Begroting 2016: “Haagse Kracht komt langzaam op stoom”

Het college van B&W van Den Haag heeft vandaag de begroting van de gemeente Den Haag voor 2016 gepresenteerd. De Haagse Stadspartij is verheugd over het feit dat er weer een sluitende begroting ligt en de stad financieel gezond blijft. Ook toont het college met deze begroting een sociaal gezicht: Er wordt 2,4 miljard euro uitgegeven, waarvan alleen al ruim 1,3 miljard aan sociaal-culturele zaken als zorg, armoedebestrijding, cultuur en onderwijs.
Voor het eerst is er een programma “Stadsdelen en Wijkaanpak” in de begroting opgenomen, waarmee in samenspraak met de bewoners budgetten worden ingezet voor de wijk. Ook wordt op stadsdeelniveau een burgerbegroting uitgewerkt. Daarnaast is de begroting een stuk inzichtelijker gemaakt waardoor het effect van het beleid beter gecontroleerd kan worden (met prestatie-indicatoren/effectindicatoren/kengetallen). Dit zijn zaken waar de Haagse Stadspartij zich hard voor heeft gemaakt.
Ook is de Haagse Stadspartij blij dat het Hobbemaplein aangepakt wordt. Het stadsbestuur zet verder stevig in op meer gebruik van het openbaar vervoer en de fiets om zo de luchtkwaliteit te verbeteren en aan de normen van de WHO te voldoen.
Uitgangspunt is verder dat er voldoende betaalbare woningen moeten zijn voor iedereen. De organische ontwikkeling van de stad middels zelfbouw en het omzetten van leegstaande kantoren in woningen gaat onverminderd door. Ook start de renovatie van culturele broedplaats Maakhaven.
Op het gebied van duurzaamheid wordt verder gewerkt aan plannen om Den Haag in 2040 klimaatneutraal te laten zijn. Er worden extra middelen ingezet voor armoedebestrijding voor de kwetsbaarste groepen. In de zorg gaat innovatief gewerkt worden met zorgcoöperaties en minimaal 24 wijkzorgteams.
Naast alle goede plannen in deze begroting heeft de Haagse Stadspartij ook zorgen. Fractievoorzitter Peter Bos: “De plannen om de werkgelegenheid te verbeteren en miljoenen te investeren in versterking van de economie vind ik nog te vaag. Veel geld blijft voorlopig nog op de plank liggen, terwijl we juist nu moeten investeren. De werkeloosheid blijft in Den Haag nog ongekend hoog ondanks dat de economie zich herstelt. Dat vind ik zorgelijk.”
De komende tijd zal de Haagse Stadspartij zich intensief verdiepen in de begroting. Het is uiteindelijk de gemeenteraad die de begroting op 5 november as. in al dan niet gewijzigde vorm zal vaststellen.