Catshuis

Zorgen over nieuwbouw Eurojust

5 Jan 2011. De Haagse Stadspartij en het Wijkoverleg Zorgvliet zijn ongerust over de
plannen voor de nieuwbouw van Eurojust aan de Johan de Wittlaan. Eurojust zit nu nog in het oude KPN-pand aan de Maanweg en is een bureau van de Europese Unie.

Update: Inmiddels blijkt de gemeenteraad ook kritisch over de plannen. Wordt vervolgd.

 

Joris Wijsmuller: “Miljoenen meters kantoorruimte staan leeg en dan zo’n aanslag op Zorgvliet, bezopen gewoon”. Half december stelde het college van B & W de Nota van Uitgangspunten voor Eurojust vast. Eurojust is werkzaam op het gebied van internationale justitiële samenwerking. Joris Wijsmuller van de Haagse Stadspartij is “not amused”: “Het besluit betekent dat 50 meter hoge en 100 meter lange grootschalige bebouwing het Rijks Beschermde Stadsgezicht Zorgvliet dreigt te verkrachten. Een kolos van 18.000 m2 wordt neergekwakt tussen de villa’s naast het Catshuis.” De fractievoorzitter van de Haagse Stadspartij ziet totaal geen noodzaak voor nieuwbouw: “Deze week blijkt uit het rapport van vastgoedadviseur DTZ Zadelhof dat in Nederland bijna 7 miljoen vierkante meter kantoorruimte leegstaat. Dat is 14 procent van de totale voorraad!! Ondanks oproepen van de provincie Zuid Holland en bijna alle partijen uit de vastgoedwereld om te stoppen met deze waanzin, trekt de gemeente Den Haag zich er niets van aan. Joris Wijsmuller: “Dit college steekt een dikke middelvinger op naar alle deskundigen en is waanziek geworden door de ambitie om Internationale Stad van Recht en Vrede te worden. Het gevolg is dat de mooiste locaties worden weggegeven aan organisaties als Eurojust en het ICC. De huidige inwoners van Den Haag hebben het nakijken en verliezen groen, openbare ruimte en hun vertrouwde stadsgezicht.” De plannen worden binnenkort besproken in de raadscommissie Ruimte.

Botsing over Eurojust
(AD/Haagsche Courant, 13 jan 2011)

DEN HAAG Wethouder Marjolein de Jong (D66, Internationale Zone) is hard
in aanvaring gekomen met de voltallige gemeenteraad over Eurojust.

Gemeenteraad ziet niets in locatie Johan Willem Frisolaan

In tegenstelling tot het college van burgemeester en wethouders zien
alle partijen in de gemeenteraad helemaal niets in het plan om voor
Eurojust, een justitieel bureau van de Europese Unie, een nieuw
kantoorpand te bouwen aan de Jan Willem Frisolaan.

De plannen voor een nieuw Eurojust-gebouw dateren van jaren terug.
Eurojust, dat nu nog in het KPN-gebouw aan de Maanweg zit, wil graag
naar een andere locatie in de buurt van Europol.

De gemeente ging vervolgens op zoek voor de Europese speurders en vond
drie locaties in de Internationale Zone rond het World Forum. Naast
nieuwbouw aan de Jan Willem Frisolaan waren ook het KPMG-gebouw en het
pand van het Joegoslavië-tribunaal mogelijke locaties voor Eurojust.

Volgens De Jong vielen twee van de drie locaties af: KPMG was te klein
voor de wensen van Eurojust, vooral als het gaat om de veiligheidseisen.
Bij het pand van het Joegoslavië-tribunaal bleef het volgens de
wethouder te lang onzeker wanneer dat pand beschikbaar was voor
Eurojust. ,,Nieuwbouw was de enige mogelijkheid die over bleef binnen de
Internationale Zone, aldus De Jong.

Alle partijen in de raad hadden geen goed woord over voor die keuze van
de wethouder. Ze hadden een waslijst met vragen en erger nog: ze voelden
zich door de wethouder gepasseerd en verkeerd geïnformeerd over de
locatiekeuze. HSP-raadslid Joris Wijsmuller noemde De Jong zelfs
ongeloofwaardig .

