Verhulstplein

Alternatief voor Eurojust

22 Nov 2011. Architect Peter Drijver heeft samen met de bewoners van Zorgvliet een alternatief plan voor Eurojust ontwikkeld bij het Verhulstplein. Joris Wijsmuller van de Haagse Stadspartij roept samen met andere oppositiepartijen het college op om dit alternatief serieus te nemen.

Update: Binnen een dag besluit het college om dit initiatief naar de prullenbak te verwijzen.

 

Nog niet te laat om te stoppen met Eurojust
(AD/Haagsche Courant, 22 Nov 2011)

Het is nog niet te laat om de bouw van een nieuw hoofdkantoor voor Eurojust in Zorgvliet te staken. ,,Er is serieus nog een weg uit”, aldus Joris Wijsmuller van de Haagse Stadspartij namens de oppositie in de gemeenteraad. ,,Het rijk, de gemeente, Eurojust: iedereen kijkt elkaar nu aan. Iemand moet het initiatief nemen en zeggen dat we niet op de goede weg zijn. Dat kan prima de gemeente zijn.” De oppositie in de raad wil dat het college een alternatief voorstel voor Eurojust – nieuwbouw aan het Verhulstplein – serieus neemt. ,,Want wat er nu gaat gebeuren – een te groot gebouw op een klein stukje grond – daar wordt niemand gelukkig van. Op het Verhulstplein is wel plek voor een gebouw met allure en het stadsbestuur moet het plan daarvoor van architect Peter Drijver in opdracht van de bewoners van Zorgvliet dan ook serieus nemen,” aldus de oppositie.

Verhulstplein is een ideaal alternatief voor Eurojust
(AD/Haagsche Courant, 22 Nov 2011)

MAARTEN BRAKEMA

DEN HAAG Het is een historische fout om de nieuwbouw voor Eurojust op een klein stukje grond in Zorgvliet neer te zetten. ,,Dat is een hopeloze plek,” aldus architect Peter Drijver van het Haagse kantoor Scala. Drijver zocht in opdracht van het Wijkoverleg Zorgvliet een alternatieve plek voor de kantoorkolos van de internationale organisatie en kwam tot de conclusie dat het nabijgelegen Verhulstplein ideaal is.

De PVV, GroenLinks, SP en Haagse Stadspartij delen die visie. ,,Het college moet dit voorstel met beide handen aanpakken en serieus bestuderen,” aldus Joris Wijsmuller van de HSP. De gemeente wil het nieuwe hoofdkantoor van Eurojust op een relatief klein stukje grond in Zorgvliet bouwen. Daarvoor moet onder meer een aantal villa s wijken. Omwonenden en oppositie in de gemeenteraad maken ernstig bezwaar tegen dit plan. Zij vinden dat het enorme gebouw niet op het relatief kleine stukje grond – een beschermd stadsgezicht – past. Omdat die ruimte beperkt is en het instituut veel vloeroppervlak nodig heeft, gaat de nieuwbouw flink de hoogte in: vijftig meter.

Ongelukkig

Peter Drijver denkt dat het pand straks erg ongelukkig wordt weggemoffeld. ,,Het ontbeert een prominente plek. Terwijl je dergelijke instituten moet koesteren. Deze plek kan je beter reserveren voor een ambassade of consulaat. Het Verhulstplein, dat op een steenworp afstand ligt, is veel meer geschikt,” zegt hij. De gemeente had altijd grootste plannen voor dat plein, maar door de crisis is daar de klad in gekomen. Drijver: ,,Het is makkelijk om daar een prestigieuze locatie van te maken.”

Dat kan door het hier gelegen Nillmij-gebouw te slopen en daarvoor in de plaats een tuin aan te leggen, die aansluit bij het Stadhoudersplantsoen. In die tuin, op de plek van het huidige parkeerterrein en de benzinepomp kan dan nieuwbouw voor Eurojust komen. De resterende kantoorgebouwen aan de Conradkade, worden in deze visie omgevormd tot woningen.

Het college komt deze week met meer definitieve plannen voor Eurojust. Volgens Drijver is het toch nog niet te laat. ,,Het gaat om papier. Zolang het papier is, kan je het nog over doen.”

Robbert Coops van het wijkoverleg Zorgvliet: ,,Wij zijn erg enthousiast over dit idee en de bewoners van het Verhulstplein en Duinoord wijzen het niet af. Nu hopen we dat de gemeente de bestuurlijke moed kan opbrengen om nog eens met alle partijen te gaan overleggen.”

