‘Bedelverbod is populistische symboolpolitiek’

Een meerderheid van de gemeenteraad heeft ingestemd om een bedelverbod voor de Haagse Binnenstad in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) op te nemen. Terwijl straatcolporteurs voorbijgangers mogen blijven lastig vallen, wordt de kwetsbaarste groep aangepakt. De Haagse Stadspartij stemde tegen.

 

Het betoog van fractievoorsitter Joris Wijsmuller tijdens de behandeling in de gemeenteraad:

“De Haagse binnenstad is een magneet voor kooplustig publiek. Jaarlijks bezoeken ruim 30 miljoen mensen het winkelgebied in het hart van de stad. Deze enorme bezoekersaantallen lokken op hun beurt weer andere mensen naar het centrum: Projectontwikkelaars bijvoorbeeld die investeren in nog hogere gebouwen, ministeries en gemeentehuizen die nog centraler in de stad willen zitten, nieuwe winkelketens die de leuke aparte winkeltjes verdringen, politici die in verkiezingstijd hinderlijk staan te flyeren, religieuze sektes die met zwaar versterkte geluidsapparatuur de Here God loven, etcetera.

De Haagse Stadspartij ziet ook dat er tussen de miljoenen bezoekers ook wat bedelaars zitten. Daar hebben wij geen moeite mee. Zo lang ze niemand lastig vallen moeten we dat niet verbieden. Dat onderscheid moeten we wel blijven maken, anders scheren we alle bedelaars over een kam. Een bedelverbod is dus voor de Haagse Stadspartij geen optie. Wat dan wel om eventuele overlast te bestrijden? De huidige regels zijn wat ons betreft adequaat. In de APV is al een mogelijkheid om tegen overlastgevende bedelaars op te treden:

Artikel 2:47 Hinderlijk gedrag op of aan de weg. Het is verboden om zich op of aan de weg of in een voor het publiek toegankelijk bouwwerk op enigerlei wijze de orde te verstoren, personen lastig te vallen of te vechten.

Daarnaast is er de Overlastwet. Kortom, handhaaf nu eerst eens de bestaande regels voordat u weer met nieuwe regeltjes komt die niets toevoegen. Hou op met deze intolerante symboolpolitiek. De voorgestelde aanpak lost niets op. De georganiseerde mensenhandel die mogelijk achter een deel van de bedelarij zit wordt niet met een bedelverbod aangepakt. En ook hiervoor geldt: Ga dit nu eerst eens goed en stevig aanpakken in plaats van bonnetjes uitdelen die toch niet betaald worden.

Kortom, het voorstel voor een bedelverbod is populistisch en biedt geen oplossingen. Het bestaande instrumentarium volstaat.

Ik zou het verder toejuichen als er wat gedaan wordt tegen de hinderlijke straatcolporteurs. Deze lieden zijn zelfs getraind om mensen zo lang mogelijk lastig te vallen. Maar ook daar zijn geen nadere regels voor nodig om dit aan te pakken: de bevoegdheid is er al. De APV en de Straathandelverordening maken het mogelijk dat het college gebieden aanwijst waar een verbod geldt voor het verspreiden van drukwerk (art. 2.6 APV) of een ventverbod (art. 5 Straathandelsverordening). Als het college consequent is komt het daarover ook met een voorstel.

En dan de motie van GroenLinks om straatmuzikanten te verplichten auditie te doen. Hierbij moet ik een diepe zucht slaken. Wat een onzin.

Al met al vind ik het voorstel voor een bedelverbod een nogal bot paardenmiddel, het is populistische symboolpolitiek. Wat mij betreft zijn er hinderlijkere zaken in het koopcentrum die moeten worden aangepakt. Het monopolie van Albert Heyn bijvoorbeeld. De verstikkende monocultuur van kleding-, brillen- en schoenenzaken. Ketens van winkels die je overal al ziet. Wat een armoede!”

Raad wil einde aan bedelen

AD/Haagsche Courant, 15 mrt 2013

DEN HAAG Een meerderheid van de gemeenteraad heeft zich gisteravond akkoord verklaard met de invoering van een bedelverbod in Den Haag. Hiervoor wordt de algemene plaatselijke verordening gewijzigd.

Burgemeester Van Aartsen legt op korte termijn aan de commissie Bestuur voor om welk gebied het precies zal gaan. Dit zal hoe dan ook in de binnenstad zijn. De burgemeester verwacht met het verbod ook straatmuzikanten te kunnen aanpakken. De schatting is dat het verbod in april kan ingaan. Verder is ingestemd met een verbod op het bij zich hebben van `inbrekerswerktuig’. In mei 2014 wordt er geëvalueerd.