Alle partijen willen dat De Jong nog eens op zoek gaat naar
alternatieve locaties. Het ergert de partijen dat er is gekozen voor
nieuwbouw, terwijl er in Den Haag heel veel kantoren leeg staan.
,,Waarom is er niet gekeken naar het pand van het ministerie van Verkeer
en Waterstaat, vroeg PvdA-raadslid Marieke Bolle. ,,En wat is er mis met
de kantoren aan het Verhulstplein, wilde Wijsmuller weten.

De verbazing in de raad was groot toen wethouder De Jong niet bereid
bleek de locatiekeuze ter discussie te stellen. ,,Ik wil tegenover
Eurojust een betrouwbare partner zijn, motiveerde ze haar opstelling.

Ook met de bewoners van Zorgvliet moet de wethouder nog een gevecht
leveren. Volgens haar zijn die bewoners vanaf het begin uitvoerig bij de
plannen betrokken. Voorzitter Coops van het wijkoverleg bestrijdt dat.
,,We zijn over de plannen geïnformeerd in een paar gesprekken, zegt
Coops.

De wethouder moet de raad nu in een uitvoerige brief uitleggen waarom
er is gekozen voor deze locatie.

Keuze locatie Eurojust ergert commissie
(De Telegraaf, 13 jan 2011)

door Jeroen Ketelaars en Inge Lengton

DEN HAAG, donderdag

De Haagse wethouder Marjolein de Jong is stevig onder vuur komen te liggen door
haar nieuwbouwplannen voor EU-agentschap Eurojust. Volgens De Jong (D66)
is er geen andere mogelijkheid dan de 50 meter hoge kantoorkolos in de
wijk Zorgvliet te planten. Veruit de meeste raadsfracties hebben daar
sterke twijfels over.
Dat bleek gisteren tijdens een vergadering van de commissie Ruimte.
Hoewel de meeste commissieleden de aanwezigheid van Eurojust in de stad
toejuichen, staat voor hen allerminst vast dat de geplande nieuwbouw in
de lommerrijke wijk moet komen.
Een appartementenvilla en een schoolgebouw zouden tegen de vlakte
moeten. Bovendien moet het bestemmingsplan worden gewijzigd omdat de
locatie een ‘rijksbeschermd stadsgezicht’ is.
Volgens de commissie moeten er – gezien de vele leegstaande gebouwen –
andere plekken te vinden zijn waar de justitie-instelling kan
neerstrijken.

Blind
“Het is ongeloofwaardig als deze koers wordt voortgezet. Er is genoeg
andere kantoorruimte beschikbaar”, schamperde Joris Wijsmuller (Haagse
Stadspartij). Ook de andere fracties zijn van mening dat de wethouder
zich blind staart op Zorgvliet. Volgens Inge Vianen (GroenLinks) moet
‘worden aangestuurd op leegstaande gebouwen’.
Het Haags Monumentenplatform en de stichting Wijkoverleg Zorgvliet zijn
eveneens fel gekant tegen de voorgestelde nieuwbouw. “De consequenties –
afgezien van de bouwoverlast – zijn fors: inbreuk op het karakter van de
wijk, onoverkomelijke verkeers- en parkeertoename, inbreuk op privacy en
negatieve gevolgen voor groen”, somde Daphne Nicolai op namens het
verontruste wijkoverleg. Als de plannen doorgaan, dreigt ‘de parel van
Den Haag voor een belangrijk deel zijn kwaliteiten te verliezen’.
De Jong blijft er echter bij dat andere eventuele plekken allang zijn
afgevallen en dat Zorgvliet de enige geschikte is. Zij vreest bovendien
dat Eurojust naar elders zal uitwijken als de instelling met nieuwe
locatievoorstellen wordt geconfronteerd. De wethouder zegde wel toe de
commissie in een brief van meer informatie te voorzien.
Overigens lijkt het De Jong een goed idee om voor de commissie alvast
een twee- of driedaagse reis naar het buitenland te organiseren. Dan
kunnen de leden in bijvoorbeeld Berlijn of Londen eens kijken hoe men
daar omgaat met gebouwen die zwaarbeveiligd moeten worden, net als
Eurojust. De commissie had wel oren naar zo’n trip.

