De schreeuw

‘Avondklok voor demonstraties is bizar’

Na zonsondergang mag niet meer demonstreerd worden in de hofstad. Een avondklok voor demonstraties komt geregeld voor in Birma en Tibet. Maar in Den Haag? De Haagse Stadspartij stelt vragen.

 

Aan de voorzitter van de commissie Bestuur

Den Haag, 16 november 2010

Geachte voorzitter,

Zaterdag wordt er landelijk gedemonstreerd tegen de voorgenomen bezuinigingen op cultuur. In Den Haag doen alle culturele instellingen mee aan de actie. De betogers verzamelen zich ’s avonds op het Plein. Tegen middernacht speelt een trompetist van het Residentie Orkest The Last Post om duidelijk te maken dat de cultuursector niet als een nachtkaars mag uitgaan. Daarna volgt een minuut stilte. Maar…. volgens de
berichtgeving op RTV West mag de bijeenkomst niet doorgaan. Burgemeester Van Aartsen heeft de extra bijeenkomst verboden; er zou niet in het donker mogen worden gedemonstreerd. Naar aanleiding hiervan wil ik de burgemeester bij de rondvraag de volgende vragen voorleggen:

1. Klopt het bericht dat de bijeenkomst zaterdag a.s. niet mag doorgaan omdat er ’s avonds niet mag worden gedemonstreerd?

2. Sinds wanneer is de burgemeester tot het inzicht gekomen dat demonstreren na zonsondergang moet worden verboden?

3. Wat is de reden dat na zonsondergang niet meer gedemonstreerd mag worden in Den Haag?

4. Kan de burgemeester aangegeven of er in het verleden demonstraties door de afwezigheid van daglicht uit de hand zijn gelopen?

5. Is mijn constatering juist dat het uit de hand lopen van demonstraties vrijwel altijd overdag plaatsvindt? Zo nee, waarom niet?

6. Is het merendeel van de Haagse agenten nachtblind? Zo nee, welke andere gebreken kleven er aan het korps waaruit volgt dat men niet in staat is om in de avond demonstraties te begeleiden?

8. Een avondklok voor demonstraties komt alleen voor in dictatoriale landen, in het geval van gewelddadige opstanden van de bevolking. Is de burgemeester van oordeel dat zulks in Den Haag ook aan de orde is? Zo nee, is het college met mij van mening dat een avondklok voor demonstraties een grote blamage is voor een stad die zich Internationale Stad van Recht en Vrede noemt?

9. Is de burgemeester bereid om de aangekondigde demonstratie zaterdag a.s. alsnog te laten doorgaan?

Met vriendelijke groet,

Joris Wijsmuller
Haagse Stadspartij