Gemeenteraad stemt in met bedelverbod Den Haag

Westonline, 15 mrt 2013

DEN HAAG – Den Haag krijgt een bedelverbod. Een ruime meerderheid van de Haagse gemeenteraad heeft donderdagavond ingestemd met het opnemen van deze maatregelen in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).
Volgens burgemeester van Aartsen wordt met het bedelverbod tegemoet gekomen aan een wens van veel mensen die de binnenstad bezoeken en winkeliers.
De laatste jaren nam het aantal bedelaars en straatmuzikanten sterk toe en dat zorgde voor irritatie bij ondernemers, bezoekers en bewoners van het centrum van Den Haag.

Meerderheid in de raad
Van Aarsten wilde al een jaar eerder een bedelverbod invoeren, maar kreeg hiervoor geen politieke steun. Nu is er wel een meerderheid in de gemeenteraad omdat de PvdA het verbod niet langer tegenhoudt. Ook D66 staat er milder tegenover.

Reacties:

1. Op 2013-03-18 11:43:45 schreef emma krebs:

Hallo Joris en Gerwin,

Ik sta 100 % achter het schrijven van hierboven over het bedelverbod.Ben diep teleurgesteld in het gedrag van de raadsleden.Het was een nietszeggend gepraat.Alles werd op een hoop gegooid. Sommigen gewoon echt tegen,houden niet van o.europeanen.dat kan ,maar is niet in het belang waar het omgaat.
Bedelaars,criminele benden,mensenhandel,overlast .Iedere muzikant maakt bijvoorbaat al overlast bij veel raadsleden. al is het nog zo zachtjes=is overlast.Overtuiging op overtuiging van waaruit gedacht en gepraat wordt,dit konden ze niet bijstellen.
Het moet weg het moet weg al die bedelaars.weg weg weg.
Zonder compassie of ook maar duidelijk op de verschillen willen ingaan.
Er zijn zoveel verschillende groepen die hier bij horen,onderscheid zou mooi zijn,daar ze ook allemaal andere achtergronden hebben.

Het lijkt of iedereen meer vanuit zijn eigen ideeen een besluit neemt.
Het gaat toch altijd wat een goed politicus siert om het belang van alle betrokken groepen mensen
Ik ben /blijf voor overleg met afgevaardigden van de betrokkenen en met elkaar plekken vinden waar je kunt zijn en muziek maken beschaafd.waar ook mensen wandelen/winkelen om natuurlijk geld te verdienen.
Muziek hoort meer bij de mens dan het lawaai van auto”s,trams veel druk pratende mensen lawaaierig.gaan we dat in de toekomst ook verbieden.

Wat ik niet snap,b.v.D66, verbod geen ideaal middel toch voor stemmen…………
neemt de bendes niet licht op.Waarom dan niet tegen stemmen en een veel gedetailleerder plan maken,dat zou politiek maken zijn .Zo zijn er meerdere partijen,ik heb nml zelf mee zitten schrijven.Veel wordt niet geschreven wat er gezegd werd.als ik het nieuws lees van de notulisten.Alleen het keurige ………….saai

Dan een opmerking van een raadslid dat het muziek maken van de o.europeanen een verkapte vorm van geld verdienen is.tja…….

Is dat niet waar we ons allen “schuldig “aan maken.Ik werk ook om geld te verdienen om in mijn levensonderhoud te kunnen voorzien.
Is daar een verschil ??????????????????????

Laat ik maar ophouden er is nog veel meer over te schrijven,al met al vond ik de hele raadsvergadering treurig negatief.

regels en wetten.
Een algehele verbodsbepaling is mijns inziens als ik lees in de APV voor het optreden als straatartiest in strijd met artikel 7,lid 3 van de grondwet. =vrijheid als men de andere punten geen overlast en lawaai
in ere houdt.
De raad in art.2 punt 9 van de APV een regeling opgenomen die voorziet in de mogelijkheid om gebieden aan te wijzen waar straatartiesten niet zijn toegestaan en een vergunningstelsel.

Een vergunning niet vereist is :”Als men met niet meer dan 3 personen speelt of optreedt.” “geen geluidsversterkende apparatuur gebruikt”
“het gehele optreden steeds even een tijd tussendoor wat rust geeft.”
idee 1 dag hier en een 2de dag op een andere plek spelen ,zo een circulatiesysteem opstellen.. Er werd me gezegd dat dat teveel werk is.

Maak je geen overlast ,maar je bespeelt een” jankendtrekding ” ,trek ik de conclusie dat je gewoon mag spelen.
De mensen die op de “jankende trekdingen”spelen.zo zachtjes is dat je ze pas hoort als je vlakbij bent.Ze vaak voor blinde muren zitten en er geen bewoning is in sommige gevallen.(“jankend trekding in de raad een aantal keren zo genoemd werd.)

Veel tussenvormen mogelijk.er was/is niet veel compassie en betrokkenheid in de gemeenteraad bij iedereen.

tot hier -hoop dat een aantal muzikanten toch nog ergens een aardig plekje vindt om te spelen en verkapt geld te verdienen.

emma