Woede om nieuw gebouw Eurojust
(De Telegraaf, 6 jan 2011)

door Jeroen Ketelaars

DEN HAAG, donderdag

De Haagse Stadspartij is laaiend over de nieuwbouwplannen voor EU-organisatie Eurojust in de Haagse wijk Zorgvliet. Volgens de lokale politici is het ‘bezopen’ dat er een enorm nieuw gebouw gaat verrijzen terwijl er zo veel kantoren
leegstaan.
“Dit college steekt een dikke middelvinger op naar alle deskundigen en
is waanziek geworden door de ambitie om Internationale Stad van Recht en
Vrede te worden”, briest fractievoorzitter Joris Wijsmuller. “Het gevolg
is dat de mooiste locaties worden weggegeven aan organisaties als
Eurojust en het ICC. De huidige inwoners van Den Haag hebben het
nakijken en verliezen groen, openbare ruimte en hun vertrouwde
stadsgezicht.”
Eurojust, een agentschap van de EU dat de samenwerking tussen de
justitiële instanties van de lidstaten moet bevorderen, heeft zijn
zinnen gezet op een terrein waar nu nog een schoolgebouw en een
appartementenvilla staan. Bewoners van de wijk vrezen dat de komst van
de instelling voor gigantische overlast zal zorgen. De 82-jarige Adorée
Colijn zou bovendien de woning verliezen waar zij al een halve eeuw in
woont.

Resoluut
Dat er een andere locatie voor het Eurojust-gebouw te vinden zou moeten
zijn, zoals de Haagse Stadspartij stelt, wijst wethouder Marjolein de
Jong (D66) resoluut van de hand. Volgens haar zijn alle mogelijkheden
bekeken. Het gebied in Zorgvliet zou het enige geschikte zijn.
“Het gaat erom of we Eurojust naar de stad willen halen of niet. Als
Eurojust zou besluiten om naar Brussel te vertrekken, lopen we
vijfhonderd arbeidsplaatsen mis. Die zijn mij in deze barre tijden ook
veel waard.”
Eind deze maand of begin volgende maand zal een bijeenkomst met onder
meer buurtbewoners plaatsvinden waar de plannen besproken worden. Een
architect moet nog gevonden worden, maar volgens De Jong zal er een
gebouw ontworpen worden dat ‘zo goed mogelijk’ in de omgeving past.
“Mogelijk kunnen we iets heel fraais uit de hoed toveren.”
Wat betreft de appartementenvilla waarin ook Adorée Colijn woont: die
zal, als de plannen doorgezet worden, inderdaad moeten wijken. “We
zouden de villa voor een mooie prijs kunnen kopen en mevrouw helpen om
naar een nieuw appartement te verhuizen. Onteigenen is een laatste
middel. We blijven met elkaar in gesprek.”

Bouw Eurojust in wijk Zorgvliet verbijstert HSP
(AD/Haagsche Courant, 6 jan 2011)

De Haagse Stadspartij is verbijsterd over het plan om Eurojust in de
wijk Zorgvliet te huisvesten. Deze krant liet gisteren kritiek van
bewoners horen en onthulde de bouwhoogte. Fractievoorzitter Joris
Wijsmuller: ,,Het besluit betekent dat een vijftig meter hoge en honderd
meter lange grootschalige bebouwing het rijksbeschermd stadsgezicht
dreigt te verkrachten. Een kolos van 18.000 vierkante wordt neergekwakt
tussen de villa s naast het Catshuis.

Volgens hem is er geen enkele noodzaak tot nieuwbouw. Deze week werd
duidelijk dat in Nederland bijna zeven miljoen vierkante meter
kantoorruimte leegstaat. Deskundigen riepen daarom op om niet nog meer
kantoren te bouwen. Wijsmuller: ,,Dit college steekt een dikke
middelvinger op naar alle deskundigen en is waanziek geworden door de
ambitie om internationale stad van recht en vrede te worden.