______________________

Aan de voorzitter van het college van Burgemeester en Wethouders

Den Haag, 21 november 2011

Geachte heer Van Aartsen,

Woensdag 16 november jongstleden presenteerde architect Peter Drijver in samenwerking met het wijkberaad Zorgvliet een alternatief plan voor de huisvesting van Eurojust in de Internationale Zone. Eerder had ir. Drijver al berekend dat het programma voor Eurojust niet gaat passen op de geplande locatie aan de Jan Willem Frisolaan. Het alternatieve plan voor de locatie Verhulstplein is een stedenbouwkundige studie waarmee wordt aangetoond dat op die locatie wél voldoende ruimte beschikbaar is voor het door Eurojust benodigde programma. Tevens laat het alternatief zien dat het gegeven ruimte van wezenlijk belang is om allure te kunnen realiseren.

Hoewel wij ons er van bewust zijn dat het college reeds ver gevorderd is met de ontwikkeling van het projectdocument voor de locatie Jan Willem Frisolaan en dit morgen al op de agenda van B&W staat, biedt het alternatieve plan een zeer relevante invalshoek in het licht van de internationale ambities van de gemeente en het belang om hiervoor een breed draagvlak te creëren. Wij willen het college dan ook verzoeken om bij de vaststelling van het projectdocument tevens aandacht te schenken aan het alternatieve plan (zie bijgevoegd) en de ruimtelijke aannames in het bijzonder, en hierop nader in te gaan bij de aan de raad aan te bieden stukken.

Met vriendelijke groeten,

Joris Wijsmuller, Haagse Stadspartij
Ingrid Györmörei, SP
Bart Brands, PVV
Inge Vianen, GroenLinks

Dit wordt een bloedbad
(AD/Haagsche Courant, 24 Nov 2011)

MAARTEN BRAKEMA

Gemeente: Eurojust kan prima in Zorgvliet

DEN HAAG Dit wordt een geweldig bloedbad. Juridisch in ieder geval, voorspelt
Robbert Coops van het Wijkoverleg Zorgvliet inzake de voorgenomen vestiging van
Eurojust. De gemeente wil kennelijk niet luisteren naar serieuze alternatieven. Een
enorme gemiste kans.

Wethouder Marjolein de Jong (D66) maakte gisteren bekend dat een reeks in opdracht
van de gemeente uitgevoerde studies uitwijst dat de vestiging van het nieuwe kantoor
van Eurojust aan de Johan de Wittlaan in Zorgvliet geen probleem hoeft te zijn. Het
18.000 vierkante meter grote pand past op de plek waar nu nog een paar villa’s en de
Johanna Westermanschool staan. Ook het parkeren en de dertig meter diepe
veiligheidszone hoeven geen probleem te zijn.

Een cultuur-historische verkenning wijst uit dat – indien goed uitgevoerd – Eurojust
past in de omgeving. Jacques Vos, projectleider van het instituut: ,,Wij zijn ook
niet van plan er een fortress van te maken. Geen gevangenishekken of
elektriciteitsdraden zoals nu om het gebouw op de Binckhorst. Wij willen verregaand
meewerken aan de wensen uit de buurt.

Dat geldt ook voor een andere angst uit de buurt, namelijk dat Eurojust leidt tot
parkeerproblemen. Volgens Vos is dat niet het geval en gaat de organisatie actie
ondernemen tegen mensen die hun auto toch in de buurt neerzetten. Omdat veel
medewerkers in de buurt van het nieuwe pand wonen, is de verwachting dat er meer op de fiets, lopend of met het ov komen.

Eurojust is het samenwerkingsverband van Europese openbare aanklagers en
procureurs-generaal dat zich bezighoudt met serieuze grensoverschrijdende
criminaliteit. Er werken nu 310 mensen. Dat aantal groeit naar maximaal 500 in 2028.
Het nieuwe gebouw is berekend op die groei. De suggestie van buurtbewoners om het te vestigen in een leegstaand of leegkomend kantoor elders, werkt voor geen meter, aldus Vos. De organisatie heeft een pand nodig dat nauw aansluit bij de eigen wensen. Bijvoorbeeld voorzieningen om videoconferenties te houden, kunnen niet
worden ingepast in een bestaand pand.

Het nieuwe kantoor van Eurojust wordt aan de zijde van de Johan de Wittlaan vijftig
meter hoog, aan de kant van de woonwijk zo n twintig meter.

Het Wijkoverleg Zorgvliet presenteerde onlangs een alternatief voorstel: Eurojust
moet op het nabijgelegen Verhulstplein worden gevestigd. Wethouder De Jong ziet daar niets in: ,,Dat is voor ons een onbegaanbaar pad.

De bewoners zijn teleurgesteld in deze opstelling. Zij hopen dat de gemeenteraad het
college alsnog dwingt serieus naar deze optie te kijken. Zo niet, dan volgen
juridische procedures, voorspelt Coops. ,,Het kopje hangt nog niet.

Desondanks is de verwachting dat het nieuwe gebouw (Vos: Van een soberheid die past bij het werk dat wij doen) in 2015 in gebruik kan worden genomen.