jan 2010)

door Timoteus Waarsenburg

DEN HAAG, vrijdag

De beheerder en de gebruiker van de Nieuwe Kerk zijn woest op wethouder Rabin Baldewsingh omdat hij op eigen houtje besloten heeft een groot aantal bomen in de rijksmonumentale kerktuin aan het Spui te gaan kappen zonder enige vorm van overleg.
Het steekt de bestuursleden van stichting De Nieuwe Kerk, die verantwoordelijk is voor de instandhouding van de kerk en cateraar Taat & De Regt die het godshuis exploiteert, dat zij totaal niet gekend zijn in het besluit de historische tuin te verbouwen. Vooral omdat ze het totaal niet eens zijn met dit voornemen. Baldewsingh wil twaalf bomen in de tuin kappen en tien leilindes verplaatsen om ‘meer licht, lucht en ruimte’ in de tuin te brengen. Hij beweert dat met instemming van de stichting en de exploitant van de kerk te doen.

Heimelijk

“Maar wij weten van niets!”, briest vicevoorzitter Ton Landheer. “Het is dat onze secretaris toevallig op een vergunningaanvraag stuitte tussen de gemeenteberichten. De gemeente liegt hier en probeert kennelijk heimelijk iets door te drukken.” “Het slaat nergens op om die bomen te kappen, de tuin wordt daar niet mooier of overzichtelijker van”, valt voorzitter Paul Gerretsen bij. “Maar belangrijker is dat wij niet eens de kans krijgen voor of tegen de kap te zijn omdat we niet zijn gekend in dat voornemen.”

In 2008 nam Landheer samen met een tweede bestuurslid en Remco Boelens van Taat & De Regt zitting in een door de gemeente in het leven geroepen commissie die zich zou buigen over de tuin. Landheer: “In die commissie waren verschillende partijen vertegenwoordigd en zat ook een groot aantal ambtenaren. Doel van die commissie was te spreken over de mogelijkheden om de tuin aantrekkelijker te maken voor publiek.”

Twee keer kwam de commissie bijeen, in juni en juli 2008. Concrete plannen zijn er nimmer gemaakt. Wel de afspraak om in september 2008 verder te praten over de tuin. “Maar die bijeenkomst is er nooit van gekomen”, zeggen Landheer en Boelens. “We hebben na juli 2008 nooit meer wat vernomen van de gemeente. Tot we vorige week tot onze stomme verbazing dus plotseling een aanvraag voor een kapvergunning zagen.”

PERSBERICHT Haagse Stadspartij

De ommuurde tuin van de Nieuwe Kerk is een groene oase in hartje Haagse
binnenstad. De wereldberoemde filosoof Spinoza ligt er begraven en
het is een geliefde plek van buurtbewoners en bezoekers van de binnenstad.
De bomen, sommige meer dan 100 jaar oud, bepalen voor een niet gering deel
de rustieke sfeer van de tuin.

Joris Wijsmuller, fractievoorzitter van de Haagse Stadspartij wil
opheldering van het college van B&W over de aangevraagde kapvergunningen:
“De buurtbewoners zijn zich te pletter geschrokken. Dit is zo’n bijzondere
plek in het centrum, daar moet je zeer zorgvuldig mee om gaan. Wat mij
betreft blijven die bomen staan, desnoods gaan we boomhutten bouwen om de
kap te voorkomen”.

Aan de voorzitter van de gemeenteraad

Den Haag, 26 januari 2010

Geachte voorzitter,

In de gemeenteberichten van 20 januari 2010 staan tot mijn verbijstering
twee aanvragen voor de kap van bomen in de tuin van de Nieuwe Kerk. Onder
verwijzing naar het reglement van orde leg ik het college de volgende
vragen voor.

1. In de Posthoorn van 20 januari 2010 heeft het college twee aanvragen van kapvergunningen gepubliceerd m.b.t. de herinrichting van de tuin van de Nieuwe Kerk aan het Spui. Het gaat om 10 leilinden (stamomtrek 42-54 cm), 3 kastanjes (stamomtrek 33-47 cm), 1 Iep (117 cm), 2 populieren (174-244 cm), 2 meidoorns (34-38 cm), 1 den (79 cm), 1 esdoorn (124 cm) en 2 tulpenbomen (41-42 cm). Kent het college deze aanvragen?

Ja.

2. Is het juist dat deze aanvragen verband houden met de herinrichting van de tuin van de Nieuwe Kerk?

Ja.

3. Wat houdt deze herinrichting precies in?

Deze herinrichting houdt in het verwijderen, verplanten en planten van bomen en waar mogelijk aanbrengen van bloembollen.

4. Wanneer zijn de buurtbewoners ingelicht over de herinrichting en in hoeverre heeft er inspraak of samenspraak plaatsgevonden?

Tijdens de planvorming heeft overleg plaatsgevonden met de belanghebbenden, waaronder de bewoners van aangrenzende appartementen, de Stichting Nieuwe Kerk, de Algemene Vereniging van Natuurbescherming en de beheerders van de Nieuwe Kerk. Naar aanleiding van recent gestelde vragen over de kapvergunning wordt een hernieuwd ambtelijk overleg met betrokkenen georganiseerd.

5. Door wie en wanneer is besloten tot deze herinrichting?

In 1989 is door de gemeenteraad besloten de nota “De Kern Gezond” uit te voeren. Een van de herinrichtingsprojecten in het kader van “De Kern Gezond” is de tuin van de Nieuwe Kerk.
Hierover is de Commissie VBM op 19 maart 1997 geïnformeerd. De realisatie van “De Kern gezond” is in de loop der jaren, mede als gevolg van de beschikbare financiële middelen, gefaseerd uitgevoerd.
Dankzij een subsidie vanuit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (D2) kon
de herinrichting van de tuin van de Nieuwe Kerk in 2008 van start gaan. Het planten, verplanten en verwijderen van bomen was echter niet voor de gestelde einddatum van de subsidie (1 januari 2009) te realiseren en is nu mogelijk gemaakt door de toewijzing van recessiegelden (recessieproject Kleine Kwaliteitsimpulsen).