Kleindochter Colijn vreest sloop villa
(De Telegraaf, 5 jan 2011)

door Jeroen Ketelaars DEN HAAG, woensdag Al vijftig jaar woont Adorée
Colijn (82) naar volle tevredenheid in de lommerrijke Haagse villawijk
Zorgvliet. Maar daar lijkt abrupt een einde aan te komen. Door de geplande
nieuwbouw voor EU-instelling Eurojust dreigt de kleindochter van
meervoudig minister-president Hendrik Colijn namelijk haar geliefde woning
te verliezen. Sloop en gedwongen verhuizing vormen nu het gevreesde
toekomstbeeld.
“Ik woon hier heerlijk en wil hier blijven tot aan mijn dood”, zegt de
strijdbare Haagse, die een appartement bewoont in een fraaie villa aan de
Johan Willem Frisolaan. “Ik heb een prachtige flat. Vind zoiets maar eens
ergens anders!”

Eurojust is een orgaan van de Europese Unie en heeft als taak de
samenwerking tussen de justitiële instanties van de EU-landen te
bevorderen. Al geruime tijd is er sprake van dat ook deze organisatie
binnen de zogenoemde ‘Internationale Zone’ wordt gevestigd, het deel van
de stad waar onder meer ook het Vredespaleis en het Joegoslavië Tribunaal
gelegen zijn.

Ook het hoofdkantoor van Europol bevindt zich al in de Internationale Zone
en Eurojust wil juist in de buurt van die organisatie neerstrijken. Om de
medewerkers te kunnen huisvesten, wordt volgens de plannen een toren van
vijftig meter hoog gebouwd.

“Wij zijn daar nu de dupe van”, vindt Colijn, die vreest dat de gemeente
haar via een onteigeningsprocedure uit haar woning wil krijgen. Volgens de
Haagse dame is het volstrekt onnodig om de internationale organisatie
juist op de plek van haar huis te vestigen. “Er staan ontstellend veel
kantoren leeg. En dan nemen ze juist dit plekje!”

Behalve de appartementenvilla waar Colijn twee van de vier flats in bezit
heeft, moet ook een schoolgebouw tegen de vlakte. Buurtbewoners houden hun
hart vast voor de negatieve gevolgen die de komst van Eurojust voor hen
zou kunnen opleveren.

Twee jaar bouwoverlast, verkeer- en parkeertoename, inbreuk op hun privacy
door veiligheidscamera’s, en aantasting van het groen in de wijk. “Het is
een optelsom van allerlei bezwaren”, aldus een woordvoerder van de
Stichting Wijkoverleg Zorgvliet.

De gemeente was gisteren niet bereikbaar voor commentaar.

Ook op Hofstijl: http://tinyurl.com/36223lq

Eurojust: pats, boem tussen de villa’s bij het Catshuis
(Den Haag Centraal, 7 jan 2011)

Door Peter Drijver

Wanneer je langs Congresgebouw/ World Forum over de Johan de Wittlaan
rijdt, kan je je maar moeilijk een beeld vormen van wat er met dit stuk
stad is gebeurd. In dit stadsdeel dat de titel ‘Internationale Zone’ heeft
gekregen, hebben de boekhouders van gemeente en rijksgebouwendienst een
voorstel gedaan om een kantoor bij te bouwen van honderd meter lang met
een toren van vijftig meter hoog.

Pats, boem tussen de villa’s bij het Catshuis. Toch is dit een
Rijksbeschermd Stadsgezicht en moeten we dus even door de ogenschijnlijk
lukrake verzameling kantoren heenkijken om de waarden in het gebied te
zien en te begrijpen. Het gebied blijkt sinds 1912 een voedingsbodem voor
prestigieuze plannen te zijn die maar zeer ten dele gerealiseerd konden
worden. Dit voornemen om Eurojust hier zo te huisvesten is volstrekt in
tegenspraak met de aanwijzing tot Beschermd Stadsgezicht en de hierin
genoemde waarden.

