Beruchte Utrechtse huisjesmelker nog steeds actief in Den Haag

In Laakhaven en de Binckhorst is één van de beruchtste huisjesmelkers van Nederland actief met de verhuur van kamers voor jongeren. O.a. in het voormalige kantoorpand “De Pionier”. De Haagse Stadspartij ontvangt signalen dat de verhuur helemaal niet voldoet aan de eisen die daaraan gesteld worden. Ook zijn er in het verleden bij andere panden van deze verhuurder veel onregelmatigheden gevonden. Raadslid Peter Bos heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college: “Deze verhuurder is tot twee keer toe uitgeroepen tot Huisjesmelker van het Jaar en veroordeeld voor intimidatie en andere wanpraktijken. Dit moeten we niet willen in Den Haag”.

De Haagse Stadspartij wil van het college horen wat hier tegen gedaan kan worden en welke middelen de gemeente inzet om huurders tegen deze praktijken te beschermen.

Recent heeft de Haagse Stadspartij nog een motie ingediend om intimidatie door verhuurders aan te pakken. Helaas werd die motie door de coalitie weggestemd.

Fractievertegenwoordiger Tim de Boer: “Dit is weer zo’n uitwas van de overspannen woningmarkt waar een verhuurder zich specifiek richt op kwetsbare mensen die nergens anders terecht kunnen. Deze mensen moeten we als stad beschermen”.

Schriftelijke vragen: Beruchte huisjesmelker nog steeds actief in Den Haag
Indiener: Peter Bos

Datum: 1 juli 2021

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

De Haagse Stadspartij heeft berichten ontvangen over misstanden bij de verhuur van kamers aan de 1e Van der Kunstraat 292 in Laakhaven.

Hierover stel ik overeenkomstig artikel 30 van het Reglement van orde de volgende schriftelijke vragen:

 1. Het gebouw “De Pionier” aan de 1e van der Kunstraat 292 is getransformeerd van kantoorgebouw naar jongerenhuisvesting middels kamerverhuur. Is dit juist? Zo nee, waarom niet?
 2. Kan het college aangeven welke vergunningen hiervoor zijn verleend en of het huidige gebruik voldoet aan wet- en regelgeving?
 3. Eigenaar van het pand is sinds 2019 Diman B.V. uit Amsterdam. Heeft de eigenaar van “De Pionier” nog andere panden in eigendom in Den Haag? Zo ja, welke?
 4. De verhuur van kamers in De Pionier loopt volgens internet via Van der Huizen Vastgoedbeheer (zie bijlage). Is dit juist? Zo nee, waarom niet?
 5. Achter Van der Huizen Vastgoedbeheer lijkt Marcel van Hooijdonk te zitten. Is dit juist? Zo nee, waarom niet?
 6. Ook Woningexploitatiemaatschappij Nederland B.V. (voorheen Nahuys B.V.), Zuylenstaete vastgoed B.V. en de Stichting Volkshuisvesting Utrecht zijn volgens de Kamer van Koophandel verbonden aan Marcel van Hooijdonk. Bezitten deze organisaties nog andere panden in Den Haag? Zo ja, welke?
 7. In 2015 en 2019 is Marcel van Hooijdonk uitgeroepen tot Huisjesmelker van het Jaar vanwege klachten over o.a. brandonveiligheid, intimidatie, torenhoge huren en huisontruimingen, bijvoorbeeld bij de kamerverhuur rond Binckhorstlaan 131. Is het college hiermee bekend?
 8. Zijn er bij het college meldingen bekend in relatie tot panden gerelateerd aan deze vastgoedman? Zo ja, hoe zijn deze opgepakt en afgehandeld?
 9. Zijn deze panden recentelijk gecontroleerd op brandveiligheid? Zo ja, wanneer en wat was de uitkomst? Zo nee, waarom niet?
 10. Is de Haagse Pandbrigade recentelijk nog in De Pionier geweest? Zo ja, wat waren hun bevindingen? Zo nee, waarom niet?
 11. Is het college het met mij eens dat de gehanteerde huurprijzen gericht zijn op de onderkant van de markt en de verhuurder zo waarschijnlijk aan de meest kwetsbare groep huurders verhuurt? Zo nee, waarom niet?
 12. Huurders aan de onderkant van de markt zullen waarschijnlijk niet snel tot melding van misstanden overgaan en zijn kwetsbaar voor intimidatie en machtsmisbruik. Wat doet de gemeente om deze groep huurders actief te ondersteunen bij misstanden?
 13. Welke mogelijkheden hebben deze huurders om anoniem melding te doen?
 14. Is het college bekend met het feit dat de verhuurder de kamers verhuurd onder een campuscontract, waarbij de huurder ingeschreven moet staan bij een onderwijsinstelling?
 15. Wat zijn de eisen bij het verhuren van kamers met een campuscontract?
 16. In de praktijk werkt de verhuurder ook met campuscontracten als de huurder niet (meer) ingeschreven staat bij een onderwijsinstelling. Als de huurder dan klaagt beroept de verhuurder zich op het campuscontract en dreigt de huurder zo snel mogelijk op straat te zetten. Is het college op de hoogte van deze uiterst dubieuze werkwijze? En ziet het college mogelijkheden om hier actie op te ondernemen?
 17. De betreffende vastgoedondernemer is diverse malen veroordeeld voor strafbare feiten. Is het college bereid om deze verhuurder, die stelselmatig de grenzen overtreedt, onder een vergrootglas te leggen en de gemelde misstanden aan te pakken? Zo nee, waarom niet?
 18. Is het mogelijk om bij de genoemde kamerverhuur op basis van de wet BIBOB of andere wetgeving in te grijpen en vergunningen in te trekken? Zo nee, waarom niet?
 19. Welke maatregelen stelt het college voor om de (rechts)positie van de huidige en toekomstige huurders in De Pionier en andere panden van deze beruchte huisjesmelker te verbeteren?

Peter Bos
Haagse Stadspartij

Reageer

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.