Spoeddebat over werkzaamheden Spuiplein

Maar liefst negen partijen in de Haagse gemeenteraad hebben gezamenlijk een spoeddebat aangevraagd over het besluit van het college om op het Spuiplein sleuven te graven en hekken te plaatsen ter voorbereiding op de bouw van het Spuiforum. Joris Wijsmuller, fractievoorzitter van de Haagse Stadspartij: “Na de verkiezingsuitslag zijn de politieke verhoudingen flink gewijzigd en is er geen meerderheid meer voor het Spuiforum. Het zittende college weigert echter pas op de plaats te maken. Dat vind ik onbegrijpelijk.”

Directe aanleiding voor het debat vormt de brief van het college d.d. 3 april j.l. waarin de werkzaamheden worden aangekondigd. Ook is er inmiddels een omgevingsvergunning afgegeven om te graven en de fontein te slopen. Wijsmuller: “De actie van het college frustreert bovendien de verkenningsfase voor een nieuw college waar we nu middenin zitten. Het lijkt mij verstandig dat de nieuwe raad het zittende college tot de orde roept.”

 

 

Aan de voorzitter van de gemeenteraad

 

 

 

 

Den Haag, 3 april 2014

 

 

Betreft: verzoek om gemeenteraadsvergadering

 

 

Geachte voorzitter,

 

Hierbij verzoeken wij onder verwijzing naar artikel 17 van de gemeentewet om een gemeenteraadsvergadering op de kortst mogelijke termijn ter bespreking van het verslag van de verkenner Han Polman d.d. 29 maart j.l.. en de brief van het college d.d. 3 april j.l. inzake voortgang Spuiforum. Wij willen deze twee brieven in de gemeenteraad bespreken omdat de werkzaamheden ter voorbereiding van het Spuiforum zoals in de collegebrief staan aangekondigd geen recht doen aan de verkiezingsuitslag en het verkenningsproces verstoort.

 

Met vriendelijke groeten,

 

 

 

Joris Wijsmuller         Inge Vianen       Leon de Jong        Bart van Kent             Richard de Mos

Haagse Stadspartij     GroenLinks        PVV                          SP                                     Groep de Mos

 

Pieter Grinwis            Hasan Kucuk              Christine Teunissen       Abdoe Khoulani

ChristenUnie/SGP    Islam Democraten   Partij voor de Dieren    Partij van de Eenheid

2 Responses
  1. Mary

    Helemaal mee eens. Mijn zoon woont aan de haven. Maar ze gaan gewoon door met bouwen in Scheveningen. Dat zegt toch genoeg.
    En ik vind ook die hele Pechthold iemand die niet eerlijk is. Het is gewoon kiezers bedrog. Kijk als de mensen die op bepaalde partijen hebben gestemd, daar nu eens aangifte tegen doen. Waarom tegen Wilders die zicht wel aan de beloftes houd. Ik vind de mensen voorliegen een veel grotere fout en oneerlijk.
    En ja wat ik zei ze gaan toch gewoon door. Staat allang vast. En ik moet eerlijk zijn. Partijen die eerst tegen de bloemenkiosk etc waren. Waar waren die dan toen die werd weggehaald. Waar was TV en omroep West. Nu er stond niets van op het forum. Maar daarvoor stond het vol van Richard de Mos. Op West. Nu de stemmen binnen zijn hoor je weinig partijen. Super dat dit debat is aangevraagd en anders moeten de Hagenaars maar eens echt in opstand komen. Hier klopt niets van.