Goedkoop
Zorgvliet was eind 19de eeuw eigendom van de familie Goedkoop, die zeer
veel grond van Prinses Sophie had gekocht en hierop onder meer het
Statenkwartier heeft ontwikkeld. Berlage hield in zijn uitbreidingsplan
voor ‘s-Gravenhage van 1909 nog rekening met de bouw van een ‘Muzeum’ in
het park Zorgvliet, in het verlengde van de Prins Mauritslaan. Eigenaar
Adriaan Goedkoop stelde zich daar echter een nieuw Koninklijk Paleis voor,
georiënteerd op de Jacob Catslaan en ontsloten door een verbinding tussen
Alexander Gogelweg en Kerkhoflaan. Deze pretenties werden kracht bijgezet
door het nieuwe Vredespaleis dat in 1913 opende. De familie zelf bewoonde
het Catshuis en verkavelde het resterende deel van Zorgvliet pas na 1912
ten behoeve van een groots villapark. De omvang van het villapark was
werkelijk groots: het werd begrensd door Scheveningseweg, Laan van
Meerdervoort, Groot Hertoginnelaan en Stadhouderslaan. Het Museum
verhuisde rond 1920 naar het sportterrein dat Berlage had vrijgehouden. In
sterk gewijzigde vorm zou dat pas vanaf 1929 gerealiseerd worden – niet
als stedelijk geopend blok maar als een vrijstaand complex omringd door
tuinen.
Landschappelijk bepalend voor Zorgvliet was en is de monumentale
tuinaanleg van het Catshuis, het resterend duingebied in de directe
omgeving en de waterloop van de Haagse Beek die vanaf Kijkduin in
Zorgvliet een haakse knik maakt richting Carnegielaan en Zeestraat. In de
j aren dertig was de villawijk praktisch voltooid: nog enkele kavels waren
beschikbaar maar de tijd van de grote villa’s voor oud-Indië-gangers was
even voorbij. In de oorlog werd een groot deel van het gebied gesloopt op
last van de bezetter voor de aanleg van deAtlantikwall.
Het wederopbouwplan van Dudok vulde de gapende leegte van de Atlantikwall
op: een nieuwe ‘parkway’ van Scheveningse Bosjes tot Kijkduin
introduceerdealsbreuklijnnieuwearchitectuur en nieuwe functies. Een nieuw
Hotel Promenade (architect Zanstra) en een fraai kantoor (architect van
der Steur) vormen de kop aan de Scheveningseweg. Landschappelijk
versterkte de aanleg de waterloop van de Haagse Beek, verkeerskundig werd
een noord-zuid verbinding gemaakt langs de stadskern. Verder introduceerde
dit plan op grote schaal kantoren (Stadhoudersplantsoen) en appartementen
in het groen (Segbroeklaan). Voor gesloopte kerken, scholen en
ziekenhuizen werd nieuwbouw opgericht. Om het gebied prestige te verlenen
projecteerde Dudok een monumentaal cultuurcentrum aan de Johan de Wittlaan
en een nieuw Koninklijk Paleis in de tuin van het Catshuis – maar nu
georiënteerd op de Scheveningseweg. Hier wordt rekening gehouden met de
ambities van de familie Goedkoop die tot 1961 eigenaar zou blijven van
Catshuis en bijbehorend park. In Zorgvliet werd tussen Adriaan
Goedkooplaan en Johan de Wittlaan een kerk, een school, een kantoor en een
dubbel woonhuis toegevoegd – waar staatssecretaris Marlies Hyllner
overigens zou opgroeien.

