Binnenhof geen Werelderfgoed

De regering heeft helaas besloten om het Binnenhofcomplex niet op de voorlopige lijst van Unesco te plaatsen.

 

Binnenhofcomplex Den Haag en
omgeving

Het Binnenhof en omgeving (het
Mauritshuis) is aangedragen door
de gemeente Den Haag. Het is
sinds het ontstaan in 1250 voortdurend
aan verandering onderhevig
geweest en illustreert
daarmee de ontwikkeling van de
westerse democratie in Nederland.
De groei en transformatie van het
complex laat de ontwikkeling zien
van de Nederlandse staat en de
steeds wisselende politieke verhoudingen.
Als centrum van de
Republiek vormde het Binnenhof
een uitzondering op veelal door
koningshuizen geregeerde omringende
landen.
Binnenhofcomplex Den Haag en omgeving
De gebouwen zijn in eigendom en
beheer van de Rijksgebouwendienst
en zijn aangemerkt als monument
onder de Monumentenwet 1988.
Het continue transformatieproces
vormt een bedreiging voor de
authenticiteit van het complex.
Er zitten grenzen aan het ‘incasseringsvermogen’
van het complex.
Dit betekent dat het voldoen
aan alle huidige (veiligheid)eisen
consequenties zal hebben voor de
cultuurhistorische waarde.
De commissie onderschrijft het
belang van een uitgebalanceerde
lijst. Zoals blijkt uit het icomosrapport
‘Filling the Gaps’, maken
historische gebouwen, en gebouwen
uit de Middeleeuwen in het
bijzonder, onderdeel uit van een
oververtegenwoordigde categorie
op de huidige Werelderfgoedlijst.
De waarde van het complex is voor
Nederland evident door de nationale
functie door de eeuwen heen,
maar het complex is als gebouw
onderdeel van een oververtegenwoordigde
categorie. Als symbool is
het Binnenhof vooral van nationaal
belang en daarmee niet van universele
waarde. De commissie besluit
dan ook het Binnenhofcomplex en
omgeving niet op te nemen op de
Voorlopige Lijst.

1 Response