1426 dakopbouwen in Bezuidenhout

Grote delen van Bezuidenhout kampen met een veel te hoge parkeerdruk terwijl er in het nieuwe bestemmingsplan 1426 dakopbouwen mogelijk gemaakt worden. Om die reden is het wijkberaad Bezuidenhout naar de Raad van State gestapt en de rechter heeft nu bepaald dat de gemeente voor 30 april inzichtelijk moet maken welke gevolgen het toestaan van 1426 dakopbouwen heeft voor de parkeerdruk in de wijk.

De wethouder denkt dat het allemaal wel mee zal vallen met het aantal dakopbouwen dat werkelijk gebouwd zal gaan worden. Zo schat hij het aantal dakopbouwen dat de komende 10 jaar geplaatst zal worden op maximaal 55. “Dat is opmerkelijk want in een recente notitie over Klein Opdrachtgeverschap claimt de wethouder dat het aantal dakopbouwen juist een sterk stijgende lijn vertoont!” bracht Gerwin van Vulpen van de Haagse Stadspartij naar voren. “Bij een parkeerdruk die vaak veel hoger ligt dan 90% is het eigenlijk niet verantwoord om zoveel dakopbouwen toe te staan.”

Het wijkberaad heeft een aantal fouten in de berekeningen van de wethouder naar voren gebracht en komt op een veel hogere parkeerdruk. Volgens de voorzitter van het wijkberaad Jacob Snijder kan de wethouder nooit garanderen dat de parkeerdruk door toevoeging van 495 extra parkeerplaatsen weer onder de 90% uitkomt. “Ik vind het ook niet netjes dat de wethouder het wijkberaad niet heeft uitgenodigd voor deze vergadering over de aanpassing van het bestemmingsplan.” betoogt van Vulpen. Alle partijen sloten zich daar bij aan en vonden dat de wethouder nu eerst maar eens met wijk moet gaan praten.