Statenhal
Wanneer Dudok in 1957 wordt weggestuurd als stadsbouwmeester, is de
opdracht voor het cultureel centrum toegezegd aan architect Oud. Eerst in
1969 zal het Nederlands Congres Centrum worden opgeleverd als
gemeentelijke NV. Oud heeft zijn Congrescentrum niet op de Johan de
Wittlaan georiënteerd, maar met een gesloten zijgevel tegen deze weg
aangelegd. De latere ingrepen – alle bedoeld om de exploitatietekorten op
het project te dekken – maken het gebouw er allesbehalve fraaier of
samenhangender op. Erop wordt een hotelvleugel gebouwd, er verrijst én
verdwijnt een Statenhal en tenslotte wordt het gehele complex verkocht aan
een ontwikkelaar.
In de directe nabijheid wordt stevig verder gebouwd met een verslappende
regie. Begin jaren 70 wordt het dertig meter hoge Bel Air Hotel
opgeleverd, een ordinaire plank die het Gemeentemuseum van een achterkant
voorziet. Later volgt OPC W, een rond kantoor van gelij – ke hoogte. In de
jaren 80 wordt een poging ondernomen het Haags Gemeentemuseum te laten
fuseren met het Museum voor het Onderwijs en het SijthofF Planetarium.
Museon en Omniversum zijn een veelvormige toevoeging van architect Quist
die het Gemeentemuseum geen enkel voordeel biedt en aan één zijde
dichtbouwt. Tenslotte ontwikkelt MultiVastgoed een wezensvreemd kantoor
aan de Stadhouderslaan en verrijzen er in de plantsoenstrook van Dudok aan
de Johan de Wittlaan een geschakelde reeks kantoren. Als regel is ook hier
een hoogte van ongeveer 30 meter aangehouden. Wanneer het gebied wordt
bestempeld tot Internationale Zone verrijst Europol: een ongemakkelijke
kolos aan de Stadhouders- laan ontworpen door Quist- Wintermans. Achter
het jaren zestig kantoor aan de Stadhouderslaan verdwijnt de kerk en
verschijnen appartementsgebouwen en kantoren.
“Met het Rijk en Eurojust is gezocht naar optimalisering van de
bebouwingsmogelijkheden op de locatie. Op deze locatie kan, onder een
aantal voorwaarden circa 18.000 m2(max. 19.000 m2 bij meer ondergronds
bouwen) worden gerealiseerd. Bij de stedenbouwkundige inpassing zal
rekening worden gehouden met de ligging binnen Rijks Beschermd
Stadsgezicht. Verder zullen de benodigde veiligheidsmaatregelen zoveel
mogelijk landschappelijk worden ingepast. In het vervolgtraject zullen de
stedenbouwkundige uitgangspunten worden uitgewerkt naar concrete
stedenbouwkundige randvoorwaarden en zullen richtlijnen ten aanzien van
beeldkwaliteit en inrichting van (semi-) openbare ruimte worden
geformuleerd”.
Een dergelijke vaststelling op vierkante meters zonder stedenbouwkundig
kader in relatie tot de waarden van het beschermd gezicht betekent dat je
je laat gijzelen door de kwantitatieve uitgangspunten van de
grondexploitatie. De stad gaat hier tenslotte veel openbare straat
verkopen. In het recente verleden is de nieuwe ambassade van de
Volksrepubliek China de uitkomst van langdurige studie en overleg. Het is
een poging een groter volume en een begrijpelijke maat en schaal te geven
in de context van het villapark.
De administratie van Eurojust verdient een betere plek en de plek zelf
verdient een aanpak die de omgeving rijker en beter maakt. Deze
stedenbouwkundige uitgangspunten vergroten juist de ontstane ruimtelijke
chaos. Een omgeving van monumentale villa’s en groen verdraagt geen toren
van 50 meter en geen gebouw van pakweg 100 meter lang. Daar verandert de
architectonische vorm niets meer aan, net zo min als de tuininrichting of
het ontwerp van het lange hekwerk.
Zo wordt de Internationale Zone de kantoorvergaarbak van een kruidenier in
plaats van de prestigieuze omgeving die haar instellingen verdienen. Hier
gooit de stad haar eigen beschermde stadsgezicht in de vuilnisbak. En ja,
de burgerij gaat zich hierbij roeren!

Peter Drijver is architect in Den Haag.

Bijgaand achtergrondinfo:

Zeven miljoen m² kantoorruimte leeg In Nederland staat bijna zeven miljoen vierkante meter kantoorruimte leeg. Dat is 13,9 procent van de totale voorraad, heeft vastgoedadviseur DTZ Zadelhoff berekend.Vorig jaar was de leegstand van kantoorruimte nog 13,3 procent van het totaal. Zadelhoff voorspelt dat de leegstand alleen maar zal toenemen, doordat het aantal vaste werkplekken terugloopt. Het wordt daarom onverstandig genoemd om nog kantoorruimte bij te bouwen zonder dat er wordt nagedacht over een nieuwe bestemming voor leegstaande kantoren.Het Rijk zou een veel sturender rol moeten spelen bij de uitgifte van bouwgrond en het zoeken naar een nieuwe bestemming voor lege kantoren, zegt Zadelhoff-voorzitter Van Steenhoven.

