Groen

Beter beheer van het groen in de stad

Naar aanleiding van vragen die de Haagse Stadspartij hier vanmorgen in de commissie over stelde heeft wethouder Revis toegezegd het Haagse groen nauwkeuriger te gaan omschrijven in het nieuwe Groenbeleidsplan. Het groen is wel geïnventariseerd maar wordt tot nu toe vrij summier benoemd. “Met een grasveldje ga je natuurlijk anders om dan met een park of landgoed!” aldus raadslid Gerwin van Vulpen. “Dit maakt ook voor bezoekers en omwonenden van groen en parken inzichtelijk wat ze mogen verwachten van onderhoud.” In het nieuwe Groenbeleidsplan wordt ook het type groen (bos, sportvelden, braakliggende terreinen, parken et cetera) zorgvuldiger omschreven, waardoor een beter beheer en bescherming van het groen mogelijk wordt.

1 Response
  1. Martin Sjardijn

    Niets over de grenzeloze kap, die we de laatste jaren meemaken. Overal ziet men gezonde stobben. Het hout wordt verkocht naar Duitsland. Hoe zit dat? Vele mensen maken zich daarover zorgen…