Benoeming hoofd Stedenbouw opnieuw ter discussie

Architect Hans Kuiper wordt topambtenaar en zal zich o.a. bezig gaan houden met architectenselecties. Tegelijkertijd blijft hij grootaandeelhouder van het grootste Haagse architectenbureau dat veel werk heeft en zoekt in Den Haag. Wijsmuller: “Dit kan dus echt niet. In de Gedragscode voor ambtenaren wordt aandeelhouderschap wel degelijk aangemerkt als een nevenactiviteit waarmee de schijn van belangenverstrengeling gewekt kan worden. Het college ontkent dit en blijkt haar eigen gedragscode niet eens te kennen.”

 

Fractievoorzitter Joris Wijsmuller van de Haagse Stadspartij is zeer ontstemd over de beantwoording van zijn schriftelijke vragen door het college van b&w.

Als het aan het college ligt mag Hans Kuiper gewoon aandeelhouder blijven van zijn architenbureau KOW en kan dit bedrijf gewoon zaken blijven doen met de gemeente. “Het college is totaal blind voor mogelijke belangenverstrengeling en ziet aandeelhouderschap niet als een nevenactiviteit.”

De Haagse Stadspartij vindt dit schokkend en heeft hierover op woensdag 13 mei in de raadscommissie Stedelijke Ontwikkeling en Ruimtelijke Ordening (SRO) Norder ter verantwoording geroepen.

Een meerderheid van de commissie was veel terughoudender en gaf wethouder Norder alle ruimte om dit goed te praten. Toch durfde Norder zijn vingers niet te branden aan de gedragscode en zei de raad hierover een nadere schriftelijke toelichting toe. Hij hoopte wel dat een grote meerderheid de benoeming van het nieuwe hoofd Stedenbouw alsnog warm wil begroeten. Wijsmuller kondigde aan dat hij in ieder geval in de gemeenteraadsvergadering van 31 mei conclusies wil gaan trekken, maar wat hem betreft wordt dat zeker geen motie van warmte.

Stadspartij wil af van beoogd hoofd stedenbouw: belangenverstrengeling
(AD/Haagsche Courant, 13 mei 2009)

MAARTEN BRAKEMA

DEN HAAG De benoeming van Hans Kuiper als hoofd van de gemeentelijke afdeling stedenbouw leidt tot kwalijke belangenverstrengeling. Meer nog dan de omstreden voorgenomen benoeming van Constant Martini voor een onderzoek voor partijgenoot en wethouder Henk Kool (PvdA, sociale zaken en werkgelegenheid). Dat zegt Joris Wijsmuller van de Haagse Stadspartij. Hij vindt dat wethouder Marnix Norder (PvdA, bouwen en wonen) de voordracht van Kuiper moet intrekken.

Hans Kuiper is nu nog directeur van het architectenbureau KOW. Hij wordt op 1 juni hoofd stedenbouw bij de gemeente, maar blijft daarbij aandeelhouder van het bureau. Volgens Wijsmuller zijn beide activiteiten onverenigbaar. ,,Kuiper gaat straks over de architectuur in deze stad. Hij moet gemeente en particulieren adviseren. Dat kun je niet combineren.” Volgens het college in antwoord op eerdere vragen kan dat wel. Wijsmuller hoopt dat de kwestie-Martini collega’s in de raad kritischer maakt ten aanzien van Kuiper.

Norder blijft bij aanstelling stedenbouwer Kuiper
(AD/Haagsche Courant, 14 mei 2009)

DEN HAAG De Haagse wethouder Marnix Norder (PvdA) blijft bij het aanstellen van Hans Kuiper als hoofd stedenbouw van de gemeente. Maar wel moeten de aandelen die Kuiper heeft in het architectenbureau KOW worden beheerd door een stichting. Dat is een gebruikelijke procedure. Op die manier moet belangenverstrengeling worden voorkomen.
Fractievoorzitter Joris Wijsmuller van de Haagse Stadspartij maakt bezwaar tegen de benoeming. Kuiper is nu nog directielid van KOW en wordt op 1 juni hoofd stedenbouw bij de gemeente. Hoewel Kuiper zijn functie bij het bureau neerlegt, blijft hij aandelen houden. Volgens Wijsmuller is die combinatie zeer ongewenst. Het zou ertoe kunnen leiden dat Kuiper als hoofd stedenbouw plannen van zijn eigen oude bureau moet beoordelen. Een voorbeeld van belangenverstrengeling noemt Wijsmuller de kwestie die gaat spelen op het brede deel van het Stationsplein, bij Hollands Spoor. Daar is een groot aantal panden in handen van de Geste Groep. De gemeente en die projectontwikkelaar verschillen van mening over wat er moet gebeuren. Daarop heeft Geste KOW ingeschakeld voor de plannen. Die worden dan beoordeeld door Kuiper.

Norder beloofde de gemeenteraad op zeer korte termijn nog een brief te sturen over de kwestie, waarin hij antwoord geeft of de constructie mag volgens het ambtenarenreglement. Volgens Norder neemt Kuiper ‘afstand’ als projecten van KOW worden besproken. Kuiper wordt voor een jaar benoemd.