6. Welke dringende noodzaak bestaat er om deze bomen te kappen?

Het verwijderen, verplanten en planten van de bomen is onderdeel van een kwaliteitsverbetering van de gehele tuin. De kwaliteitsverbetering bestaat uit het verbeteren van de looproute van het Spuiplein naar het Rabbijn Maarsenplein en het verbeteren van de verblijfskwaliteit van de tuin. Hiervoor is het hek aan de zijde van het Rabbijn Maarsenplein tussen zonsopgang en -ondergang geopend, zijn de bestrating van de paden, de openbare verlichting, de banken en de afvalbakken opgeknapt. Donkere plekken in de tuin zijn opgeheven door het verwijderen van bosschages, waardoor de tuin overzichtelijker en sociaal veiliger is geworden. Deze werkzaamheden zijn eind 2008 uitgevoerd. Het laatste onderdeel van deze kwaliteitsverbetering is het verbeteren van de boombeplanting.

7. Is het college met mij van mening dat de bomen in de tuin van de Nieuwe Kerk een wezenlijk onderdeel uitmaken van de historische tuin, en er alles aan gedaan moet worden om deze bomen te behouden? Zo nee, waarom niet?

Wij zijn van mening dat de herinrichting bijdraagt aan het behoud en de opwaardering van het kwaliteitsniveau van de gehele tuin.

Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris, de burgemeester,
mw. A.W.H. Bertram J.J. van Aartsen

Verwarring over kapvergunning
(AD/Haagsche Courant, 28 jan 2010)

Bij het opknappen van de tuin van de Nieuwe Kerk aan het Spui worden
twaalf bomen gekapt. Er worden drie kastanjes teruggeplant en tien
leilindes worden verplaatst. Negen bomen verdwijnen, die elders in de
buurt worden teruggeplant. De kapvergunning zorgt nu voor verwarring. De
Haagse Stadspartij is fel tegen de kap van 22 bomen. Volgens een
gemeentewoordvoerder is het plan samen met bewoners, de natuurvereniging
AVN en het kerkbestuur opgesteld. Bovendien worden er geen 22 bomen
gekapt, maar slecht twaalf; voor het verplaatsen van de leilindes moet ook
een kapvergunning verleend worden.

Woede om bomenkap rond Nieuwe Kerk
(De Telegraaf, 28 jan 2010)

Van onze Haagse redactie DEN HAAG, donderdag

De bewoners van de Haagse binnenstad zijn verbijsterd dat de gemeente maar
liefst tweeëntwintig bomen in de historische tuin van de Nieuwe Kerk aan
het Spui wil kappen of verplaatsen.
De omwonenden, die vrezen dat de fraaie uitstraling van de rustieke tuin
voorgoed om zeep wordt geholpen, voelen zich ernstig buitenspel gezet door
het stadsbestuur omdat ze volgens eigen zeggen niet zijn gekend in de
drastische ingreep in ‘hun’ stadstuin.

“Die tuin is van ons allemaal en belangrijker, die tuin is een van de
weinige historische plekken in dit stukje stad waar je als bewoner voor je
rust naartoe gaat”, briest een bewoner van de Wagenstraat. “Alle overige
oude gebouwen in dit deel van Den Haag hebben in het recente verleden al
plaatsgemaakt voor nieuwbouw.”

De boze bewoners hebben inmiddels steun gekregen van De Haagse
Stadspartij, die het stadsbestuur om opheldering heeft gevraagd.

“De ommuurde tuin van de Nieuwe Kerk is een groene oase in hartje Haagse
binnenstad”, zegt HSP-voorman Joris Wijsmuller. “De wereldberoemde
filosoof Spinoza ligt er begraven en het is een geliefde plek van
buurtbewoners en bezoekers van de binnenstad. De bomen, sommige meer dan
100 jaar oud, bepalen voor een niet gering deel de rustieke sfeer van de
tuin.”

Loop

De gemeente stelt dat de kap van twaalf bomen en het verplaatsen van tien
leilindes van de ene kant van de tuin naar de andere kant nodig zijn om
‘meer licht, lucht en ruimte’ in de kerktuin te brengen. “Daarover is
gesproken met de bewonersvereniging van de Markthof”, laat de
woordvoerster van verantwoordelijk PvdA-wethouder Rabin Baldewsingh weten.
“En ook de gebruiker en de eigenaar van de Nieuwe kerk zijn akkoord, net
als de Algemene Vereniging voor Natuurbescherming.”

Volgens de wethouder is de herinrichting van de tuin een direct en
onvermijdelijk gevolg van de openstelling van de entree aan de zijde van
het Rabbijn Maarssenplein. “Om de loop een beetje in de tuin te krijgen,
moet er wat gebeuren. En voor elke boom die gekapt wordt, komt in de buurt
een boom terug. En als dat niet gaat, storten we geld in het bomenfonds,
waarvan elders in de stad nieuwe bomen bekostigd kunnen worden. Maar als
er heel veel verzet bestaat tegen deze plannen, kunnen ze natuurlijk nog
worden aangepast.”

Ton Kapitz, die vanuit zijn appartement boven het Theater aan het Spui
uitkijkt op de tuin, hoopt daar vurig op. “We hebben eerdaags
bewonersoverleg en zullen zeker een tegenactie op touw zetten.” En zo
denkt ook Wijsmuller erover: “Desnoods gaan we boomhutten bouwen om de kap
te voorkomen.”