Tag

wijkaanpak
mix

It’s all in the mix

In Nederland zijn we al jaren bezig met verschillende vormen van wijkaanpak. Specifiek gebiedsgericht beleid, veelal gericht op het wegwerken van achterstanden en het verbeteren van de leefbaarheid van wijken. Er is in al die jaren fors geïnvesteerd in verschillende vormen van wijkaanpak met als absoluut hoogtepunt de krachtwijken gelden van Ella Vogelaar. Vier van...
Lees verder