De Haagse Stadspartij is geschrokken van de berichten die zij heeft ontvangen over het ongevraagd delen van adres- en contactgegevens van bezwaarmakers. De gemeente verstrekt deze gegevens blijkbaar zonder toestemming aan de aanvragers van vergunningen waartegen bezwaar is aangetekend. Als reden geeft de betreffende ambtenaar aan dat men zo gezamenlijk naar een minnelijke oplossing kan zoeken. Raadslid Fatima Faïd: “Het is werkelijk onbestaanbaar dat de gemeente dit doet. Zij plaatst willens en wetens bezwaarmakers in een kwetsbare positie. Mensen zijn al vaak geneigd geen bezwaar aan te tekenen. En als ze dat dan doen schendt de gemeente Den Haag ook nog eens op deze schandalige wijze hun vertrouwen”.

Fractievertegenwoordiger Tim de Boer: “Sinds de invoering van de AVG zijn de bekendmakingen van aanvragen en verleende vergunningen WEL anoniem gemaakt. Daardoor zijn aanvragers van vergunningen niet 1,2,3 te achterhalen”. “Het moet vrij simpel zijn dit ook voor bezwaarschriften te doen.”.

In 2018 is de Europese wetgeving aangepast met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Kort gezegd heeft iedereen nu meer rechten en de gemeente dient bepaalde zaken goed vast te leggen, te communiceren met de betrokkenen en veel vaker vooraf toestemming te vragen. Sinds de invoering is er in de gemeente een werkprogramma uitgevoerd om werknemers bewust te maken van de nieuwe regels en de risico’s. Dit programma lijkt echter geen – of te weinig – effect gehad.

De Haagse Stadspartij wil dat de regels voor hoe de gemeente omgaat met de gegevens van bezwaarmakers zo snel mogelijk worden aangepast om ongewenste intimidatie van bezwaarmakers te voorkomen.

Tim de Boer vertelt op Den Haag FM waarom de Haagse Stadspartij deze vragen stelt.  https://denhaagfm.nl/2020/03/04/747968

Schriftelijke vragen: Ontoereikende oplossing AVG
Indiener:Fatima Faïd

Datum: 26 februari 2020

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Overeenkomstig artikel 30 van het Reglement van orde stel ik de volgende vragen over de handhaving van de AVG wetgeving binnen de gemeente:

1. Is het college op de hoogte van de algemene verordening gegevensbescherming?

2. Hoe wordt binnen de gemeente Den Haag gecontroleerd op de juiste toepassing hiervan?

3. Is het juist dat bij bezwaren tegen verleende omgevingsvergunningen de gegevens van de bezwaarmaker door de gemeente worden gedeeld met de aanvrager van de vergunning? En is dat proactief? ( dus dat iedere aanvrager alle gegevens altijd ontvangt) Of alleen als een aanvrager daarom vraagt?

4. Welke redenatie zit hierachter?

5. Waar tijdens het proces van indienen van een bezwaar wordt de bezwaarmaker op de hoogte gebracht van deze werkwijze?

6. Is het college het met mij eens dat de werkwijze niet voldoet aan artikel 13 en 14 van de AVG ( de informatieplicht over de wijze van verwerken)?

7. Het delen van gegevens met derden mag alleen als er een verwerkingsovereenkomst wordt afgesloten. Wordt er met de indieners van de vergunning zo’n overeenkomst afgesloten? Waarom niet?

8. Waar tijdens het proces van een bezwaar indienen kan de bezwaarmaker aanvinken dat hij of zij wel of niet open staat voor contact met de aanvrager van de vergunning?

9. Is het college het met mij eens dat een bezwaarmaker, bij het niet anoniem kunnen indienen, eerder geneigd is om geen bezwaar in te dienen vanwege mogelijke gevolgen in de persoonlijke leefomgeving?

10. Wat doet de gemeente om ongewenst contact tussen aanvrager en bezwaarmaker te voorkomen?

11. De gemeente anonimiseert al lange tijd aanvragen voor omgevingsvergunningen. Waarom kan dit niet met bezwaarschriften voordat deze aan aanvragers worden verstrekt?

12. Beschikt de gemeente Den Haag over een functionaris gegevensbescherming? Zo ja wie is dat?

13. Heeft deze functionaris advies uitgebracht over de behandeling van bezwaarschriften binnen de gemeente? Zo ja, hoe luidt dat advies? En zo nee, waarom niet?

14. Hoeveel Data protection impact assessments (DPIA) en Privacy impact assessments (PIA) heeft de gemeente Den Haag sinds 25 mei 2018 opgesteld of laten opstellen?

15. Staat de hierboven beschreven handelwijze ( bij vraag 3) in het centraal register van verwerkingen? Zo nee, waarom niet?
Volgens het beleidskader gegevensbescherming ( RIS 299392) volgt “ de gemeente Den Haag de strengere eisen van toestemming bij de gegevensverwerking van persoonsgegevens”.

16. Is het college het met mij eens dat het ongeautoriseerd verstrekken van persoonsgegevens zoals naam, telefoonnummer en adres aan derden hier niet aan voldoet?

17. Volgens het, bij het beleidskader gegevensbescherming gevoegde, werkprogramma is dit werkprogramma in Q1 2019 afgerond. Klopt dit? Staan er nog activiteiten open?

18. Is sinds invoering de omgang met privacygevoelige gegevens binnen de gemeente Den Haag onafhankelijk extern getoetst? Zo nee, is het college bereid dit op korte termijn te doen?

19. Is het college het met mij eens dat er op korte termijn aanpassingen aan de bezwaarprocedure noodzakelijk zijn om bezwaarmakers in ieder geval tot aan een hoorzitting anonimiteit te garanderen?

Fatima Faïd
Haagse Stadspartij

Leave a Reply

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.