Aandacht voor kinderen in de vrouwenopvang!

Raadslid Elly Burgering van de Haagse Stadspartij heeft schriftelijke vragen gesteld over de ondersteuning van kinderen die samen met hun moeder in de vrouwenopvang terecht komen. Burgering vindt het belangrijk dat kinderen die in de vrouwenopvang terecht komen goed begeleid worden en hulp krijgen waar nodig: “dit beperkt de schade die kinderen oplopen en kan daarnaast ook de stap naar dure jeugdzorg helpen voorkomen”.

Op 1 april jl. verscheen in de Trouw het artikel ‘verscheurd en ontworteld’ waarin wordt gesteld dat er flink bezuinigd wordt op de hulp voor kinderen. Bovendien worden kinderen in de vrouwenopvang op papier niet erkend als cliënt en daarom is hun recht op hulp willekeurig. Burgering wil daarom van het college weten hoe de hulp en ondersteuning voor kinderen in de Haagse vrouwenopvang er precies uitziet en hoe het budget voor de vrouwenopvang verdeeld wordt tussen de vrouwen en kinderen. Burgering: “De Haagse Stadspartij wil dat de begeleiding en ondersteuning van kinderen die in de vrouwenopvang terecht komen goed gereld wordt, deze kinderen mogen we niet in de steek laten!”.