Beruchte Utrechtse huisjesmelker nog steeds actief in Den Haag

In Laakhaven en de Binckhorst is één van de beruchtste huisjesmelkers van Nederland actief met de verhuur van kamers voor jongeren. O.a. in het voormalige kantoorpand “De Pionier”. De Haagse Stadspartij ontvangt signalen dat de verhuur helemaal niet voldoet aan de eisen die daaraan gesteld worden. Ook zijn er in het verleden bij andere panden van deze verhuurder veel onregelmatigheden gevonden. Raadslid Peter Bos heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college: “Deze verhuurder is tot twee keer toe uitgeroepen tot Huisjesmelker van het Jaar en veroordeeld voor intimidatie en andere wanpraktijken. Dit moeten we niet willen in Den Haag”.

De Haagse Stadspartij wil van het college horen wat hier tegen gedaan kan worden en welke middelen de gemeente inzet om huurders tegen deze praktijken te beschermen.

Recent heeft de Haagse Stadspartij nog een motie ingediend om intimidatie door verhuurders aan te pakken. Helaas werd die motie door de coalitie weggestemd.

Fractievertegenwoordiger Tim de Boer: “Dit is weer zo’n uitwas van de overspannen woningmarkt waar een verhuurder zich specifiek richt op kwetsbare mensen die nergens anders terecht kunnen. Deze mensen moeten we als stad beschermen”.

Schriftelijke vragen: Beruchte huisjesmelker nog steeds actief in Den Haag
Indiener: Peter Bos, Haagse Stadspartij

Update: Lees hier de beantwoording van de schriftelijke vragen