Bron: NOS journaal

Uit de aanwijzing beschermd stadsgezicht Zorgvliet:

Nadere typering van de te beschermen waarden Als bij geen andere wijk in de Residentie wordt het bebouwingsbeeld van Zorgvliet gekenmerkt door voor Nederlandse begrippen ongekend grote villa’s. De relatie tussen de bebouwing, het groen en het water in zijn parkachtige aanleg in een glooiend terrein heeft hoge landschappelijke waarde en een unieke ruimtelijke kwaliteit. Zorgvliet ligt in het grote aaneengesloten stedelijke groengebied dat overloopt naar de Scheveningse Bosjes tot aan de Nieuwe Scheveningse Bosjes en Klein Zwitserland. De wijk draagt in hoge mate bij aan het groene stadsbeeld en heeft mede hierdoor een belangrijke recreatieve funktie.

Waardering

De karakteristiek van deze vroeg 20e-eeuwse wijk bestaat uit een landschappelijke aanleg in glooiend terrein met riante villa’s in grote tuinen aan een overwegend gebogen stratenpatroon. Zorgvliet is van belang wegens bijzondere landschappelijke, stedebouwkundige, cultuur- en architectuurhistorische waarden. ”

HaagWestNieuws:

Stichting wijkoverleg Zorgvliet is geschokt door de komst van Eurojust en de gevolgen daarvan voor de buurt. “Al eerder was het bestuur van de stichting wijkoverleg Zorgvliet door wethouder de Jong op de hoogte gesteld. Het wijkoverleg heeft toen aangegeven met deze locatiekeuze uiterst ongelukkig te zijn”, zo laat voorzitter Robbert Coops middels de nieuwsbrief van het wijkoverleg weten. “Alternatieve locaties, zoals aangeboden door de gemeente, zijn door Eurojust (nu gevestigd op het Binckhorstterrein) van de hand gewezen, waardoor de keuze is gevallen op Zorgvliet.”Het betreft een goed beveiligd gebouw voor maximaal 500 medewerkers met een totale bruto vloeroppervlak van 18.000 vierkante meter plus ondergrondse parkeergarage en een vermoedelijke bouwhoogte van 50 meter(vergelijkbaar met de Toren van Oud) aan de kant van de Johan de Wittlaan en aan de zijde van de Willem Lodewijklaan maximaal 15 tot 20 meter. Het plantsoen tegenover het Octrooibureau vormt een onderdeel van het complex en is, ook in verband met de intensieve externe veiligheidsmaatregelen, geen publieke ruimte meer. “De consequenties van dit alles – afgezien van de bouwoverlast gedurende twee jaar – zijn fors: inbreuk op het karakter van de wijk (zoals vastgelegd in het bestemmingsplan, enkele servituten en de status van beschermd stadsgezicht en rijksmonumenten), onoverkomelijke verkeer- en parkeertoename, inbreuk op privacy (door maatregelen op het gebied van externe veiligheid), negatieve gevolgen voor groen, natuur (ecologischezone), rust, water (Haagse Beek) en luchtkwaliteit”, somt Coops op. “Afgezien van de eerder genoemde argumenten tegen de komst van Eurojust –die nu al veel gelijkenis vertoont met de komst van Europol in het Statenkwartier – kunnen ook de publieke kosten van de nieuwbouw van het beoogde pand, die van de aangekondigde onteigening van twee panden aan de Johan Willem Frisolaan en de forse leegstand van kantoorgebouwen in Den Haag waar Eurojust ook in zou kunnen trekken worden opgevoerd. Voor een deel zal ook de gemeente Den Haag deze (exploitatie- en beheer)kosten moeten dragen. ”Volgens Coops heeft het wijkoverleg niets tegen de ontwikkelingen van een Internationale Zone, maar zet het overleg wel grote vraagtekens bij delocatiekeuze. Daarom heeft het wijkoverleg de afgelopen weken een globale inventarisatie van argumenten en opvattingen gemaakt. Tijdens een speciale nieuwjaarsbijeenkomst op 21 januari 2011 zal een standpunt en strategieworden geformuleerd. Bewoners zijn van harte welkom vanaf 17.30 uur bijhet kantoor Buren Van Velzen Guelen nv aan de Johan de Wittlaan 15.